Prispevki

NA POTI V BIRMANSKI EMAVS 

Dan delitve sv. birme ni praznik le birmank in birmancev, ter njihovih družin,  ampak vse župnije.

Že 2 leti se po duhovnih stopnicah vzpenjamo na visoko goro, kjer Božji Duh deli birmancem svoje darove, nam vsem pa jih  obnavlja in krepi.  Vsi smo bili povabljeni, da sodelujemo pri teh številnih pripravah. Za birmance in njihove družine smo molili pred Najsvetejšim ob četrtkih in prvih petkih, duhovni botri so molili za konkretno birmanko ali birmanca, upam, da tudi botri, ki bodo svoje varovanke in varovance predstavili birmovalcu, g. škofu msgr. Andreju Glavanu.

Večina birmancev je opravila pobožnost prvih petkov. Nekatere so pri tej pobožnosti spremljali tudi starši. Birmanske nedeljske sv. maše so imele poseben namen. Družina naj bi doma prebrala svetopisemske odlomke nedelje, se o njih pogovorila, potem pa svoje znanje dopolnila pri pridigi v cerkvi. Tu se zdi, da je bil uspeh majhen, da je le majhno število družin izkoristilo to lepo priložnost za odkrivanje življenjskih nasvetov svetega pisma. Pri pripravah na sv. mašo je sodelovalo devet animatorjev. Lepo doživetje so mladi doživeli na vikend duhovnih vajah v Šmarjeti in prav tako na srečanju birmancev vseh župnij naše dekanije v Sevnem pod Trško goro.  Večina birmancev  je  sodelovala pri molitvi  Križevega pota. Čaka pa jih še devetdnevnica v velikem tednu. Naj vse te aktivnosti birmancem in nam pomagajo spoznati med nami poveličanega Jezusa

  

Od 8. do 10. februarja so se vsi kandidati (razen enega) udeležili duhovnega vikenda, na katerem so gradili medčloveške odnose, se pogovarjali, tekmovali, prepevali in se veselili življenja

 

KRATEK ZAPIS SEJE ŽPS

Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti Iin molitvi smo prebrali in potrdili smo zapisnik 22. seje. 

Obravnavali smo marčevsko študijsko temo: Služenje, ne oblast (NP 50, str. 25-27). Povzetek obravnavane teme je bil že objavljan 3. številki Oznanil. V nadaljevanju smo pregledali skupine, ki so bolj ali manj aktivne v župniji; molitvena skupina, biblična, Karitas, pevski zbori, skrb za cerkev… Ponovno je bila izpostavljena potreba po  cerkovniku, ministrantih in pevcih vseh treh pevskih zborov.  

Iskali smo odgovore na naslednja vprašanja:

  * Katera dela v naši župniji opravlja župnik in za katera poskrbijo laiki?

  * Katera izmed del, ki jih opravlja župnik, lahko opravlja samo on, ker izvirajo iz zakramenta    mašniškega posvečenja?

  * Pri katerih delih, ki niso pridržana samo njemu, bi bil naš župnik vesel pomoči laikov?

Po diskusiji ni bilo oblikovanih sklepov.

Po pregledu preteklih dogodkov smo pogled usmerili v dogodke pred nami. 

Preleteli smo prihajajoče dogodke; Postno pastirsko pismo, pepelnica, postni čas, pri KP 4x sodelujejo birmanci, 1x starši prvoobhajancev, 1x prostovoljci. 23.3. bo srečanje birmancev in staršev na KŠ Grm. Vsaka župnija se predstavi s simbolom župnije in prošnjo (naša kelih s kačo), 19 – 25.3 je teden družine.24.3. po KP se predstavijo duhovni botri.

Prebrana in komentirana je bila »Rešitev kanonične vizitacije«, ki je potekala 5.2.2019.

Pod razno je bilo rečeno naj se odsluženo cvetje in lončnice  ne odlagajo za oltar, ker je tam prostor za mašne plašče in ministrante!

VABILA:

Starši birmancev! 

Lepo vabljeni na sestanek pred birmo, v ponedeljek, 1. aprila 2019 ob  19.45.

Starši prvoobhajancev!

Lepo vabljeni k molitvi Križevega pota za prvoobhajance in vaše družine, v nedeljo, 7. 4. 2019 ob 14h. 

Otroci od 1. do vključno 7 r.!

Lepo vabljeni na  enodnevni oratorijski dan, 13. 4. 2019 od  9h do 15h.

DEVETDNEVNICA

Birmanci bodo začeli z devetdnevnico pred sv. birmo v soboto 13. aprila. Devetdnevnica je obvezna za vse birmance. K molitveni pripravi na sv. birmo ste lepo vabljeni tudi starši

PRIPRAVE NA VELIKI TEDEN IN BIRMO

 

V torek, 9. aprila po 15. uri, bomo našo cerkev pripravili s čiščenjem na praznovanje velike noči in birmanske slovesnosti. K čiščenju še posebej lepo vabim starše letošnjih birmank in birmancev. 

BRANJE PASIJONA—POROČILA O TRPLJENJU NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA

 

Na cvetno nedeljo in na veliki petek Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti na križu—PASIJON.

Na cvetno nedeljo naj bi brali pasijon bralci beril, na veliki petek pa skupina birmancev in birmank.

SREČANJE BIRMOVALCA Z BIRMANCI, PRVOOBHAJANCI IN NJIHOVIMI STARŠI

V  ponedeljek, 15. aprila ob 18h, bomo sprejeli letošnjega birmovalca, g. škofa, msgr. Andreja Glavana. Birmanci bodo g. škofu predstavili svoje priprave na birmo, prav tako prvoobhajanci. Gospod škof želi, da se srečanja udeležijo tudi starši. Ob 19h bo sv. maša v okviru devetdnevnice. Med sv. mašo bo g. škof na razpolago za sveto spoved, posebej za starše in botre, ki tega zakramenta, kljub pogojem, niso prejeli pred tem srečanjem. Po sv. maši pa bo v župnišču še srečanje g. škofa z ŽPS; Karitas, Molitveno skupino, predstavnikom bralcev...

 

V sredo 17. 4. 2019 bom dopoldan obiskoval bolnike na doma.

VELIKI TEDEN

 1. april. CVETNA NEDELJA. Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja. 

