oznanila

 

NOVO MESTO, 1. 2. 2015, ŠT 2  leto XX

 

 

POSTNI ČAS IN PASIJONSKE IGRE  

 

V letu 2015 bodo v Škofji Loki zopet uprizorili Škofjeloški pasijon. »Predstava temelji na najstarejšem ohranjenem dramskem besedilu v slovenskem jeziku iz leta 1721, kot ga je napisal kapucin Lovrenc Marušič, imenovan tudi Romuald Štandreški. Njegov rokopis hranijo v kapucinskem samostanu, faksimile pa je na ogled v kapucinski knjižnici v Škofji Loki. Poleg tega, da je Škofjeloški pasijon najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku, je tudi najstarejša ohranjena dramska režijska knjiga v Evropi ter največja gledališka predstava na prostem v Sloveniji. Namen predstave je, da gledalca navduši s svojo spektakularnostjo in baročno kostumografijo, hkrati pa tudi pomiri in gledalca usmeri v dobro stran življenja«. (prim. Zavod za kulturo Škofja Loka)

Na seji ŽPS je bilo sklenjeno, da sprejmemo ponudbo odbora za Škofjeloški pasijon in ponudimo možnost udeležbe na najprimernejši dan in najprimernejšo uro. Odločeno je, da se bomo pasijona udeležili na cvetno nedeljo, 29. marca, ob 16h. Ker je potrebno vstopnice (po 11€) naročiti najpozneje do 6. februarja, vabim, da se zainteresirani čim prej priglasijo. Za enkrat je predviden le 40 sedežni avtobus.

Priložnost zamujena, ne vrne se nobena.

 

 

Povzetek zapisnika

27. seja ŽPS, ki je bila 12. 1. 2015

Po pozdravu g. župnika in molitvi, je bil prebran zapisnik 26. seje ŽPS.

Osrednja tema se je dotaknila pravilnika o izboru članov novega ŽPS in časovnim potekom zbiranja predlogov. Letos namreč preneha mandat dosedanjim ŽPS in se oblikujejo novi za naslednjih 5 let.

Dogovorjeno je bilo, da se na posvetovalne (»volilne«) lističe napiše po enega moškega, eno žensko in enega mladega predstavnika iz svojega okolja. Predstavnike posameznih župnijskih skupin bodo predlagali člani teh skupin, (gospodarski svet, Karitas, pevci, ključarji, molitvena skupina, bralci beril,…). Nekaj članov lahko predlaga tudi g. župnik po lastni presoji.

Listi za zbiranje predlogov za člane ŽPS po območjih župnije se razdelijo v nedeljo, 22. februarja, in vrnejo v nedeljo, 1. marca. V tem času predložijo svoje kandidate tudi omenjene skupine.

V komisijo za sestavo novega ŽPS so izbrani: g. župnik, Jernej Fabijan, Andreja Verček, Dragica Ambrožič in Stanislav Žagar.

Sledilo je branje rešitve kanonične vizitacije, ki jo je g. škof opravil 19. dec. 2014. V vizitacijskem poročilu g. škof svetuje, da se v bližnji perspektivi poskrbi za nove katehete ali katehistinje. Priporoča pa tudi, da se išče novega cerkovnika (mežnarja).

Na področju pastorale ugotavlja, da je v zadnjih štirih letih naraslo število veroučencev, da prihaja k verouku relativno velik procent otrok. Svetuje vsaj kakšen sestanek tudi za starše otrok, ki niso pred prvim obhajilom ali pred birmo. Obžaluje, da je ugasnila mladinska skupina, pa tudi, da ni zanimanja za zakonsko skupino. Veseli pa se, da je vsaj še nekaj verskega tiska naročenega tudi preko župnije. Prav tako se veseli aktivnega delovanja pevskih zborov, Karitas in Molitvene skupine.

Ko govori o gospodarstvu, ugotavlja, da sta obe cerkvi lepo urejeni, in da bosta še lepše zablesteli, ko bosta imeli restavrirane in obnovljene tudi preostale oltarje. V pogovoru s predstavniki ključarjev in Gospodarskega sveta ugotavlja, da je še vedno močno prisotna želja po gradnji nove župnijske cerkve.

V zvezi z vodenjem pisarne izraža zadovoljstvo.

Ob koncu izreka zahvalo župniku in dekanu, ki ga je z dekretom, z dne 5. januarja 2015, št. 1/15, imenoval iz častnega v rednega kanonika novomeškega stolnega kapitlja. Z imenovanjem se njegovo poslanstvo na župniji ne spremeni.

Prav tako se lepo zahvaljuje vsem sodelavcem v župniji in vsem, ki skrbijo za župnikovo dobro počutje. Ko kliče nad župnijo Božji blagoslov, prosi, da bi Gospod v župniji obudil tudi kakšen duhovni poklic.

Sledil je pogled v prihodnost, v katerem so bili omenjeni Nikodemovi večeri, teden molitve za edinost kristjanov, pospešene priprave birmancev na prejem zakramenta sv. birme, pospravljanje jaslic (31. 1.), predvidena duhovna postna obnova na škofijski ravni za stare in nove člane ŽPS.

V nedeljo, 8. februarja bo ob 10h oblikovala bogoslužje skupina Vera in luč, ki jo vodi p. Marko Novak. V skupini sodeluje nekaj otrok tudi iz naše župnije.

