OZNANILA ZA MESEC JANUAR 2016

 

PRIDI, GOSPOD JEZUS!

 

Pridi v ta naš svet,

ki bolj kot svetlobo ljubi temo,

ki se bolj kot resnice oklepa laži,

ki se izogiba pravice in ljubi krivico,

ki lepoto prekriva z umazanijo,

ki mir zamenjuje za nasilje in vojno,

ki prezira ponižnost in povzdiguje napuh,

ki svojo omejenost razglaša za vsevednost,

ki govoriči o varovanju narave in jo v isti sapo uničuje,

ki življenju jemlje dih in daje smrti moč,

ki razglaša svobodo, tone pa v gnoju suženjstva,

ki …….

Pridi, Gospod Jezus, pridi ti, ki se sklanjaš do blata zemlje in umazanije človeške duše, do naše omejenosti in krhkosti. Pridi ti, ki si Ljubezen, Resnica, Odpuščanje in Usmiljenje; pridi ti, ki si Zdravje naših duš ter Moč in Življenje. Pridi in se ne mudi.

Vsem faranom in vsem ljudem dobre volje želim blagoslovljene božične praznike ter z božjim blagoslovom oroseno novo leto 2016!

 

 

                                                                      Miro Virant, župnik

 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH

ŠKOFOV

 

Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, bogoslovci, verniki in vsi ljudje dobre volje!

»Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč; nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba« (Iz 9,1). Ta stavek preroka Izaija je tako preprost, a po drugi strani nosijo te besede v sebi osrednje sporočilo skrivnosti božičnega praznika. Misel preroka nam razodeva veliko resnico, da je Bog kot otrok po svojem Sinu stopil v naš svet in nas je po njem obsijala Božja slava (prim Lk 2,9).

Božično skrivnost tako doživljamo kot vstopanje luči v naše življenje, ki je tolikokrat zaznamovano s sencami ali kdaj doživljamo tudi temo. Kako drugačen je prostor, ko ga osvetli luč. Tudi naše življenje je svetlo in lepše, ko vanj posije Božja Luč!

Smo v jubilejnem svetem letu usmiljenja, ki želi na poseben način poglobiti v nas Božje usmiljenje,

ki se kaže predvsem v sklanjanju Boga k nam. Ljudje nikoli ne bi našli Boga, če ne bi on naredil prvega koraka in bi ne prišel med nas.

Želimo vam, da bi Luč, ki sije po Božjem Detetu, trajno sijala! Božje Dete nam pomaga preseči nas same, da smo sposobni živeti v ljubezni do vseh ljudi.

Naj božična Luč radosti in miru zasije v nas, da bomo kot kresničke, sposobni svetiti v temi in kazati

pot dobrote in ljubezni.

V novem letu 2016 vam želimo, da bi bili vaši dnevi zaznamovani z mirom, dobroto, ljubeznijo, medsebojnim razumevanjem … Tako bo z naših obrazov odseval dobrohotni Božji pogled.  

                                       Vaši škofje

POSTAVLJANJE JASLIC

 

Ker je naša cerkev mahna in nima posebnega prostora, v katerem bi lahko začeli s postavljanjem jaslic že v začetku adventa, moramo to delo opraviti v kratkem času.

Z deli bomo pričeli na četrto adventno nedeljo popoldne ob 14h. Priporočam se za pomoč.

LETO USMILJENJA

IN ZAKRAMENT SPRAVE

 

Sveti oče v buli o usmiljenju posebej omenja zakrament sprave ali sveto spoved. Kaj je sveta spoved? Zakrament po katerem želi Bog priti v človekovo notranjost, ne zato, da bi ga obsojal, amak da bi mu pomagal. Ta pomoč sestoji iz celjejnja duševnih, čustvenih in drugih ostankov tega dejanja ter v odstranitvi krivde in nekaterih posledic grešnega dejanja. Določene posledice morejo ozdraviti že medčloveški odnosi, nekatere pa le Bog. In med te slednje spada krivda, ki si je ne more izbrisati človek sam, niti ljudje drug drugemu. V zakramentu sprave Bog najgloblje poseže v to duhovno rano in jo duhovno ozdravi. Spovedancu pa omogoči nov začetek, na novem temelju, ki ni več »zastrupljen« s strupom zla.   (prim. dr. Marjan Turnšek)

V kolikor še niste opravili svete spovedi, to storite čim prej. V stolnici in pri frančiškanih so dežurni spovedniki. Nikakor pa ne odlašajte na zadnji dan, ali na sveti večer.