     18. april. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 19h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori. 

     19. aprilVELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 19h. 

      20. aprilVELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 19h. 

      21. april.VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

      22. april. VELIKONOČNI PONEDELJEK

Ob 10h bo slovesno podeljevanje zakramenta sv. birme, ki ga bo predvidoma prejelo 28 mladih iz 9. in 8.r. 

 

PRIDOBIVANJE IN UVAJANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV

Naša župnijska občestva rastejo in se krepijo, če imajo v njih priložnost za duhovno in osebno rast tudi verniki. Pri tem delu župniku pomagajo sodelavci, še posebno voditelji posameznih skupin, ki jim je v župniji zaupana velika odgovornost. Dobri voditelji skupin se zavedajo, da morajo poskrbeti tudi za svoje naslednike oz. še bolje za namestnike, ki jih v skupini pri vodenju izjemoma nadomestijo, ko sami iz tega ali onega razloga morda ne morejo voditi srečanja skupine. 

Ko novi sodelavci izrazijo svojo pripravljenost za služenje v župniji, še posebno, če gre za vodenje župnijske skupine, jih pri njihovi novi nalogi vsaj nekaj časa spremljajmo in jim pomagajmo, da postanejo pri svojem delu suvereni. (prim. NP 50 str. 28-29)

Ap. Pavel  župnijsko občestvo primerja človeškemu telesu. (prim. 1 Kor  12,14-26) S to primerjavo nazorno kaže, kako pomembno je, da ima župnija čim več sodelavcev na vseh treh temeljnih področjih:  pri oznanjevanju, v liturgiji in v karitativni dejavnosti.

Župnija brez sodelavcev je podobna bolnemu ali celo mrtvemu telesu. Vprašajmo se: »S čim jaz lahko prispevam k živosti župnije?«

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec april

 1. april. 5. POSTNA-TIHA NEDELJA. Ob 14h bomo molili križev pot za starše prvoobhajancev

        12. april. Od 18.30 bo tuji spovednik na razpolago za velikonočno sv. spoved.

       13. april. Ood 9h do 15h oratorijski dan za otroke

       14. april. CVETNA NEDELJA. Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja.

      15. april. Ob 18h sprejem g. škofa in srečanje z birmanci, prvoobhajanci ter njihovimi straši. Po sv. maši še srečanje z ŽPS in drugimi skupinami, ki delujejo v župniji.

       18. april. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 19h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori. 

        19. aprilVELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 19h. 

        20. aprilVELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 19h. 

         21. april.VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

           22. april.Velikonočni ponedeljek.  Ob 10h  boslovesnost delitve zakramenta sv. birme.  

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

30.03.—05. 04.  3. skupina iz 4. območja

06.04.—12. 04.  1. skupina iz 5. območja

13.04.—19. 04.  2. skupina iz 5. območja

20.04.—26. 04.  3. skupina iz 5. območja

27.04. – 03. 05.  4. skupina iz 5. območja

OZNANILA ZA MAREC 2019

 

POSTNI ČAS—

POTOVANJE SKOZI PUŠČAVO DO OAZE

 

Naše življenje je pogosto podobno puščavi. Po eni strani živimo v obilju. Imamo hrano, obleko, streho nad glavo, možnosti rekreacije in oddiha…. a kljub temu ni težko slišati besede nezadovoljstva, poglede zagrenjenosti in črnogledosti, občutkov velike naveličanosti. To so znamenja duhovne puščave v kateri se prej ali slej znajde večina ljudi. »Človekov obraz je ogledalo duše«, pravi starodavni pregovor.  In resnično, vse na obrazu govori: oči, čelo, usta, lica. Nekateri obrazi so sončni, prijazni, nas razveselijo. Drugi so mrki, mračni in hladni, da nas ob njih zazebe v srce. Za vsakim obrazom se skriva zgodba nekega življenja, neka usoda, ki vanj izkleše določene poteze in zareže gube.

Duhovni pisatelj Phil Bosmas je v knjigi Bog moja oaza zapisal: »Bog je moja oaza, kliče me iz puščave in mi ponuja, naj poskusim čudeže njegovega vrta, darove njegovega srca, sadove njegovega Duha. Prosi me, naj postanem v tej veliki puščavi vsaj mali prinašalec vode.« Prav to je namen postnega časa, postnih vaj na področju molitve, odpovedi in dobrih del.

Prinašalec vode v prostranosti sušne puščave, je človek veselega obraza. To je človek skozi katerega sije sonce Božje ljubezni, sonce, ki nikoli ne ugasne. Ob tem soncu vsak obraz postane lepši in privlačnejši.

Sledimo Jezusovim stopinjam skozi postni čas, da bo naš obraz žarel v soncu velikonočnega jutra.

 

SAKRALNI ABONMA

 

Konservatorij za glasbo Jurij Sladkonja, ki deluje v okviru škofijskega zavoda Friderika Ireneja Baraga v letu 2019 pričenja z novim projektom, takoimenovanim Novomeškim sakralnim abonmajem, s katerim Novo mesto stopa ob bok drugim evropskim mestom, kjer so taki abonmaji postali že tradicija. S tem projektom želijo ponuditi novo možnost kulturnega udejstvovanja za občinstvo iz Novega mesta in širše okolice. Na osmih koncertih bodo nastopile priznane zasedbe, ki uživajo ugled doma in v tujini.

Koncerti se bojo izvajali v stolni cerkvi Sv. Nikolaja in v frančiškanski cerkvi Sv. Lenarta v Novem mestu. Vstopnine ne bo. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni pokrivanju stroškov koncertov.

Datumi koncertov so objavljeni na zunanji oglasni deski naše cerkve. Prvi koncert je bil v sredo, 20.2.2019, naslednji pa bo 24.3.2019.

ZAČETEK POSTNEGA ČASA

 

Vsak postni čas začenjamo s prošnjo, da bi prejeli milost odpuščanja grehov.

