oznanila

OZNANILA ZA DECEMBER 2015

29.11.2015

 

 

LETOŠNJEGA ADVENTNEGA ČASA:

OKLENITE SE RESNICE

IN BODITE V NJENI SLUŽBI!

 

V letošnjem adventnem času nas naši škofje prosijo za duhovno pomoč pri prizadevanju za ohranitev vrednot zakonskega in družinskega življenja. V ta namen nam preko Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci naročajo:

1. Redno molite za družino molitev, ki jo je izdala Komisija za pravičnost in mir. Molitev je napisana na naslednji strani oznanil.

2. Molite vsaj del rožnega venca in k molitvi povabite tudi druge.

3. Če je mogoče, za ohranitev vrednote zakona in družine darujte za sv. mašo, in obhajate devetdnevnico v ta namen.

4. Svoje družine radi priporočajte sv. Družini.

5. Prosite za varstvo Božjo Mater Marijo in se priporočajte varuhu svete Družine, sv. Jožefu ter drugim zavetnikom družine.

6. Bolniki naj za ohranitev vrednote zakona in družine darujejo svoje trpljenje in stiske.                             

(prim. msgr. Stanislav Zore, predsednik Komisije)

 


MOLITEV ZA DRUŽINO

 

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen.

Slavimo te in hvalimo,

ker si ustvaril družino,

da se tvoja ljubezen po njej

uresničuje in razširja.

 

V času, ko se želi

razvrednotiti družino,

materinstvo in očetovstvo,

se milostno ozri na nas,

da bomo uresničevali tvoj načrt

Ljubezni.

 

Prosimo te, da bi se kristjani

z molitvijo, zgeldom in javno besedo

pogumno zavzeli za vrednoto družine

ter jo posredovali našim mladim.

Naše družine,

Naš narod in naše voditelje

Izročamo v varstvo Matere Marije,

svetega Jožefa in drugih zavetnikov

družine.

Stvarnik družine,

sprejmi naše prošnje in jih usliši

po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

 

Marija, kraljica družine,

prosi za nas!

 

Poleg molitve smo kristjani po vesti dolžni iti na referendum in glasovati proti zakonu, ki je v nasprotju z naravnim redom, nasprotju s svetim pismom in krščanskim naukom.

 

KRATEK POVZETEK ZAPISNIKA

3. SEJE ŽPS

 

Po pozdravu navzočih in molitvi za družino, smo prebrali zapisnik zadnje seje, na katerega ni bilo pripomb.

V zvezi z nalogami, ki smo si jih zadali na prejšnji seji, smo ugotovili, da so bile v večini uresničene.

Na vseslovenskem srečanju sodelavcev Karitas se bodo srečanja udeležile tri predstavnice naše Karitas.

Pogovor pa se je dotaknil tudui še nerešenih vprašanj: miklavževanja, začetka neposredne priprave na birmo, ponudbe za manjše ogrevanje cerkve in namestitev ekrana za besedila pesmi.

Razpored čiščenja in krašenja cerkve ostane nespremenjen v 1., 2. in 5. Območju, v 4. bodo vnaprej 3 skupine. V 3. območju pa bodo stanje še preverili ob vključitvi dela Markljeve ulice.

Udeleženci dekanijskega srečanja ŽPS so komentirali vsebino srečanja in izrazili zadovoljstvo glede vsebine predavanj. Študijska tema srečanja je bila: DRUŽINA IN BOŽJA BESEDA.

Tematika je lepo nakazala potrebo po branju svetega pisma z ozirom na pomen, ki ga SP ima v našem življenju.

Vsi člani smo prejeli kopijo pisma Predsednika Komisije Pravičnost in mir pri SŠK g. nadškofa Staneta Zoreta na temo varovanja zakonske zveze in ohranjanja vrednote družine. Prav je, da spodbude, ki so napisane v uvodniku Oznanil, vzamemo za adventno nalogo. V vseh ljudeh je potrebno prebuditi zavest o lastni odgovornosti za ohranitev vrednote družine.

Odprtje svetih vrat v Rimu bo na praznik Brezmadežne, v naši stolnici pa v nedeljo 13.12.. S postavljanjem jaslic bomo začeli v nedeljo 20.12. popoldne.

Potočna vas bo ponovila že tradicionalno ljudsko pobožnost Marijo nosijo. Marijo bodo prevzeli v ponedeljek, 21. XII. po sv. maši in jo v sprevodu vrnili na sveti večer pred polnočnico. Božično praznovanje bomo začeli z otroško večerno sv. mašo in nadaljevali s polnočnico za odrasle.

Koncert v počastitev farnega zavetnika bo v soboto 26.12.. Na godovni dan farnega zavetnika, ki je tudi praznik Sv. Sruužine, bo ob 10h blagoslov otrok.

Otroci so prejeli adventne koledarje in so povabljeni k adventni akciji »Otroci za otroke«.

