naslov

 

Iz puste štalice

in mrzle slamice

se v svet prebija

dar neba.

Žarek ljubezni

utelešene v Božjem Detetu

prihaja na svet,

da bi spremenil spore in prepire

v pesem harmonije;

obup v upanje;

bolezen v zdravje;

dvom v trdno prepričanje;

nezvestobo v zvestobo;

ostrino v milino;

nemoč v moč;

temo v luč;

smrt v neminljivo življenje.

 

 

Ob veselem sporočilu

Božične noči in božičnih praznikov vam želim

polnosti življenja,

ki ga oznanja in prinaša Božji Sin Jezus Kristus.

Njegov blagoslov naj zlati vaše življenjske poti v letu 2015!

                     MiroVirant, žpk

 

 

 

skofi

 

»Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tiši¬no in je noč prišla na pol svoje poti, je tvoja vse¬mogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola, kakor srepogled bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 18,14-15).

Ko se je zdelo, da so preroštva utihnila, da se je nebo zaprlo in da se je tema zgostila do skrajno¬sti; ko se je zdelo, da je beseda umrla, da se je Bog umaknil in da se noč ne bo nikoli več prevesila v jutro, je Bog pokazal, da še vedno bedi nad člove¬kom. Navdih je svetopisemskega pisatelja vodil, da je Božjo besedo primerjal s srepogledim bojevni¬kom, ki je pozoren na to, kaj se dogaja v deželi, ki ji grozi poguba. Bog se bori za človeka. Ko je z dihom oživljajočega duha ustvaril človeka, ga je tako vzlju¬bil, da je zanj dal svojega edinorojenega Sina. Jaslice v nas budijo nežnost in nas lahko zazibljejo v idilo, vendar ne smemo pozabiti, da je božič dokaz Božje zavzetosti za človeka, ki pokaže svojo moč tako, da postane človek in gre iz ljubezni do konca.

Božično sporočilo je za nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na obrobje, tja, kjer je človek, in naredimo vse, da bo ta človek deležen odreše¬nja, da bo deležen ljubezni. Najprej naj odrešenju in ljubezni odpre vsak samega sebe, da bo sebe do¬živel v dostojanstvu, ki mu ga daje posinovljenje v Jezusu Kristusu. Potem naj v istem duhu začne srečevati ljudi, skrbeti za njihovo dostojanstvo, jim pomagati k veselju ob zavesti, da so tudi oni Bož¬ji otroci, sprejeti in ljubljeni. Božič nas spodbuja, naj postanemo dejavni sodelavci Besede pri prina¬šanju sporočila o dostojanstvu vsakega človeka in odrešenosti človeškega rodu.

Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem redovnicam in redovnikom, vsem sodelavcem v pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi vsem otrokom in mla¬dim voščimo veselo praznovanje božične skrivno¬sti. Božič naj poživi in vzradosti vse naše brate in sestre v zamejstvu in zdomstvu. Na poseben način želimo, naj v rojstvu Božjega Sina polnost dosto-janstva doživijo vsi ostareli, bolni in osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in prezir.

Vsi naj doživijo, da je Bog zanje prišel v deželo, v kateri se je zdelo, da je v njej umrlo upanje. V novem letu pa vsem voščimo: Gospod naj bo ve¬dno z vami in naj stori, da boste vi vedno z njim.

 

 

Veselje Gospodovega rojstva kličemo tudi nad vse pravoslavne in evangeličanske kristjane.

Vaši škofje

PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA

Na praznik Gospodovega razglašenja ali sv. treh kraljev bodo otroci sklenili svojo adventno akcijo OTROCI ZA OTROKE. Pri večerni sv. maši, ob 18h, bodo prinesli prihranke, ki jih bodo zbrali v adventu in jih darovali za lačne otroke.

Odrasli pa bomo ta dan pri sv. maši darovali svoje darove za naše

voscilo

slovenske misijonarje oziroma za pomoč pri njihovem misijonskem delu.

VABILO NA BOŽIČNI KONCERT

Prisrčno vabljeni na že tradicionalni božični koncert v počastitev rojstva Božjega Sina in farnega zavetnika, sv. Janeza Evangelista, ki bo v soboto, 27. decembra 2015, ob 16h v farni cerkvi na Dol. Kamencah.