Božja volja je, da se z vsem srcem vrnemo k njemu saj nas bo brez iskrenega kesanja vedno preganjala misel: »Kje je naš Bog?«

On nas ni prikrajšal za svojo navzočnost, temveč si želi, da bi mi postali Božja pravičnost v Njem. Oče, »ki se skriva«, čaka na našo molitev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi«. Šele na ta način bomo na svet lahko gledali na povsem nov način in v vseh življenjskih okoliščinah izkusili Božjo odrešujočo navzočnost. »Veselje nad odrešenjem« se začenja že danes. (prim. Magnificat, marec 2019, št 3, str. 88)

Spomni se človek, da si prah in da se v prah povrneš. Amen. Spreobrni se in veruj evangeliju. Amen

 

 POSTI SE

ZAPOVEDANE POSTNE DNI

 

 

Tako se glasi tretja cerkvena zapoved. Namen cerkvenih zapovedi je, kot uči Katekizem katoliške Cerkve, "da vernikom zagotavlja nujno potrebno najmanjšo mero v duhu molitve in v nravnem prizadevanju, v rasti ljubezni do Boga in do bližnjega". Nastale so iz pastoralnih potreb, ki jih narekuje življenje v raznih obdobjih. Te zapovedi je postavila Cerkev in jih zato lahko Cerkev tudi po potrebi spreminja v nasprotju z Božjimi zapovedmi, ki jih Cerkev ne more spreminjati.

Jezus je začel svoje javno delovanja s štiridesetdnevnim postom, tudi svojim učencem je priporočal post kot sredstvo v boju proti najhujšim skušnjavam Post je sredstvo za doseganje višje ravni duhovnega življenja.

Kateri so zapovedani postni dnevi?

Dneva strogega posta sta pepelnica in veliki petek. Na ta dan naj bi se vsak resen in zdrav kristjan v starosti med izpolnjenim 18. in začetim 60. letom odrekel vsakdanjemu obilju hrane in se najedel le enkrat na dan. Za vse pa ta dva dneva velja odpoved mesnim jedem—razen ribjih jedi. Zdržek od mesnih jedi velja vse petke v letu (če ni na petek državni, cerkveni ali osebni praznik). Ta predpis velja ves postni čas. Med letom pa  je verniku dovoljeno zdržek od mesnih jedi na petke zamenjati za neko drugo koristno dejanje (molitev, dobro delo). V postnem času imamo verniki veliko priložnosti, da ta čas napolnimo  z najrazličnejšimi oblikami graditve ljubezni do Boga in bližnjega.

 

SREČANJE BIRMANCEV IN STARŠEV

DEKANIJE NOVO MESTO

 

V soboto, 23. marca 2019 bo v Centru biotehnike in turizma—Grm Novo mesto srečanje za vse birmance in njihove starše iz dekanije Novo mesto (nekaj nad 300 birmank in birmancev.

Program, ki se bo začel ob 9.30 z zbiranjem in bo trajal do 12.30 bo potekal po naslednjem redu: Bogoslužje Božje besede, ki ga bo vodil g. škof.  V prošnjah se bo predstavila vsaka župnija s simbolom svojega farnega zavetnika. Ob 11.30 bodo imeli starši srečanje s psihoterapevtom Mihom Kramlijem na temo: »Sodobne pasti odvisnosti.  Istočasno pa bodo imeli v drugi dvorani birmanci srečanje z naslednjimi pričevalci: zaročencema Klemenom in Lucijo, z duhovnikom in blogerjem Martinom Golobom ter s skavtom in animatorjem. Geslo srečanja je: ZGODI SE MI PO TVOJI BESEDI.

 

SLUŽENJE, NE OBLAST

 

Za kristjana napredovati pomeni ponižati se, kot je to storil Jezus. Ko Jezus go­vori o trpljenju, govori o svojem služenju. Samo to je resnična oblast. …. O resnični oblasti nas namreč uči Gospodov zgled: »Resnična oblast je služenje. Tako kot je storil On, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi služil. In njegovo služenje je bilo prav služenje križa.«

V Cerkvi ni nobene druge poti, ki bi vodila naprej: »Za kristjana iti naprej, na­predovati, pomeni ponižati se.« Če se ne naučimo tega krščanskega »zlatega pravila«, ne bomo nikdar mogli razumeti pravega Jezusovega sporočila o oblasti." Vedno znova si moramo zato klicati v spomin in se opominjati, da je v Cerkvi največji tisti, ki »najbolj služi drugim«,

Skušnjava hlepenja po oblasti se izraža  na različne načine. Kdor ji podlega, v ospredje vedno znova postavlja sebe, istočasno pa podcenjuje sposobnosti drugih«.Zdravilo za to bolezen je zavedanje, da je »resnično napredovanje« le ti­sto, ki »nas dela bolj podobne Jezusu«. (Prim. NP 50, str. 26)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec marec

 1. februar. Ob 19h seja ŽPS
 1. in 2. marec. Prvi petek in prva sobota. Lepo vabljeni k zakramentom. V soboto bo zopet birmanska sv. maša. Za pripravo in sodelovanje je na vrsti 3. birmanska skupina.

      3. marec. 8. nedelja med letom in prva v mesecu marcu. Sv. maši bosta kot običajno.

      6. marec. ++PEPELNICA—začetek postnega časa. Med sv. mašo ob 18h bo obred pepelenja.

     10. marec. 1. POSTNA NEDELJA. Sv. maši kot običajno. Ob 14h Križev pot za zakonce.

      Pri njem sodeluje prva skupina birmancev. Namenili ga bomo za družine—posebej zakonce v krizi.

      17. marec. 2. POSTNA NEDELJA. Pri obeh mašah bo nabirka za semenišče.

      Ob 14h križev pot pri katerem sodeluje 2. birmanska skupina. Namenili ga bomo za sodelavce naše župnije.

      19. marec. God sv. Jožefa, zavetnika družin—začetek tedna družine. .

     24. marec. 3. POSTNA NEDELJA Sv. maši bosta kot običajno. Ob 14h Križev pot po katerem bo

      predstavitev duhovnih botrov. Pri njem sodeluje 3 skupina birmancev. Molili ga bomo za birmance in botre.

     25. marec. Praznovanje Gospodovega oznanjenja Mariji in sklep tedna družine.

     31. marec. 4. POSTNA NEDELJA. Sv. maši bosta kot običajno.

    Ob 14.00 bo molitev križevega pota. Pri njem sodeluje 4. skupina birmancev.

     Namenili ga bomo zahvali za sveto evharistijo.

