FARNA OZNANILA

Novo mesto, 31. maj 2015

 

 

OB GODU BLAŽENEGA GROZDETA IN SPOMINSKI SLOVESNOSTI NA KONEC 2. SVETOVNE VOJNE

 

Ozemlje, na katerem se razprostira novomeška škofija, je posejano z neznanimi in znanimi grobovi številnih žrtev fašizma, nacizma in komunizma. Rane, ki so bile zadane skelijo še kar naprej in povzročajo ločevanje na desne in leve, na naše in vaše, na zmagovalce in poražence itd. Ta razdeljenost, ki se nemalokrat namerno podžiga, narodu ne prinaša nič dobrega in ne obeta svetle prihodnosti.

Da bi v tej temi zasvetila vsaj iskrica upanja na narodovo spravo, se je novomeška škofija odločila za spravno slovesnost na Zaplazu. Slovesnost je dobila svoje geslo: Resnica in sočutje. Slovesnost ima namen opozoriti na najgloblji temelj sprave, na brezpogojno in odpuščajočo Božjo ljubezen, ki zajema vse, tako žrtve, kot njihove rablje, pa tudi potomce enih in drugih (Prim. internetna škofijska stran). Iskati resnico in sočutje pomeni iskati skupni imenovalec, iskati spravo.

Po sv. maši je g. škof, msgr. Andrej Glavan, blagoslovil betonski križ in kamnite posode pod njim, v katere so predstavniki mladih med posebnim obredom vsuli prgišče zemlje s 30 simbolnih krajev, kjer so pred 70 in več leti trpeli naši ljudje na vseh straneh. Napisi na posodi bodo spominjali na kraje velikega trpljenja slovenskega naroda v času 2. svetovne vojne in po njej. Bog daj, da bi naša iskrena želja po spravi in naša molitev našla pravi odmev pred Božjim obličjem.


KRATEK POVZETEK ZAPISNIKA USTANOVNE SEJE NOVEGA ŽPS

 

Po pozdravu navzočih, posebej novoizvoljenih, smo se z uvodno molitvijo priporočili sv. Duhu, da bi bilo naše delo uspešno in doseglo namen našega poslanstva.

Sledilo je branje zapisnika zadnje seje stare sestave ŽPS na katerega ni bilo pripomb.

Ob predstavitvi statuta so prisotni spoznavali namen, poslanstvo in delo ŽPS.

Sledilo je oblikovanje vodstva ŽPS.

Vodja ŽPS: g. Miro Virant, župnik

Tajnik ŽPS: g. Stanislav Žagar

Člani: g. Marijan Kelvišar, voditelj komisije za oznanjevanje; g. Jernej Fabjan, voditelj komisije za bogoslužje; ga. Marija Pugelj, voditeljica Župnijske Karitas.

ŽPS se bo praviloma sestajal na dva meseca v zimskem času pogosteje, v poletju po potrebi.

Po proceduralnem delu seje, je bilo navzočim prebrano pisno poročilo g. škofa o srečanju z birmanci in drugimi skupinami ter o birmanski slovesnosti. G. škof je bil z obiskom v župniji zadovoljen. Pohvalil je sodelovanje birmancev tako v pripravah na birmo kot na birmanski slovesnosti. Priznanje je izrekel tudi pevskemu zboru in vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k lepoti birmanske slovesnosti. Omenil je tudi problem, ki ga župnija čuti že desetletja – premajhen bogoslužni prostor.

Ob koncu seje so bili vsi prisotni povabljeni k spravni slovesnosti in na koncert, ki bo v okviru praznovanja konca 2. svetovne vojne 30. maja na Zaplazu.

Prav tako je bilo na srce prisotnih položeno vabilo za slovesnost v Kočevskem Rogu, ki bo v nedeljo, 14. junija.

Podan je bil tudi predlog, da bi bilo župnijsko romanje po Grozdetovi poti v jeseni.

Za sklep nam je g. župnik s slikami in besedo predstavil znameniti križev pot umetnika iz Poljske in vtise s škofijskega romanja.

Z zaključno molitvijo smo z delom končali ob 21.15. uri.  

                           Zapisal: Stanislav Žagar  


Veroučna statistika 2014/2015

r.

število

Obisk verouka

Obisk maše

1.

19

100%

68%

2.

14

100%

78%

3.

22

100%

87,5%

4.

11

100%

72%

5.

16

100%

81%

6.

18

95%

72%

7.

13

100%

76%

8.

14

100%

100%

9.

22

95%

100%

 

 

 

 

 

149

98,8%

81,6%

- Procenti obiska verouka in sv. maše temeljijo na več oziroma manj kot polovici obiskov pri verouku ali sv. maši.

- Sodelovanje pri verouku in znanje je bilo relativno dobro.

- vedenje otrok je bilo v večini dobro, nekaj posameznikov pa na žalost ne pozna osnovne kulture vedenja in odnosa do odraslih.

Za oblikovanje vedenjskih navad imajo starši na voljo čudovit pripomoček – Mavrico. Na žalost je bilo na Mavrico naročenih le 7 otrok.

