oznanila

OZNANILA ZA NOVEMBER 2015

 

V VEČNO ŽIVLJENJE

Ta turobni jesenski čas, ko se noč daljša, listje odleta­va in se narava pogreza v počitek za novo pomlad, so si lju­dje izbrali za toplo misel na naše rajne, pa tudi za grenko misel na lastno smrt. Vendar apostol Pavel piše Tesaloniča­nom: »Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalo­sti kakor drugi, ki nimajo upanja« (1 Tes 4,13).

Koliko­krat se sprašujemo o življenju po smrti, o tem, kaj se je zgo­dilo z našimi rajnimi, ki smo jih imeli radi, s katerimi smo živeli in delali, mogoče smo zanje celo živeli, se trudili in trpeli. Jezus v evangeliju ne opisuje našega prihodnjega bi­vanja, ker je to za raven naših sedanjih izkušenj nemogoče. To je še bolj nemogoče, kakor če bi od rojstva slepemu ho­teli dopovedati, kakšno je rdeče zahajajoče sonce na modrem nebu ali belo-rumena marjetica na zelenem travni­ku. Vendar pa nas Jezus ne pusti čisto brez odgovora. Na­sprotno, da bi okrepil našo tolažbo in naše zaupanje, govo­ri o onstranstvu s prispodobo velike in gostoljubne hiše, kjer je veliko prostora za vse in smo v njej vsi dobrodošli. Torej so bili v njej dobrodošli tudi tisti, ki so tja odšli pred nami. »Očetova hiša« v katero smo povabljeni je neprimerno večja in lepša od vsega, kar si lahko predstavljamo.     (Prim. Anton Stres, Magnificat, nov. 2015)

 

 

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE ŽPS

 

2. seja ŽPS je bila 19. oktobra 2015 v prostorih župnišča. Po uvodnem pozdravu in molitvi smo pregledali zapisnik 1. seje, ki je bila 11. maja 2015. Na zapisnik ni bilo pripomb.

S pomočjo računalniške predstavitve smo se seznanili z izdelanim pastoralnim načrtom in ugotavljali kaj se uresničuje in kaj ne.

Osrednji de srečanja je bila študijska tema »Družina in molitev« iz gradiva Naše poslanstvo 47, DRUŽINA - POT CERKVE, stran 15 – 24. Osnova za razmišljanje in pogovor so bile oporne točke, ki jih je za predstavitev teme po gradivu pripravil g. župnik.

Sledil je pregled dogodkov od zadnje seje ŽPS do danes. Večina načrtovanih aktivnosti je bila uresničena. Še vedno pa ostaja »rak rana«, da se ljudje naše župnije slabo odzivajo župnikovim vabilom na srečanja različnih skupin.

Pogled smo usmerili tudi v prihodnost, v dogodke pred nami. Ti so: celodnevno češčenje SRT, Vsi sveti, Zahvalna nedelja, nedelja Kristusa Kralja, ko bo tudi zadnje krščevanje v letošnjem letu. Na škofiji bo od srede naprej potekala tridnevnica pred diakonskim posvečenjem, v soboto pa bo slovesnost diakonskega posvečenja. Tradicionalno dekanijsko srečanje članov ŽPS bo na nedeljo Kristusa Kralja popoldne.

Vprašanj članov ŽPS ni bilo. Nekateri pa so podali naslednje predloge: Skupina Karitas naj ima čim prej sejo, skliče naj se sestanek staršev prve triade, da bi se dogovorili glede miklavževanja, poišče naj se fotografija table iz birmanske slovesnosti, da se bo po njenem vzoru izdelala nova.

G. župnik je predstavil tudi nekaj informacij v zvezi s praznovanjem 10. obletnice škofije (med drugim romanje dekanij v škofijsko cerkev, skozi sveta vrata v postnem času).

Sveta vrata bodo izdelana do božiča. Na njih bodo upodobljeni dogodki iz zgodovine Novega mesta in iz 10-letne zgodovine novomeške škofije.

Za cerkev na Gor. Kamencah je potrebno kupiti sesalec.

