Prispevki

OPOMNIK ZA ČAS OD  24. 12. DO 31. 12. 2017

* Nedelja, 24. december. Sv. maše ob 8h, 16h in 23h

* Ponedeljek, 25. dec. Sv. maše ob 8h in 10h na Dol. Kamencah, ob 11h na Gor. Kamencah.

* Torek, 26. dec. Sv. maša bo ob 8h. Ob 17h pa tradicionalni koncert božičnih pesmi dveh združenih mladinskih zborov pod vodstvom g. Jjerneja Fabijana. Lepo vabljeni!

* Sreda, 27. dec. God farnega zavetnika sv. Janeza evangelista. Sv. maša z molitveno uro bo ob 8h.

Nedelja, 31. dec. Zadnji dan leta. Sv. maši bosta ob 9h in 10h. Pri obeh mašah bo zahvalna pesem. Ob 10h bo tudi blagoslov otrok.

         BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!

OPOMNIK ZA OBDOBJE OD 17. 12.DO 25. 12. 2017

* četrtek, 21.december. Po sv. maši, ki bo ob 19hh bo Potočna vas prevzela Marijin kip, ki bo romal do svetega večera.

* Petek, 22. dec. Dopoldne bo obisk bolnikov na domu, Ob 17.30 pa bo na razpolago za božično sv. spoved tuji spovednik

* Sobota, 23. dec. Ob 9h bo v stolnici - na Kapitlju slovesna škofova maša za domovino. Lepo vabljeni.

* Nedelja, 24. dec. Dopoldne bo le ena sv. maša - ob 8h.

Ob 16h bo  sv. maša svetega cvečera namenjena predvsem otrokom in starejšim, ki se ne bi mogli udeležiti polnočnice.

Ob 22.30 se bo pričel program pred nožnim bogoslužjem v čast Jezusovemu rojstvu, ki bo ob 23h.

* Na Božič bodo sv. maše ob 8h in 10h v farni cerkvi, ob 11h pa na Gor. Kamencah

OPOMNIK ZA 45. TEDEN 2017 - 5. 11. do 12. 11. 2017

 

* Torek, 7. 11. 2017. Ob 18.30 bo v cerkvi setanek za starše prve triade (od 1.- 3. razreda). Starši, lepo vabljeni!

* Namesto molitve Očenašev ste darovalci za vaše pokojne zbrali na Dol. Kamencah za 9 svetih maš, na Gor. Kamencah pa za 8 sv. maš. Te sv. maše bodo opravljene med letom, bodisi doma bodisi drugje. Bog, povrni.

* Hvala vsem, ki  sodelujete pri bogoslužju, pri oznanjevanju in v karitativni dejavnosti. Hvala tudi vsem mojim osebniom dobrotnikom.

OPOMNIK ZA ČAS MED 26.11. IN 3. 12. 2017

 

*Ponedeljek, 17.11. .2017. Ob 19h seja ŽPS.

Torek, 18. 11. 2017, Po sv. maši, cca ob 18.30 seja skupine Karitas.

Petek, 1. 12. 2017, PRVI PETEK. Ob 16g delo v birmanskih skupinah, ob 18h blagoslov adventnih venčlov.

Nedelja, 3. 12. 1. adventna in nedelja Karitas. Nabirka je namenjena Karitas. Ob 15h v cerkvi obisk Miklavža za prve tri razrede.

NE POZABITE NA NASLEDNJE DOGODKE IN PONUDBE:

* PONEDELJEK, 23. oktober 2017: ob 19h srečanje biblične skupine

* SOBOTA, 28. oktober 2017 CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT..

Razpored molitvenih ur je naslednji:

8:00 ssveta maša in litanije Jezusove Krvi

9h-10h: Gor. Kam., D. Vrh in Hudo

10h–11h:Potočna vas

11h–12h: otroci, zlasti birmanci

12h–13h: Molitvena skupina

13h–14h: Markljeva in Turkova ul.

14h-15h: Dolenje Kamence

15h-16h: Muhaber

16h-17h: Ljubljanska c. in V.Buč.

17:00: pete litanije Srca jezusovega in sklepna sveta maša.