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

23.02.—01. 03. 2. skupina iz 3. območja

02.03.—08. 03. 3. skupina iz 3. območja

09.03.—15. 03. 4. skupina iz 3. območja

16.03.—22. 03. 1. skupina iz 4. območja

23.03. – 29. 03. 2. skupina iz 4. območja

30.03. – 05. 04. 3. skupina iz 4. območja

OZNANILA ZA MESEC DECEMBER 2018

TEDEN KARITAS—UVOD V ADVENTNE SPODBUDE

»Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 26. 11. 2018, do nedelje, 2. 12. 2018. Z geslom »MLADOST IZ KORENIN MODROSTI« nagovarja k povezanosti med mladimi in starejšimi. Mladi v družbi iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa so povabljeni, da so odprti za ideje, ki jih prinašajo mladi, da jim zaupajo in jih sprejemajo v vsej njihovi enkratnosti. Papež Frančišek je ob sklepu Sinode o mladih rekel, da je treba mlade poslušati, slišati in sprejemati. Če želimo tako delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo je priložnost za srečanje mladih s starejšimi in vseh skupaj z ljudmi v stiski.

V Tednu Karitas bo Slovenska Karitas 28. 11. 2018 organizirala dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo tradicionalno potekal v dvorani Golovec v Celju. Koncert bo v živo prenašala RTV Slovenija. Tudi tokrat nas Slovenska Karitas vabi, da pokažemo sočutje in solidarnost do družin v stiski ter jim podarimo svoj prispevek. Ob tem še posebej želi pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Dobrodelni koncert in spremljajoče akcije Karitas v mesecu decembru so glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski«. (Internetna stran slovenske Karitas)

ZAHVALA

Vsem, ki ste osebno ali v nabirki darovali za obnovo župnišča, se prisrčno zahvalim.

Stavba je zažarela v novi preobleki in eden od otrok mi je dejal, da bi morali namestiti napis HOTEL.

Vreme nas je prehitelo in ostala so še zaključna dela: barvanje cokla, namestitev zunanjih žaluzij in barvanje garaže z drvarnico. Upamo, da bo še letos toliko ugodnega vremena, da bomo lahko tudi ta dela dokončali.  Vsem in vsakemu posebej, ki je kakorkoli prispeval k lepoti našega župnišča, se še enkrat prisrčno zahvalim.

UTRINKI IZ DUHOVNIŠKIH DNI V STRUNJANU

Kulturni večer nam je obogatil dramski igralec, g. Gregor Čušin, z nam znano monoigro »Nepopolne rime«.

Osnovna tema srečanja je bila: ŽIVIMO V SVETU, A NISMO OD SVETA. Temo je najprej iz teološkega vidika osvetlil dr. Roman Globokar. Povedal je, da krščansko življenje prinaša dvoje skušnjav: biti preveč podoben svetu ali pa skušnjava bežati iz tega sveta. Nobena skrajnost ni dobra. Znani rek »Ora et labora – Moli in delaj« naj bi bil vodilo nas duhovnikov in vernikov.

V drugem delu ponedeljkovega dopoldneva je Gregor Čušin povedal, kako skuša v vsakdanjem življenju biti sol med ljudmi in tudi v svoji družini šestih otrok.

V torek smo imeli med seboj cerkvenega pravnika prof. dr. Stanislava Slatineka, ki nam je spregovoril o identiteti diakona v odnosu do identitete duhovnika in vernega laika. Govoril je o jasni opredelitvi področij dela. Vsi posvečeni stanovi: škof, duhovnik in diakon so vsak na svojem mestu služabniki, ki služijo Božjemu ljudstvu. Kot dopolnitev njegovega predavanja sta poleg njega pričevala bodoči diakon Milan s soprogo, ki sta predstavila svoj pogled na diakonsko službo.

V sredo nam je spregovoril o Cerkvi prof. dr. Anton Štrukelj. Poudaril je, kako je tudi Cerkev, čeprav je po definiciji »sveta«, vedno potrebna prenove in očiščevanja. Ob vseh kritikah, ki se pojavljajo v medijih, se vprašajmo, kakšna je naša vloga, kakšen obraz Cerkve sami posredujemo javnosti, ljudem s katerimi se srečujemo tako duhovniki kot verniki.

Laik, mladi oče šestih otrok, g. Milan, ki ima pomembno vlogo v družbi, nam je spregovoril o svojem nevsiljivem pričevanju za krščanstvo. Med drugim je izrekel silno pomemben stavek: »Mnogi kristjani se v odnosu do Boga vedejo tako kot do davkarije. Njej ne damo nič več, kot zahteva.« Takšna vera je vera brez ljubezni, ki je temelj vseh zapovedi vseh odnosov, do Boga, bližnjega in sebe.  

POVZETEK ZAPISNIKA 21. SEJE ŽPS

 

Po pozdravu, ugotovitvi prisotnosti članic in članov  ŽPS  ter po molitvi smo prebrali in potrdili zapisnik 20. seje ŽPS.

Tokratna študijska tema je imela naslov: GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM. Povzetek vsebine je bil objavljen že v 11. št. Oznanil.  

V pogovoru kako bi naša župnija postala še bolj dom vseh dobromislečih, smo se dotaknili vprašanja, kako še bolj obogatiti župnijski dan. Veseli bomo, če bodo pobude prišle tudi od farank in faranov, ki niso članice ali člani ŽPS. 

Sledil je pregled preteklih del in ugotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev.

V peti točki dnevnega reda smo usmerili pogled v prihodnost, v dogodke pred nami. Pred nami je dekanijsko srečanje članov ŽPS in že tradicionalni duhovniški dnevi v Strunjanu. Predstavitev birmancev bo 25. 11., nedelja Karitas 2. 12., nato sledi še obisk ostarelih v DSO Šmihel. Miklavževanje bo 5. dec. ob 18. uri (sestanek s starši prve triade). Božično akademijo pred polnočnico in koncert pred godom farnega zavetnika pripravi pevski zbor z izvedbo dela »Slovenski Božič« v dveh priredbah. Na praznik Sv. Družine bo blagoslov družin. Otroci bodo povabljeni k adventni akciji, ki se zaključi na Sv. Tri kralje.