Birmanci bodo takoj po novem letu začeli z birmanskimi katehezami in s sodelovanjem v skupinah, ki delujejo v župniji.

Pod razno smo spregovorili o opaženi praksi, da se zamuja s prihodom k sv. maši. Ker imamo samo en vhod, tak prihod ne more biti neopažen in nemoteč za navzoče. Upamo, da zamujanje ne bo postala stalna praksa!

Ob pogrebih se dogaja, da se veliko prisotnih stiska pod korom in zvonikom spredaj pa ostajajo prazni sedeži. Ko sorodniki pokojnega-e zasedejo prostor, naj prazna mesta zasedejo ostali in tako zmanjšajo gnečo pod korom in zvonikom.

Tudi sicer bi bilo prav, da se najprej zasedejo vsi sedeži v ladji in šele nato zavzamejo stojišča pod korom. Stojišče izberimo tako, da omogočimo pogled do oltarja tudi tistim, ki imajo svoja mesta pod zvonikom, kar pa ne bo mogoče ob večjih slavjih.

Zimski tepihi se bodo namestili v torek 2.12. s pričetkom ob 16. uri.

Naslednja seja bo 18.01.2016

                                                                                                                           Zapisal: Stanislav Žagar

 

 

 

ŠTEVILK

 

1je znamenje monoteizma – vere v enega Boga. Prav tako je število 1 simbol združenosti Cerkve v eno (eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev).

3 simbolizira polnost – troedinega Boga (Očeta, Sina in Sv. Duha), en Bog v treh osebah

4 Tudi število 4 ima poseben svetopisemski pomen. Imamo štiri evangelije in štiri evangeliste (Mateja, Marka, Luka in Janeza). Štiri črke (hebrejščina številke piše s črkami) tvorijo besedo JHVH – Jahve, kar pomeni: »Jaz sem, ki sem« ali preprosto sem bivajoči, sem polnost življenja.

7 Število sedem predstavlja popolnost, harmonijo. Najdemo ga na začetku sv. pisma pri opisu stvarjenja, imamo sedem sv. zakramentov, pa sedem darov Sv. Duha.

10 V svetem pismu se s številom deset srečamo pri egiptovskih nadlogah ter pri Božjih zapovedih.

12 predstavlja dvanajst Jakobovih sinov iz katerih je izšlo dvanajst Izraelovih rodov. V novi zavezi imamo temelj cerkve iz dvanajstih apostolov.

40 to je število let, ki so jih Izraelci preživeli v puščavi, to je čas, ki ga je Mojzes prebil na Sinaju, to je doba vesoljnega potopa, to je čas Jezusovega posta v puščavi.

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec december

 

29. nov. 1. ADVENTNA NEDELJA, nedelja Karitas. Pri obeh mašah bo nabirka za ljudi v stiski.

30. nov. Sv. Andrej. Ta dan goduje naš škof, g. Andrej Glavan. Spomnimo se njega in vseh drugih Andrejev v molitvi.

1. dec. Začetek devetdnevnice pred praznikom Brezmadežne.

4. dec. Prvi petek. Vsi, ki opravljate pobožnost prvih petkov, lepo vabljeni k zakramentom.

5. dec. Prva sobota. Pred obiskom fatimskega kipa se priporoča pobožnost petih prvih sobot.

6. dec. 2. ADVENTNA NEDELJA in god sv. Miklavža. Ob 15h bo v cerkvi obisk Miklavža za otroke prvih treh razredov.

7. dec. Po sv. maši bo srečanje biblične skupine.

8. dec. Slovesni praznik Brezmadežne. Sv. maši bosta kot običajno, ob 8h in 18h. Na ta dan bo sv. oče odprl sveta vrata in s tem dejanjem začel leto usmiljenja.

13. dec. 3. ADVENTNA NEDELJA. Sv. maši bosta kot običajno.

16. dec. Začetek devetdnevnice pred Božičem. Lepo vabljeni k opravljanju devetdnevnice.

18. dec. Od 17.30 dalje bo za božično sv. spoved na razpolago tuji spovednik. Izkoristite priložnost za duhovno pripravo na Božič.

20. dec. 4. ADVENTNA NEDELJA. Popoldne začetek priprav za izdelavo jaslic.

23. dec. Obisk bolnikov na domu.

 

24. dec. Sveti večer. Ob 17h začetek praznovanja Gospodovega rojstva.

 

 

NAROČNINA VERSKEGA TISKA

 

Družina………………… 96,20€

Ognjišče……………….. 29,70€

Prijatelj………………..   11,70€

Misijonska obzorja……   9,00€

Mohorjeve knjige …….   46,00 €

Marijanski koledar             2, 00€

 

 

Skrb za župnijsko cerkev:

 

28.11.-04.12:   2. skupina iz 5. območja

05.12.-11.12:   3 . skupina iz 5. območja

12.12.-18.12:   4. skupina iz 5. območja

19.12.-25.12:   5. skupina iz 5. območja

26.12.-01.01:  1. skupina iz 1. območja