Ob koncu so padle še številne pobude in sklepi:

* Tedenska objava mašnih namenov na oglasni deski in spletni strani se nadgradi še z aktualnimi tekočimi tedenskimi oznanili,

* izdelani župnijski pastoralni načrt se objavi v strnjeni obliki,

* do birme realizirati predelavo spovednice. Ob predelavi naj se pridobi še prostor za shranjevanje sesalca in drugih pripomočkov,

* urediti prezbiterij: zamenjava ali samo dodatna namestitev novega tepiha ali zamenjava sedanjega podesta v prezbiteriju,

* realizirati nabavo tehničnih naprav za projiciranje besedil,

* g. Miklič bo izdelal 50 okroglih stolov, ki bodo delno nadomestili klopi pri stranskih vratih, ostali pa bodo v rezervi in se postavijo po potrebi,

* poiskati rešitve za boljše prezračevanje cerkve,

* na koru je potrebno obnoviti stojišča za pevce in zvočno izolirati podenj,

* na župnijskem domu in garaži je potrebna obnova lesenega opaža v špicah in barvanje fasade tudi na garaži. Oceniti je potrebno tudi potrebo po morebitni zamenjavi oken in polken (Pridobiti ponudbe izvajalcev).

* z županom MO NM navezati stik s ciljem, da se pospeši postopek pridobivanja dokumentacije za novo gradnjo župnijske cerkve.

Pod razno je bila predstavljena ponudba za udeležbo na Škofjeloškem pasijonu. Prijave zbirata g. župnik in g. S. Žagar.

Škofijsko romanje bo potekalo od 27. do 30. aprila na Poljsko (Čenstohova, Krakov, Auschwitz, rudnik Velička).

Naslednja seja ŽPS bo 13. aprila 2015.

                              

                               Zapisal Stanislav Žagar

 

 

PONUDBA NIKODEMOVIH VEČEROV

 

26. feb: Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Jožica Ličen, voditeljica Karitas KP.

27. feb: Ali je verovati res neumno?

Dr. Anton Stres, upokojeni nadškof.

5. marec: Rog, ali kako pokopati mrtve?

Okrogla miza: Dr. Janez Juhant s sodelavci.

6. marec: Mediji te naredijo ali uničijo. Jurij Paljk in Dejan Steinbuch.

Predavanja bodo v Baragovem zavodu v Šmihelu, z začetkom ob 19. uri.

 

»Le zaupanje v Boga lahko dvome spremeni v gotovost, zlo preobrne v dobro in iz teme napravi sijočo zoro«.

                                                 pp. Frančišek

 

 

KRŠČANSKI SIMBOLI

 

Latinski križ. Križ je najpogostejši simbol krščanstva. Kristjani ne častimo križa kot simbol trpljenja in krute smrti, pač pa zaradi zmage življenja nad smrtjo in trpljenjem, ki se je zgodila z vstajenjem Božjega Sina Jezusa Kristusa. Upodobljeno Jezusovo telo se imenuje Korpus. Nad glavo je tablica z napisom INRI. Ta napis vsebuje začetne črke Pilatove obsodbe na smrt v latinskem jeziku, ki v prevodu pomeni: Jezus Nazarečan Kralj Judov.

Znane pa so še druge oblike križa:

a. Antonov križ – Frančiškov križ – križ Tav. Ta križ ima korenine v svetem pismu, kjer je prerok Ezekiel zapisal: »Zaklical je možu v platnenem oblačilu, ki je imel pisarsko pripravo ob ledjih. Gospod mu je rekel: »Pojdi po sredi mesta, po sredi Jeruzalema, in zaznamuj črko Tav na čelo možem, ki žalujejo in vzdihujejo zavoljo vseh gnusob, ki se dogajajo v njegovi sredi«. (Ez 9, 3b -5) Znamenje tav je bilo znamenje rešenih.

Pogosto srečamo tudi druge oblike križev: Andrejev križ, v obliki črke X,

jeruzalemski, grški, križ v obliki sidra, papeški križ s tremi prečnimi tramovi, ki predstavljajo papeževo trojno službo, kalvarijski križ s tremi stopnicami, ki predstavljajo vero, upanje in ljubezen.


 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec februar

 

2. feb. Praznik Jezusovega darovanja - svečnica. Sv. maši bosta ob 8h in 18h. Pri obeh mašah bo blagoslov sveč.

3. feb. god sv. Blaža, škofa in mučenca. Med sv. mašo bo Blažev blagoslov zoper bolezni grla in drugega zla.

4. feb. Ob 20h srečanje biblične skupine.

6. feb. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom.

9. feb. 5. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno. Pri sv. maši ob 10h bo maševal p. Marko Novak, ki vodi skupino otrok s posebnimi potrebami pod imenom VERA IN LUČ«. Pri tej sv. maši bodo na svoj način sodelovali tudi otroci iz te skupnosti. Lepo vabljeni.

9. feb. Ob 19.00 bo v župnišču sestanek za starše otrok 3. razreda – prvoobhajancev. Starši lepo vabljeni.

11. feb. Lurška Mati Božja in svetovni dan bolnikov. V tednu, ki je pred tem praznikom, bodimo še posebej pozorni do bolnikov.

18. feb. Pepelnica in začetek postnega časa. Ta dan je strogi post.

22. feb. 1. postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno, popoldne ob 14h pa križev pot. Molili ga bomo za birmance in prvoobhajance.

23. feb. Ob 19.00 bo v župnišču sestanek za starše 8. in 9. razreda – birmance. Starši lepo vabljeni.

26. in 27. feb. V Baragovem zavodu bo začetek Nikodemovih večerov. Prvi večer bo predavateljica ga. Jožica Ličen, drugi večer pa dr. Anton Stres.


 

Skrb za župnijsko cerkev:

 

31.01.-06.02:     2 . skupina iz 1. območja

07.02.-13.02:     3 . skupina iz 1. območja

14.02.-20.02:     4 . skupina iz 1. območja

21.02.-27.02:     5 . skupina iz 1. območja

28.02.-06.03:     1 . skupina iz 2. območja