oznanila

OZNANILA ZA OKTOBER 2015

 

BOŽJE KRALJESTVO JE MED NAMI

V mesecu oktobru bomo še več časa kot navadno posvetili molitvi rožnega venca, s tem pa tudi premišljeva­nju pomembnih trenutkov Jezusovega življenja. Če je ve­seli del posebno primeren za adventni in božični čas, žalo­stni del za postni čas in častitljivi del za velikonočni čas, je papež Janez Pavel II. s tem, ko nam je podaril svetli del ro­žnega venca, hotel s svetlobo Jezusovega javnega življe­nja in delovanja osvetliti vse naše življenje in delovanje.

Katekizem Katoliške cerkve opozarja, da veliko stva­ri, ki zanimajo človeško radovednost v zvezi z Jezusom, ne najdemo v evangelijih. Ker je ta radovednost zelo močna, so v prvih stoletjih krščanstva nastajali tako imenovani »apokrifni« (skriti) evangeliji (npr. Jakobov protoevange­lij), ki pa v resnici niso nič drugega kot zgodbe, ki strežejo človeški radovednosti. Dogodki, o katerih govorijo pristni evangeliji, pa so skrbno izbrani in evangelist Janez tudi pove, s kakšnim merilom ali namenom: »da bi vi verovali, da je Jezus Kristus Božji Sin, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu« (Jn 20,31). Za našo vero, upanje in ljube­zen ni prav nič pomembno, ali je imel modre ali črne oči, ali je imel rajši ribe ali jagenjčka, ali se je v Jožefovi delav­nici udaril po levem kazalcu ali pa mu je iver opraskala čelo. Kar nam sporočajo evangeliji, je izbor najznačilnejših in najzgovornejših dogodkov, v katerih se njegova in Oče­tova ljubezen do nas razodeva na poseben način.

V Jezusovih dejanjih, besedah in načinih, kako se od­ziva na to, kar ga doleti, se razodevata Oče in Sin hkrati, ker sta ves čas najtesneje povezana. Zato je Jezus lahko rekel: »Kdor vidi mene, vidi Očeta« (Jn 14,9).   (Nadškof dr. A. Stres v Magnificatu)

V svetlem delu RV nam je čudovito približano Božje kraljestvo, ki je že navzoče med nami.

 

 

DAN ČEŠČENJA JEZUSA POD PODOBO EVHARISTIČNEGA KRUHA

 

Jezus je med nami navzoč vsak dan in na različne načine (v naših bližnjih, v bolnikih, v revežih, v svetem pismu, v skupnostih, zbranih v njegovem imenu, v različnih znamenjih narave in še posebej po daritvi sv. maše).

Ta vseobsegajoča navzočnost se nam zdi kar sama po sebi razumljiva, tako kot se nam ne zdi nič posebnega, da imamo ob sebi mamo, očeta, brate sestre, sosede, lepo naravo, zadosti sonca in vode, hrane itd.

Pošten odnos do vsega, kar nas obdaja, kar smo in kar imamo, nam odpira oči, da za vsem tem vidimo tudi Njega, po čigar volji smo prejeli življenje, ljudi, naravo in največji dar, Boga samega v podobi Jezusa Kristusa.

On med nami živi na različne načine, posebej otipljivo pa pod podobo evahrističnega kruha.

Dan češčenja nam daje priložnost, da pokažemo hvaležnost za njegovo navzočnost med nami in v nas, pa tudi, da molimo v spravo za grehe nevrednega prejemanja sv. obhajila (brez rednega obiskovanja sv. maše in brez spovedi, brez življenja po naročilu Cerkve).


ŠKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN

 

V soboto, 17. oktobra 2015, bo v CENRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA (Kmetijska šola Grm) potekalo srečanje družin naše škofije.

Program srečanja je naslednji:

8.00 – 9.00   zbiranje

9.00   pozdrav in kratka skupna molitev, nato se otroci razporedijo po delavnicah, odrasli gredo na predavanja.

9.30 – 10.15          1. predavanje:

p. mag. Silvo Šinkovec                  

10.15-10.45 odmor za okrepčilo


10.45- 11.30           2. predavanje:

zakonca Vilma in Dani Siter

11.30- 12.30 delo po skupinah

12.30-14.00 kosilo v dveh izmenah (in možnost ogleda razstave ob dnevu odprtih vrat šole)

14.00-15.00 družabni del s čarodejem Jako in spremljevalnim glasbenim programom

15.00-16.00 sv. maša; somaševanje s škofom Andrejem Glavanom Na

srečanje so vabljene vse družine, potrebno pa je izpolniti prijavnico in jo do vključno 11. oktobra oddati v župnišču.