Pod točko razno je bilo kar nekaj poročil in spodbud:

Ob sobotnih, pri birmanskih mašah naj se berejo tudi nedeljska oznanila, razen mašnih namenov, ki so vidni na oglasni deski in na spletni strani. Pripravi se načrt skrbi za čiščenje in krašenje cerkve v 2019.

Potočna vas bo nadaljevala s pobožnostjo Marijo nosijo. Marijin kip bodo prevzeli v petek 21. 12. po maši ga vrnili na sv. večer pred polnočnico. Ob prazniku Na praznik sv. Štefana bo tradicionalni koncert—Slovenski božič. Nekaj pevcev moškega zbora se je odločilo, da bodo obudili starodavno navado  koledovanja po družinah. Obiskali bodo in zapeli pri družinah, ki bodo izrazile, da si ta obisk želijo. Tudi letos bodo v cerkvi na voljo adventni venčki za prostovoljne prispevke, ki pa bodo namenjeni župnijski Karitas. 

Datum birme je potrjen v glasilu slovenskih škofij. Birma s kanonično vizitacijo bo na velikonočni ponedeljek, 22. aprila 2019 ob 10h.  

                                                                                                                                     Zapisal : Stanislav Žagar

BOG NAS KLIČE PO IMENU

Apostol Pavel je v pismi Rimljanov zapisal: »Kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem«.  (Rim 12, 4-8)

Iz teh besed je jasno, da ima vsak kristjan svojo poklicanost. Bog kliče vsakega člana Cerkve po imenu. V tej luči izziv ni vprašanje, ali imaš poklicanost ali ne, ampak prizadevanje za to, da najdeš odgovor na vprašanje, kakšna tvoja poklicanost je.

Če bo več katoličanov razmišljalo o svoji osebni poklicanosti, jih bo veliko več lahko ugotovilo, da so poklicani v duhovništvo ali posvečeno življenje, ali za pričevalce v laiškem stanu. Naloga vsakega kristjana je, da prepozna Božjo voljo zase, jo sprejme in živi. To je pravi odgovor na klic k svetosti.

(Prim. NP 50,  str. 16-18)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec december

 1. nov. Po sv. maši bo sestanek skupine Karitas.

    30. nov. Sv. Andrej. Ta dan goduje naš škof, g. Andrej Glavan. Spomnimo se njega in vseh drugih Andrejev v molitvi.

     1. dec. Ob 18h birmanska sv. maša. Uvode in sodelovanje pripravi 3. skupina birmank in birmancev.

     2. dec. 1. ADVENTNA NEDELJA, nedelja Karitas. Pri obeh mašah nabirka za ljudi v stiski. Pri sv. maši ob 10h je predvideno še zadnje letošnje krščevanje.

      5. dec. Ob 17h bo otroke prve triade v cerkvi obiskal Miklavž.

      8. dec. Slovesni praznik Brezmadežne. Sv. maši bosta ob 8h ter ob 18h. Birmanska. Uvode bo pripravila 4. skupina birmank in birmancev.

       9. dec. 2. ADVENTNA NEDELJA. Sv. maši bosta kot običajno.

      15. dec. Sodelovanje pri birmanski sv. maši ob 18h pripravi prva skupina birmank in birmancev.

       16. dec. 3. ADVENTNA NEDELJA.   In začetek božične devetdnevnice. Sv. maši bosta kot običajno, ob 8h in 10h.

      21. dec. Dopoldne obisk bolnikov na domu. Od 17.30 dalje bo za božično sv. spoved na razpolago tuji spovednik. Izkoristite priložnost za duhovno pripravo na Božič.

      22. dec. Birmansko sv. mašo pripravi 2. skupina.

       23. ec. 4. ADVENTNA NEDELJA. Sv. maši bosta ob 8h in 10h.

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

24.11.—30. 11. 4. skupina iz 5. območja

01.12. – 07.12.  5. skupina iz 5. območja

08.12.—14. 12. 1. skupina iz 1. območja

15.12.—21. 12. 2. skupina iz 1. območja

22.12.—28. 12. 3. skupina iz 1. območja

29.12. – 04.01.   4. skupina iz 1. območja

OZNANILA ZA FEBRUAR 2019

 

OAZA

 

Dobro vem, da je v oazi vse odvisno od vode in da se lahko puščava razcveti in postane rodovitna samo tam, kjer je voda.

Brez vode se vse posuši, vse umre. Če kjerkoli v puščavi najdeš vodo, ji moraš slediti, da najdeš izvir, oazo.

Dobro vem, da je človeška oaza ljubezen in da je Ljubezen izvor vseh oaz med ljudmi -  in verujem, da je Bog ljubezen.

Voda je življenje. Ljubezen je živa voda.

Ko v puščavi življenja najdeš ljubezen, resnično ljubezen, potem ji sledi,

in prišel boš do izvira vse ljubezni, do Boga, velike oaze za zemeljski čas in za večnost.

Ljubezen je živa voda, praenergija, ki naredi rodovitne vse človeške oaze.

                                                              (Phil Bismans , Bog noja oaza, str . 142)

Letošnja generacija birmank in birmancev ima lepo priložnost za duhovno oazo. Duhovni vikend je obvezen za vse birmanke in birmance—tako kot devetdnevnica pred birmo. Voda milosti, ki jo sveto pismo imenuje »živa voda«, pa bo pritekala le v odprta srca. Vsi smo povabljeni, da birmanskim kandidatom -kam pomagamo z zgledom, molitvijo in dobro besedo odpirati srca za Božje delovanje.

ZAPISNIK 22. seje ŽPS, ki je potekala 7. januarja 2019 v prostorih župnišča.

* Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo se z molitvijo povezali z Bogom. Na zapisnik 21. seje ni bilo pripomb.

* Študijska tema, ki je središče seje, je nosila naslov : Dobri oskrbniki prejetih darov (NP 50, str. 19-21).

Bog nas k posameznim službam kliče preko darov, sposobnosti, ki nam jih je dal. Če nimamo posluha za petje nas Bog ne kliče k služenju v cerkvenem pevskem zboru, je pa ogromno drugih možnosti, kjer se lahko vključujemo! V sebi moramo prepoznati darove, ki bi bili najbolj dragoceni v službi evangeliju. Prepoznavanje darov članov občestva je izjemen dar za samo župnijsko skupnost, saj preko tega vidimo, koliko možnosti imamo, da v župniji spodbujamo sodelovanje župljanov, medsebojno povezanost in tako skrbimo za živost župnijskega občestva.