 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU

 

Usmiljenje zahteva od nas veliko pozornosti, brez pozornosti za stiske in potrebe bližnjih, bo naše usmiljenje močno okrnjeno.

Med mnogimi priložnostmi za izkazano pomoč našim najbližjim, posebej bolnim in ostarelim, je omogočanje prejema svetih zakramentov – spovedi in obhajila za božične praznike.

Morda se vam vaši domači ne upajo izraziti te želje. Stopite vi k njim in jim povejte za možnost, da se po zakramentih srečajo z živim Jezusom. Njihovo željo pa sporočite v župnišče najpozneje do torka, 22. decembra.

Nihče ne more lepše praznovati Božiča kot tisti, ki se združi z Jezusom.

 

BOŽIČNI KONCERT PRED GODOM FARNEGA ZAVETNIKA SV. JANEZA

Mladinski zbor naše župnije pripravlja božični koncert v počatitev farnega zavetnika in praznika naše župnijske družine. Pevski zbor bo tokrat spremljal priložnostni band. Prepevali bodo modernejše božične pesmi.

Koncert bo v soboto, 26. decembra, ob 16h v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni!

 

ZNAK LETA USMILJENJA

 

Znak (logo) svetega leta je izdelal p. Marko Ivan Rupnik. Umetnik je v tem znaku čudovito upodobil misel o usmiljenju.

Jezus nosi na svojih ramenih

izgubljenega človeka. Dobri pastir se tako in s takšno ljubeznijo dotika človeka, da mu spremeni življenje. S skrajno mero usmiljenja naloži nase človeštvo, njegove oči so prekrite s človekovimi. Eno oko je skupno Jezusu in človeku. Kristus gleda z Adamovimi očmi, Adam s Kristusovimi. Trije koncentrični krogi, ki prehajajo iz temne v vedno svetlejšo barvo, nakazujejo Kristusovo gibanje, ko človeka nosi iz noči greha in smrti, po drugi strani pa vedno temnejša barva predstavlja nedoumljivost Očetove vseodpuščajoče ljubezni.  

Ob znamenju, ki je mandeljnasta oblike (simbol Božje in človeške narave v Kristusu), je napis, ki nas spodbuja k posnemanju Boga v dejanjih usmiljenja.

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec dec. in januar

23. dec. Obisk bolnikov na domu.

24. dec. Sveti večer. Ob 17h začetek praznovanja Gospodovega rojstva. K sv. maši lepo vabljeni mlajši otroci in ostareli.

Ob 22. 30 sprejem Marijinega kipa, ki bo od 21. do 24. decembra romal po Potočni vasi. Ob pesmi in besedi se bomo pripravili na nočno bogoslužje v čast Kristusovemu rojstvu, ki bo ob 23.00.

25. dec. BOŽIČ – Gospodovo rojstvo. Sv. maše bodo ob 8h in 10h v farni cerkvi ter ob 11h na Gor. Kamencah.

26. dec. Štefan, diakon in mučenec. Sv. maša bo ob 8.00.

Ob 16h pa bo tradicionalni božični koncert mladinskega zbora naše župnije pod vodstvom g. Jerneja Fabijana.

28. dec. God nedolžnih otrok. Molimo za vse nedolžne otroke po svetu, ki so žrtve vojn in zlorab pa tudi za vse pred rojstvom umorjene otroke.

31. dec. Ob 8h bo sv. maša z zahvalno pesmijo.

1. jan. Marija sv. Božja mati, Novo leto in svetovni dan miru. Sv. maši bosta kot na nedelje. Ob 8h in 10h.

4. jan. Ob 19h srečanje biblične skupine. Tema: 3 Mz 25, 8-54 – o svetem letu.

6. jan. Sveti trije kralji. Sv. maši bosta ob 8h in ob 18h . Pri večerni sv. maši naj otroci prinesejo svoje adventne darove za lačne otroke. Tej vsoti bomo dodali tudi pušico tega dne.

10. jan. Nedelja Jezusovega krsta in liturgični sklep božične dobe. Sv. maši bosta kot običajno.

18. jan. Ob 19h seja ŽPS.