V prihodnjem šolskem letu bomo tudi v naši župniji uvedli liturgične zvezke, ki bodo stali cca. 3€. Le naročniki Mavrice jih bodo prejeli brezplačno. Namen liturgičnega zvezka ni kontrola ali je bil otrok pri sv. maši ali ne – obisk je bil zabeležen tudi do sedaj – pač pa spodbuda, da bi vsa družina krepila svojo pripadnost tako Božji besedi kot krščanski skupnosti.

Ob nekaterih zelo plemenitih in navdušenih birmankah in birmancih iz 9. razreda je upati, da bo zopet zaživela mladinska skupina.

Lepa so bila srečanja biblične – svetopisemske skupine. Ob Božji besedi smo odkrivali Božjo modrost, ob osebnih razmišljanjih pa smo drug drugega bogatili z izkušnjami iz našega življenja ali naše okolice.

Otroci v prvem tednu junija nimajo verouka, pač pa naj se udeležijo svete maše na zapovedani praznik SRT, ki bo v četrtek, 4. junija. V nedeljo pa so vabljeni k prvi sv. maši, ki bo že ob 7:30 in telovski procesiji.

VEROUČNA SPRIČEVALA bodo prejeli v četrtek, 4. junija po sv. maši, ki bo ob 19h.

Podpisana spričevala naj vrnejo do 14. junija.

KRSTNA NEDELJA V JUNIJU

 

Ker bo prvo nedeljo v juniju procesija SRT, bo krščevanje tokrat 14. junija ob 10h.

Priprava staršev na krst njihovih otrok pa bo v petek, 12. junija, ob 17.30 v župnišču.

 

»Cerkev se je rodila iz največjega dejanja ljubezni na križu, iz Jezusove odprte strani. Cerkev je družina, v kateri ljubimo in smo ljubljeni«  

                                     papež Frančišek

 

SIMBOLI EVANGELISTOV

 

MATEJ ima ob sebi upodobljenega angela oziroma mladeniča. Njegov evangelij se po predstavitvi rodovnika Jezusa. Kr. začenja s sporočilom, da se je Božji poslanec - angel – v spanju prikazal Jožefu in mu sporočil, da je dete, ki ga nosi Marija pod srcem, Božji Sin.

 

MARKO ima ob sebi krilatega leva. Njegov evangelij se začenja z Izaijevo prerokbo o glasu vpijočega v puščavi, ki kliče: »Pripravite Gospodovo pot, izravnajte njegove steze.« (Prim. Mr 1, 4)

 

LUKA je upodobljen z volom. Osnova temu simbolu je misel na daritev. Kristus se je na križu daroval za vse ljudi.

 

JANEZA so že od nekdaj primerjali s kraljevsko ptico. Orel je kralj višav. Janez je s svojim evangelijem poletel v nepopisne višave. Drugi simbol, ki spremlja Janezovo upodobitev, je kelih s sveto hostijo kot znamenje evharistije ali s kačo, ki simbolizira poskus zastrupitve, ko Janeza svari iz keliha sikajoča kača. V naši cerkvi je upodobljen z dvema simboloma.


NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec junij

 

4. junij. ZAPOVEDANI PRAZNIK SRT in SRK. Sv. maši bosta ob 8.00 in ob 19.00. Udeležba pri sv. maši na zapovedane praznike vse zdrave veže v vesti.

5. junij. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom in češčenju Srca Jezusovega.

6. junij. Prva sobota. Namenjena je molitvi za duhovne poklice. Na škofiji bo ta dan seja ŠPS.

7. junij. 10. nedelja med letom. Prva sv. maša bo že ob 7:30, po njej pa (če bo dopuščalo vreme) telovska procesija. K posipanju cvetja lepo vabljene prvoobhajanke in druge deklice. Popoldne ob 13h izlet otrok, ki so obiskovali šmarnice, in ministrantov k Novi Štifti na Dolenjskem.

8. junij. Ob 19h bo sklep veroučnega leta. Po sv. maši bodo otroci prejeli veroučna spričevala.

14. junij. 11. nedelja med letom – sv. maši bosta kot običajno.

16. junij. Duhovniki novomeške dekanije bomo praznovali dan posvečenja pri Novi Štifti ter obiskali Kočevsko Reko in Osilnico.

25. junij. Državni praznik. Ta dan je predviden izlet mladinskega zbora v Gozd Martuljek ali natančneje Finžgarjeve kapele pod Špikom.

29. junij. Dan duhovniških posvečenj in molitve za nove duhovniške in redovniške poklice. Nas to sporočilo gane ali pusti hladne?

 

Skrb za župnijsko cerkev:

 

30.06.-12.06:    1. skupina iz 5. območja

13.06.-19.06.    2 . skupina iz 5. območja

20.06.-26.06:   3 . skupina iz 5. območja

27.06.-03.07:   4 . skupina iz 5. območja

04.07.-10.07:   5 . skupina iz 5. območja