Predlog za ogrevanje za našo cerkev ni primeren, zato se bo iskala nova rešitev (morda klimatska naprava z možnostjo tudi gretja)

Potrebna je tudi izvedba montaže monitorja za predvajanje besedil pesmi in drugih elektronskih možnosti.

Po območjih se do naslednje seje preveri delovanje skupin za čiščenje župnijske cerkve in oblikuje predloge sprememb, ki bodo upoštevani pri oblikovanju načrta čiščenja za prihodnje leto.


                                                                                                                                     Zapisal: Stanislav Žagar

POPOLNI ODPUSTEK ZA DUŠE V VICAH


 

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo,

če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta. (Po namenu svetega očeta izmolite Oče naš, Zdravo Marijo, Slavo. Vendar morate pred molitvijo izreči: "Po namenu svetega očeta")

Odpustek lahko namenimo rajnim, ki so še v stanju očiščevanja in jim lahko pomagajo tisti, ki so že pri Bogu in mi, ki še romamo po zemlji s svojimi molitvami, darovanimi mašami, dobrimi deli in odpustki - sami sebi namreč ne morejo več pomagati.

Mesec november je ves posvečen mislim na rajne, pa tudi mislim na našo minljivost. Na neki mrliški vežici je velik napis. DANES MENI, JUTRI TEBI. Ta napis oznanja ne le našo minljivost, ampak tudi našo tesno povezanost z rajnimi. Naj molitev in darovano trpljenje za rajne nikoli ne zamre.

 

 

ZAHVALNA NEDELJA

Lepo je gledati v modro ali zvezdnato nebo. Lepo je občudovati droben cvet nežne rastlinice ali malo mravljo s težkim bremenom. Čudovito je vdihavati svež zrak. Božansko je poslušati neskončen repertuar melodij morja, vetra in tišine. Božansko je spoznavati telesno in duhovno lepoto bitja, ki ga je Bog ustvaril po svoji podobi in ga poslal na pot našega življenja.

Vsa narava – živa in neživa – je strnjena v večno trajajoče bogoslužje in poje: »Hvala ti, Gospod, da smem biti pred teboj in te slaviti!«

Tako naj na zahvalno nedeljo, pa tudi pogosto med letom pojejo naša srca in izžarevajo pristno hvaležnost Bogu za vse, kar smo in kar imamo.

Iskreno hvaležnost dolgujemo tudi eden drugemu.

Iskrena zahvala vsem, ki na kakršenkoli način sodelujete in pomagate pri župnijskih aktivnostih. Hvala vsem članom župnijskega pastoralnega sveta. Hvala ključarjem in vsem, ki skrbite za vzdrževanje in obnavljanje cerkvenih stavb ter za lepoto naših cerkva. Hvala vsem, ki skrbite za lepoto in potek bogoslužja (pevovodjem, organistom, pevcem, ministrantom, pobiralcem darov, molivkam, bralcem beril…)

Hvala vsem ki skrbite za karitativne dejavnosti. Hvala vsem, ki s svojo udeležbo na raznih dekanijskih ali škofijskih srečanjih rešujete čast naše župnije.

Ne nazadnje pa se iskreno zahvaljujem vsem dobrotnikom, ki z gmotnimi darovi pomagate pri uresničevanju župnijskih nalog in pri projektih škofije in vesoljne Cerkve.

Hvala vsem, ki skrbite tudi za moje dobro počutje.

Naj vsemogočni Bog blagoslavlja vašo velikodušnost in v zakladnico vaše večnosti spravlja sadove dobrih misli besed in dejanj.

 

 

SREČANJE DRUŽIN

NOVOMEŠKE ŠKOFIJE

 

V soboto, 17. oktobra 2015 je bilo celodnevno srečanje družin novomeške škofije v Sevnem.

Srečanja se je udeležilo okrog 400 oseb – staršev in otrok. V dopoldanskem delu je bila simbolično zastopana tudi naša župnija, pri sv. maši pa je bil prisoten le župnik. Človek se sprašuje, ali je res tako velika otopelost za kakršnokoli spodbudo in možnost, ki bi lahko vsaj malo osvetlila rešitve, ki jih iščemo dan za dnem.