Prispevek za kosilo za vso družino je 15 €. Na prijavnici je potrebno označiti v kateri delavnici bo otrok sodeloval. Možnosti so naslednje:

(vrtec – varstvo) svetopisemske urice, glasbena skupina, skavtska, športna, zaljubljen - zoreti za ljubezen, aranžerska skupina, ogled živali, kuharska skupina, jahanje (omejeno število).


NOVA REVIJA ZA MLADE IN BIRMANCE

 

Tik pred izidom je nova revija, ki je namenjena birmancem in srednješolcem. Prinašala bo pogovore s športniki, glasbeniki, umetniki,… spodbujala v veri, skrbela za razvedrilo, z mladimi klikala po pop sceni, pomagala mladim pri oblačenju, kuhanju in srčnih zadevah. Revija bo izhajala pri Družini 6-krat letno. Celoletna naročnina, ki jo bo mogoče plačati v dveh obrokih bo 23,40 €

SLAB ODNOS DO VEROUKA IN VERSKE LITERATURE JE ZNAMENJE SLABEGA ODNOSA DO VERE

 

Kot katehet vsako leto znova ugotavljam, da so nekaterim staršem pomembnejše kakršnekoli dejavnosti kot verouk. Verouk naj bi se prilagajal željam otrok ali staršev. Za vzgojna sredstva, ki bi staršem pomagali oblikovati versko podobo svojih otrok ni zanimanja (naročenih je le 6 Mavric). To je jasno znamenje, kako slabo je cenjeno prizadevanje Cerkve, da bi staršem pomagala pri splošni in verski vzgoji otrok.

 

ZAHVALA

 

Vsem staršem ali drugim dobrotnikom se prisrčno zahvalim za darove namenjene stroškom veroučne šole (ogrevanje, tehnični pripomočki, voda, elektrika….)

 

 

KRŠČANSKI SIMBOLI V PODOBI NARAVNIH POJAVOV

 

 

MAVRICA

je simbol zaveze. V Sv. pismu se pojavi po vesoljnem potopu kot znamenje zaveze med Bogom in človekom.

 

VETER

V prvih poglavjih Sv. pisma se veter pojavlja kot simbol Sv. Duha (»in Duh Božji je vel nad vodami«). V Apd beremo: »Nenadoma je nastal z neba šum, podoben silnemu viharju in je napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali (apostoli z Marijo na Binkošti).

 

 

NEVIHTA, VIHAR

je simbol Božje jeze, po drugi strani pa predstavlja Božjo moč, ki je nad vsakim viharjem in ki s pomočjo te naravne sile rešuje Božje izvoljence. (Z viharjem je Bog ustavil Egipčane, ki so sledili Izraelcem na poti v obljubljeno deželo).

Jezus je pokazal svojo božansko moč, ko je pred očmi prestrašenih ribičev v trenutku pomiril vihar na Genezareškem jezeru.

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec oktober

 

1. okt. Začetek meseca roženvenske pobožnosti (ob 19h).

2. okt. Prvi petek. Ob 19.00 molitev RV in sveta maša. Priložnost za prejem zakramentov

3. okt. Prva sobota. RV bomo namenili novim duhovnim poklicem, posebej namenu, da bi se kdo tudi iz naše župnije odločil za katehetsko šolo in poučevanje verouka.

4. okt. 27. ned. med letom – roženvenska in god sv. Frančiška Asiškega. S to nedeljo se začenja tudi teden za življenje, ki traja do naslednje nedelje. Med sv. mašo ob 10h bo slovesno krščevanje.

Od 1. oktobra dalje bodo večerne sv. maše ob 18h.

5. okt. Po RV in sv. maši, ki bo ob 18h bo srečanje biblične skupine.

11. okt. 28. navadna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno.

17. okt. Škofijsko srečanje družin naše škofije – GRM CENTER BIOTEHNIKE (Kmetijska šola Grm). Začetek ob 9h.

18. okt. 29. navadna – misijonska nedelja. Pri obeh sv. mašah bo nabirka za misijone. Popoldne bo tradicionalno romanje na Brezje.

19. okt. Ob 19h bo v župnišču seja ŽPS.

28. okt. Najpomembnejši župnijski praznik naše župnije, dan celodnevnega češčenja SRT. Praznik bomo pričeli s sv. mašo ob 8h in ga sklenili ob 17h z litanijami SJ in sklepno sv. mašo. Na ta praznik se najlepše pokaže realna duhovna podoba župnije.

 

 

Skrb za župnijsko cerkev:

 

26.09-02.10:   2. skupina iz 3. območja

03.10.-09.10:   3. skupina iz 3. območja

10.10.-16.10: 4. skupina iz 3. območja

17.10.-23.10:   5. skupina iz 3. območja

24.10-30.10:   1. skupina iz 4. območja