* Ob robu teh misli smo se ponovno dotaknili področij, ki so pereča v naši župniji: manjka cerkovnik – zakristan, pobiralci darov, podmladek pri ministrantih, pevcih, relativno slab odziv ob povabilu na posamezne akcije (jaslice).

* Pregled preteklih del je bil bogat, tako na duhovnem kot materialnem področju. Seznanjenimi smo bili s finančno konstrukcijo po izvršenih obnovitvenih delih na župnišču. Ta bo predstavljena občestvu ob branju statistike.

Ugotovljeno je bilo, da je bila udeležba članic in članov ŽPS skromna. Akcija z adventnimi venčki je bila uspešna. Predstavnice Karitas so obiskale in obdarile starostnike in bolne ter naše oskrbovance v DSO Šmihel.

Miklavževanje je bilo lepo oblikovano in obiskano. To velja tudi za večerno mašo (otroška polnočnica). Božično akademijo pred polnočnico in koncert pred godom farnega zavetnika sta pripravila domača pevska zbora (mešani in mladinski)  z gostujočo pevko in pihalnim orkestrom. V aranžma »Slovenskega Božič« za orkester je bilo vloženo veliko ur dela. Zato se pevovodji Jerneju izreka vsa pohvala.  Obisk na koncertu je bil dober, lahko pa bi bil še boljši.  Na praznik Sv. Družine je bil blagoslov otrok in družin. Otroci so sklenili adventno akcijo. Pri njej je sodelovala le tretjina veroučencev.  Pri ostalih ni bilo interesa.

* Med prihodnjimi dogodki so bili omenjeni: Dekanijska seja ob prisotnosti g. škofa, birmovalca,   načrtovano je srečanje vseh birmancev naše dekanije na kmetijski šoli. Sredi januarja  bo za člane ŽPS v Baragovem zavodu duhovna obnova. Tudi bralci beril bodo imeli srečanje v Baragovem zavodu. Posebna ponudba za osebno obogatitev pa so Nikodemovi večeri.

* Ob vsebinski in oblikovni prenovitvi tednika Družina bo potekala posebna predstavitev in ponudba omenjenega verskega lista.

Sklenjeno je bilo, naj se dve nedelji bere statistika s pripadajočim komentarjem. * Pod točko razno smo sprejeli naslednji sklep: Pospravljanje jaslic bo v soboto 2.2. dopoldne. Ob letošnjem postavljanju jaslic je bilo malo pomoči. Starejši pešajo, novih moči ni. Dana je pobuda, da se oblikuje skupina »jasličarjev«, kjer bi poleg že sedaj aktivne skupine vsako območje (tudi iz podružnice) prispevalo vsaj še 1-2 člana. Sicer pa velja, da je »dežurno« območje nosilec ali vsaj koordinator vseh aktivnosti, ki se dogajajo v adventnem, velikonočnem ali drugem pomembnem času (jaslice, velika noč, procesije, birma, prvo obhajilo, nameščanje tepihov, …).

Naslednja seja bo 25.2.2019

                                                                                                                                             Zapisal:  Stanislav Žagar

 

VSEBINSKO IN OBLIKOVNO

PRENOVLJEN VERSKI TEDNIK DRUŽINA

Tednik bo predstavila gospa Marija Pugelj, ki je napisala sledeče:

Uredništvo tednika Družine bo 3.2.2019 izdalo prenovljeno številko Družine. V soboto 2.2. in nedeljo 3.2. bodo udeležencem maše omogočili naročilo prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Za prejetje brezplačnih številk bo potrebno izpolniti posebne naročilnice. Zbrane bom odposlala na uredništvo Družine. Prejemnikom brezplačnih številk bodo poklonili darilo: kuharsko knjigo Velikonočni jedilniki. Izkoristite priložnost in se seznanite s tednikom Družina.    

                                                                                                                                               Marija Pugelj

 

ŠKOFOV OBISK ŽUPNIJE IN KANONIČNA VIZITACIJA

Nasledniki apostolov so škofje, njim pa pomagamo duhovniki. V tem smislu je prvi župnik vsake župnije škof. Prav iz tega naslova ima vsak škof dolžnost, da čim bolj spozna župnije svoje škofije. Odkrivanje duhovnega in verskega utripa posamezne župnije opravi vsake štiri leta s kanonično vizitacijo. Pred obiskom župnije župnik pripravi obsežno pisno poročilo o katerem se škof pogovori ob obisku   župnije.  Naš kof je za letošnje leto svoj obisk naše župnije razdelil na tri termine: v torek 5. feb. bo pregledal pisarniško in gospodarsko vodenje župnije in se srečal s ključarji in gospodarskim svetom; v ponedeljek. 15. aprila se bo srečal z birmanci, prvoobhajanci ter z ŽPS in ostalimi skupinami, ki sodelujejo v župniji; na dan birma, 22. aprila pa se bo po birmovanju srečal še s pevskimi zbori.

 

POKLICANI K SODELOVANJU IN SLUŽENJU

»Poslanstvo Cerkve se v svetu nadaljuje preko prispevka vseh tistih, ki so njen del. CERKEV SMO VSI. Vsi imamo odgovornost, da posvečujemo drug drugega, da skrbimo za druge. Cerkev smo »mi«, vsi. Vsak ima svoje delo v Cerkvi.« (pp Frančišek)

Vse preveč krščenih se ne čuti del župnijskega občestva. Živi na obrobju ter prihaja v župnijo le zato, da prejme verske usluge. Kljub temu, da se izjavljajo za katoličane, so laiki, ki so pripravljeni dejavno sodelovati v življenju župnije, v primerjavi s številom katoličanov posamezne župnije, še vedno maloštevilni.«

Zaradi vse manjšega števila duhovniških poklicev, je obveznosti, ki jih morajo duhovniki opravljati vedno več.