Na letošnjem koncertu bo pod vodstvom g. Jerneja Fabijana sodeloval priložnostni orkester in mladinski zbor naše župnije.

Ne zamudite te čudovite kulturne priložnosti in dajte duška kulturi svojega srca.

PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV

Na nedeljo sv. Družine, 28. decembra 2014, bo ob 10h pri sv. maši predstavitev otrok, ki bodo v letu 2015 prvič pristopili h Gospodovi mizi in prejeli sveto obhajilo.

Otroci so pri verouku prejeli posebne lističe na katerih je upodobljena sv. hostija ter srce z njihovim imenom in priimkom. Te lističe bodo doma pobarvali in jih po pridigi prinesli na daritveni oltar. Vsak listič ima spodaj napis: moj duhovni spremljevalec.

Otrokov duhovni spremljevalec naj bi bil njegov krstni boter ali kdo od sorodnikov. Po sv. maši bo ta spremljevalec vzel listič in ga hranil na vidnem mestu, da bi ga spominjal na poslanstvo duhovnega spremljevalca.

Skrb za župnijsko cerkev:

27.12.-02.01: 2 . skupina iz 5. območja

03.01.-09.01: 3 . skupina iz 5. območja

10.01.-16.01: 4 . skupina iz 5. območja

17.01.-23.01: 5 . skupina iz 5. območja

24.01.-30.01: 1 . skupina iz 1. območja

31.01.-60.02: 2 . skupina iz 1. območja

 

napis

 

 

 

 

»Ko je bilo namreč vse zavito v molčečo tiši­no in je noč prišla na pol svoje poti, je tvoja vse­mogočna beseda iz nebes, s kraljevskega prestola, kakor srepogled bojevnik poletela v sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 18,14-15).

Ko se je zdelo, da so preroštva utihnila, da se je nebo zaprlo in da se je tema zgostila do skrajno­sti; ko se je zdelo, da je beseda umrla, da se je Bog umaknil in da se noč ne bo nikoli več prevesila v jutro, je Bog pokazal, da še vedno bedi nad člove­kom. Navdih je svetopisemskega pisatelja vodil, da je Božjo besedo primerjal s srepogledim bojevni­kom, ki je pozoren na to, kaj se dogaja v deželi, ki ji grozi poguba. Bog se bori za človeka. Ko je z dihom oživljajočega duha ustvaril človeka, ga je tako vzlju­bil, da je zanj dal svojega edinorojenega Sina. Jaslice v nas budijo nežnost in nas lahko zazibljejo v idilo, vendar ne smemo pozabiti, da je božič dokaz Božje zavzetosti za človeka, ki pokaže svojo moč tako, da postane človek in gre iz ljubezni do konca.

Božično sporočilo je za nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na obrobje, tja, kjer je človek, in naredimo vse, da bo ta človek deležen odreše­nja, da bo deležen ljubezni. Najprej naj odrešenju in ljubezni odpre vsak samega sebe, da bo sebe do­živel v dostojanstvu, ki mu ga daje posinovljenje v Jezusu Kristusu. Potem naj v istem duhu začne srečevati ljudi, skrbeti za njihovo dostojanstvo, jim pomagati k veselju ob zavesti, da so tudi oni Bož­ji otroci, sprejeti in ljubljeni. Božič nas spodbuja, naj postanemo dejavni sodelavci Besede pri prina­šanju sporočila o dostojanstvu vsakega človeka in odrešenosti človeškega rodu.

Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem redovnicam in redovnikom, vsem sodelavcem v pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi vsem otrokom in mla­dim voščimo veselo praznovanje božične skrivno­sti. Božič naj poživi in vzradosti vse naše brate in sestre v zamejstvu in zdomstvu. Na poseben način želimo, naj v rojstvu Božjega Sina polnost dosto­janstva doživijo vsi ostareli, bolni in osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in prezir.

Vsi naj doživijo, da je Bog zanje prišel v deželo, v kateri se je zdelo, da je v njej umrlo upanje. V novem letu pa vsem voščimo: Gospod naj bo ve­dno z vami in naj stori, da boste vi vedno z njim.