Program je obsegal:

Za starše dve predavanji, za mladino srečanje z mladim parom, za otroke številne delavnice z različnimi programi.

Po kosilu je duhovnik (rokohitrec, čarovnik Jaka) zabaval odrasle in otroke z zanimivimi triki.

Vrhunec srečanja je bila slovesna škofova maša, pri kateri so prepevali otroci glasbene delavnice.

Bolj kot zunanja dejanja pa je seveda pomembna nevidna milost, ki je rosila nad prisotne udeleženke in udeležence in jih obogatila z lepimi doživetji in novimi duhovnimi močmi.

»Živeti po evangeliju pomeni boriti se proti sebičnosti. Evangelij je odpuščanje in mir; je ljubezen, ki prihaja od Boga.« pp Frančišek


KRŠČANSKI SIMBOLI V GOVORICI BARV

 

ZLATA BARVA je kraljevska barva in predstavlja moč in oblast, zato je že od nekdaj prispodoba Boga. Liturgija jo uporablja za velike slovesnosti in z njo zamenjuje druge liturgične barve, razen vijolične

 

VIJOLIČNA BARVA je simbol upanja in pričakovanja; je barva skrivnosti in spokojnosti. Uporablja se v adventu in postu, ter pri krščanskih pogrebih

 

BELA BARVA predstavlja čistost in veselje. Je tudi simbol rojstva in preroda. Vidimo je v božični in velikonočni dobi ter pri obhajanju svetniških godov

 

ZELENA BARVA je barva umirjenosti. V krščanski liturgiji se uporablja za čas med letom.

 

RDEČA BARVA je barva ljubezni in krvi. V liturgiji se uporablja na veliki petek ter ob praznovanju godov mučencev.

 

ČRNA BARVA je simbol žalosti, obupa in teme. Liturgija jo je pred 2. vatikanskim koncilom redno uporabljala pri pogrebih in pogrebnih mašah. Po koncilu se pogosteje uporablja namesto črne, vijolična barva.

 

MODRA BARVA je Marijina barva in barva neba. Liturgija jo uporablja le na Marijine praznike namesto bele barve.

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec november

 

1. nov. VSI SVETI. Sv. maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Gor. Kamencah. Po obeh sv. mašah bodo molitve za rajne. Ob 16.00 bo v farni cerkvi, ob 18.00 pa v podružnični za rajne molitev rožnega venca.

2. nov. Spomin vernih duš. Ta dan je posvečen spominu vseh vernih rajnih. Sv maši bosta ob 7.30 in ob 18h. Po sv. maši bo srečanje biblične skupine

6. nov. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom (spovedi in obhajilu), ki jih lahko namenite v blagor duš v vicah.

8. nov. 32. navadna – ZAHVALNA nedelja. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 v farni cerkvi ter ob 11.00 na Gor. Kamencah.

13. nov. Ob 16,30 bo v župnišču še zadnja letošnja priprava staršev na krst otrok.

15. nov. 33. navadna nedelja. Sv. maši kot običajno. Med sv. mašo ob 10h bo še zadnje letošnje slovesno krščevanje. (v decembru ne bo krščevanja).

16. nov. Po sv. maši srečanje Karitas

22. nov. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. Sv. maši bosta kot običajno. Popoldne ob 14.30 bo v Baragovem zavodu srečanje članov ŽPS iz naše dekanije. Na ta dan goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, pevcev, pevovodij in organistov. Spomnimo se jih v molitvi.

29. nov. 1. adventna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Pri obeh mašah bo nabirka za Karitas.

30. nov. god Sv Andreja. V molitvi se spomnimo našega g. škofa Andreja Glavana in drugih Andrejev ter Andrej.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

 

24.10.-30.10:   1. skupina iz 4. območja


31.10.-06.11:   2. skupina iz 4. območja

07.11.-13.11:   3. skupina iz 4. območja

14.11.-20.11:  4. skupina iz 4. območja

21.11.-27.11:   1. skupina iz 5. območja

38.11.-04.12     2. skupina iz 5. območja