Zato bo velikodušna pomoč vernikov pri mnogih delih v župniji še toliko bolj potrebna, da bodo imeli duhovniki dovolj časa za oznanjevanje evangelija, obhajanje evharistije ter podeljevanje zakramentov vsem, ki jim bodo zaupani. In seveda tudi za to, da bodo lahko skupaj z župljani gradili živo občestvo; da se bodo lahko v miru pogovorili s tistimi, ki bodo to potrebovali; da bodo lahko res pastirji. Za ta način dela, se bomo morali vsi pripraviti in si med seboj zaupati.           (Prim. NP 50, str. 22-24)

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec februar

 

 1. jan. Ob 19h bo v župnišču. Sestanek za starše birmancev.

   28. janr. Ob 18.30 srečanje biblične skupine.

     2. feb. Jezusovo darovanje v templju – SVEČNICA. Po 8. uri podiranje jaslic, potrebna bo vaša pomoč. Sv. maša bo ob 18h, pri njej bo blagoslov sveč. Birmansko sv. mašo pripravi 2. skupina.

     3. feb. Četrta nedelja med letom in god sv. Blaža zavetnika zoper bolezni grla in drugega zla. Pri obeh mašah bo Blažev blagoslov.

     5. feb. V župniji se bo mudil g. škof, msgr. Andrej Glavan. Pregledal bo pisarniško delo, obiskal obe cerkvi in se srečal z gospodarskim svetom in ključarji.

     6. feb. Naša župnija bo gostila dekanijske duhovnike na njihovem mesečnem srečanju. Ob 9h bo v cerkvi molitev RV, ob 9.30 sv. maša, po maši pa v župnišču seja in skupno kosilo v gostišču Na vasi.

     8. feb. Birmanci ob 17h začnejo duhovni vikend (duhovne vaje) v Šmarjeti.

    11. feb. Luršaka MB in svetovni dan bolnikov. S pozornostjo se spomnimo vseh naših bolnih in ostarelih.

    16. feb. Birmansko sv. mašo pripravi 3. skupina.

    17. feb. 6. Nedelja med letom. Pri obeh mašah bo nabirka za pastoralno izobraževanje duhovnikov in laikov.

    18. feb. Ob 18.30 srečanje biblične ali svetopisemske skupine.

    23. feb. Sodelovanje pri sv. maši ima 4. skupina birmancev.

    24. feb. 7. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno. Pri obeh bomo poslušali Pastirsko pismo naših škofov

 

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

19.01.—25. 01. 2. skupina iz 2. območja

26.01.—01. 02. 3. skupina iz 2. območja

02.02.—08. 02.  4. skupina iz 2. območja

09.02.—15. 02. 5. skupina iz 2. območja

16.02. – 22. 01. 1. skupina iz 3. območja

23.02.—01. 03. 2. skupina iz 3. območja

OZNANILA ZA NOVEMBER 2018

Novo mesto, 28. 10. 2018

 

HVALEŽNOST RASTE LE NA POLJU LJUBEZNI

 

Dan zahvale, praznik zahvale ali kakorkoli že želimo imenovati dan hvaležnosti, je star toliko kot človek. Ob­čutek, da nismo vsemogočni, je vtkan v naše bistvo, v jedro našega bivanja. Kljub temu se nemalokrat srečujemo ne le s hvaležnostjo ampak tudi nehvaležnostjo. Že na samem začetku človeške zgodovine sta postavljena: predstavnik hvaležnosti—Abel in predstavnik nehvaležnosti—Kajn.  Oba sta sicer darovala od svojega, od tega kar sta imela. Razlika pa je v tem, da je  bila Kajnova hvaležnost izraz obveznosti, Abelova pa izraz ljubezni.  Jezus v evangeliju 31. nedelje med letom pismouku pojasnjuje, da je temeljna zapoved ljubezen do Boga in bližnjega. To v resnici ni pisana—ukazana zapoved, ampak bistveno poslanstvo srca upodobljenega po Božji podobi.  Ta zapoved predpostavlja ponižnost. Le ponižen človek je sposoben videti in slišati stvari in ljudi v njihovi drobni, a čudoviti lepoti in dobroti.  Kdor ljubi Boga hitro odkrije lepoto in bogastvo duhovnih in materialnih dobrin, ki nas obdajajo. In kdor ljubi svojega bližnjega, občuduje neprecenljive darove, s katerimi bogati sebe in druge.

Zahvalna nedelja nas opozarja, da je hvaležnost mogoča le in v toliki meri, v kolikor smo sposobni ljubezni do Boga in bližnjega.

 

 

OBNOVITVENA DELA NA ŽUPNIŠČU

 

Napovedana obnovitvena dela na župnišču so v polnem teku. Zamenjana so bila okna in vhodna vrata. Stavba je dobila dodatno izolacijo, streha novo pokrivalo. Vse se odvija z veliko hitrostjo in v prvem delu novembra (če bo pravo vreme) pričakujemo po enaintridesetih letih novo podobo župnijskega doma.

Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem predagatelju obnove, g. Jožetu Mikliču, gospodarskemu svetu za odobritev, izvajalcem del: podjetju Roletarstvo Medle, podjetju Inotherm iz Ribnice, g. Primožu Zagorcu in njegovi ekipi, g. Milanu Berlogarju in njegovi ekipi, g. Jožetu Progarju, Gostišču Na vasi in vsem ki ste na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi del. Prisrčna hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje darove ob nabirki ali osebno.

Dela tečejo z izredno veliko hitrostjo in natančnostjo.

Bogu hvala za naklonjeno vreme, vam pa za dobro voljo in izpeljavo velikega načrta.  

 

PREDSTAVITEV BIRMANCEV

 

Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, na nedeljo Kristusa Kralja se nam bodo pri župnijski sv. maši predstavili birmanci, ki bodo v tekočem šolskem in pastoralnem letu prejeli zakrament svete birme. Da bi se birmanci čim bolj in na duhovnem področju lepo pripravili na ta veliki dogodek, ko naj bi tudi sami postali priče Jezusove ljubezni, jim je bila ponujena lepa priložnost obiska birmanskih sv. maš. Na te maše, ki so ob sobotah zvečer, naj bi se birmanci pripravljali skupaj s svojimi starši ves teden. V ta namen prejmejo vsak teden besedila, ki jih beremo pri nedeljskih sv. mašah. Besedila naj bi prebrali skupaj s svojimi starši, se o njih pogovarjali in si morebitne spodbude ali vprašanja zapisali  ter jih posredovali v pogovorni pridigi pri bogoslužju. Razumljivo je, da so k birmanski sv. maši vabljeni tudi starši. Da bi vsa zadela lepo in koristno tekla, so pristopile na pomoč animatorke in en animator. Prve izkušnje birmanskih sv. maš so dobre in zelo lepe.

Birmanci naj bi imeli v oporo tudi duhovne botre. Vsak ki sprejme botrstvo bi dejansko moral biti v prvi vrsti duhovni boter. Zato bo tokrat ponujeno duhovno botrstvo najprej tistim, ki bodo birmanca tudi predstavili birmovalcu, Za tiste, ki birmance, za katere birmanski botri niso pripravljeni redno moliti, pa bomo izbrali duhovne botre iz župnije.

Čas za prijavo za duhovne botre je do 18. novembra 2018.

 

RAZLIKA MED PRAZNIKOM VSEH SVETIH IN DNEVOM VERNIH DUŠ.

 

 

Duhovniki vsako leto znova opažamo, da tudi verni govorijo o prazniku, ki je 1. novembra kot o prazniku mrtvih. Za kristjana praznik mrtvih ne obstaja, ampak le praznik živih, ki se nahajamo na področju zmagujoče Cerkve, na področju trpeče Cerkve in na področju vojskujoče se Cerkve. Prvi november je za verne vesel praznik, ker ga ta praznik poveže z vsemi, ki so že dosegli polnost življenja in polnost veselja, kar z eno besedo pomeni—nebesa. Praznujemo praznik zmagujoče Cerkve, zbrane okrog poveličanega Jezusa. Božja beseda blagruje resnične heroje življenja, ki so šli skozi velike preizkušnje in se vedno bojevali z orožjem ljubezni. Sedaj pa uživajo nepopisno radost življenja.

Drugega novembra se oziramo v trpečo Cerkev. V svoje molitve vpletamo tiste naše rajne, ki še niso dospeli v področje zmagujoče Cerkve. Na tej poti jih namreč ovirajo bolj ali manj visoke ovire grehov, kar pomeni ovira jih življenje, ki je bilo omadeževano s pomanjkanjem ljubezni do Boga, bližnjega sebe in narave. Ti sicer ne trpijo telesnega trpljenja, pač pa je njihovo trpljenje v še neuresničljivem hrepenenju po večnem življenju. S temi pokojnimo smo mi, vojskujoča se Cerrkev povezana zlasti v novembru z molitvijo, dobrimi deli, daritvijo sv. maše in možnim darovanjem popolnega odpustka.

Cerkev nam iz svoje duhovne zakladnice naklanja možnost, da za verne duše v vicah v prvih osmih dneh novembra prejmemo poseben odpustek, če poleg spovedi in obhajila v desetih predhodnih ali naslednjih dneh, molimo po namenu svetega očeta in smo nenavezanosti na sleherni greh ter obiščemo pokopališče in tam molimo.

Marija rešiteljica vernih duš, prosi zanje pri sinu Jezusu.

 

ŽUPNIJA NAJ BO GOSTOLJUBEN DRUŽINSKI DOM

 

Papež Frančišek pravi: »Cerkev mora biti prostor svobodno podarjenega usmiljenja, kjer se lahko vsi čutijo ljubljene in sprejete, kjer morejo izkusiti odpuščanje in začutiti spodbudo ter živeti v skladu z evangelijem«.

Novozavezna svetopisemska besedila, ki pripovedujejo o tem, kako so živela in delovala prva krščanska občestva, imajo pomembno sporočilo tudi za današnji čas in razmere. Župnija ni najprej ustanova, ampak mora biti »gostoljuben družinski dom« in »občestvo vernih« (prim. CL 26), ki ga oblikujejo duhovnik in laiki v medsebojnem podpiranju in sodelovanju.

Življenje in delovanje v župniji mora biti podobno življenju v družini, v kateri skrbijo, da je vse urejeno in da vsak doda svoj delež k skupnemu dobremu počutju.

- Družina ni dom, če mislimo, da morata za vse poskrbeti samo starša.

- Družina tudi ni dom, če vsa dela, ki jih je potrebno opraviti, zaupamo zunanjim službam in servisom.

Dom, v katerem se družinski člani dobro počutijo, je gostoljuben in odprt za druge. Takšne bi morale biti tudi naše župnije: dom, za katerega župljani skupaj skrbimo, dom, ki je odprt za vse in v katerem so vsi dobrodošli.

Prim. NP 50, Eno srce ena duša, str. 12-14)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

 

 1. nov. VSI SVETI. Sv. maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Gor. Kamencah. Po obeh sv. mašah bodo molitve za rajne. Ob 16.00 bo v farni cerkvi, ob 18.00 pa v podružnični, za rajne molitev rožnega venca.
 2. nov. Spomin vernih duš. Ta dan je posvečen spominu vseh vernih rajnih. Sv. maši bosta ob 7.30 in ob 18h v farni cerkvi ter ob 17h na Gor. Kamencah. Na ta dan je tudi prvi petek.
 3. nov. Prva sobota. Ob 18h bo birmanska sv. maša, ki jo oblikuje prva skupina birmancev.
 4. nov. 31. navadna – ZAHVALNA nedelja. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 v farni cerkvi ter ob 11.00 na Gor. Kamencah. Nabirka te nedelje bo namenjena obnovi župnišča.
 5. nov. Ob 19h v župnišču seja ŽPS.

      10. nov. Ob 10h srečanje članov ŽPS naše dekanije v Baragovem zavodu.

      11. nov. 32. navadna nedelja—Martinova. Sv. maši bosta kot običajno. 11. do 14. nov. Duhovniški dnevi v Strunjanu.

      19 nov. Ob 19h srečanje biblične skupine.

      22. nov. Na ta dan goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, pevcev, pevovodij in organistov. Spomnimo se vseh, ki se trudijo za lepo petje pri bogoslužju. 25. nov. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. Sv. maši bosta kot običajno.

        26. nov. Po sv. maši bo srečanje Karitas

 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

 

27.10. – 02.11.  3. skupina iz 4. območja

03.11.—09. 11. 1. skupina iz 5. območja

10.11.—16. 11. 2. skupina iz 5. območja

17.11.—23. 11. 3. skupina iz 5. območja

24.11.—30. 11. 4. skupina iz 5. območja