OZNANILA ZA FEBRUAR 2016

 

JASLI ZAMENJA KRIŽ NA GOLGOTI

Znana ritmična božična pesem Noč betlehemska v drugi kitici poje: »Jutro življenja nemo narašča, k polnosti dneva vztrajno teži. Jasli zamenja križ na Golgoti, solze otroške kaplje krvi«.

V letošnjem letu se je postni čas povsem približal božični dobi. Minilo bo le deset dni med jaslicami in pepelnico - začetkom postnega časa.

S pepelnično sredo kristjani vstopimo v čas posebne priprave na globlje doživljanje našega odrešenja, na Gospodovo trpljenje in smrt na križu ter na največji in temeljni praznik naše vere - na Gospodovo vstajenje in naše utemeljeno upanje za večno življenje.

Postni čas nudi priložnost, da se temeljiteje zazremo vase, se soočimo s tem, kar nosimo v svoji notranjosti (dobrim in slabim), ter poživimo svoj odnos z Bogom in sočlovekom. V letošnjem postnem času bodimo še posebej zazrti v Jezusa Kristusa, ki je vidno obličje Božjega usmiljenja. Jezusove besede naj nam bodo svete in naj nam bodo vodilo skozi ves postni čas. Jezus je POT Božjega in človeškega usmiljenja.

Na pot postnega časa nas uvaja obred pepelenja. Pepel je znamenje spokornosti, iskrenega kesanja in pripravljenosti na spreobrnjenje. Pepel, ki ga duhovnik posipa, je pepel oljčnih vej, ki so na cvetno nedeljo valovile v pozdrav Kristusu Odrešeniku.

Barva liturgičnih oblačil prav tako neprestano oznanja resnost časa, ki nam je podarjen v duhovno obnovitev našega življenja.

 

KRATKO POROČILO S SEJE ŽPS

Po pozdravu in molitvi papeža Frančiška za jubilejno leto, smo pregledali zapisnik zadnje seje. Ob zapisniku smo se v mislih sprehodili po preteklih dogodkih in jih kritično presojali.

     V izobraževalnem delu seje smo govorili o družinskem bogoslužju in družinskih mašah. Tema nas je spodbudila k razmišljanju in pogovoru o bogatih običajih, ki jih je krščanska družina ohranjala v preteklosti in o tem koliko so ti verski običaji še živi med današnjimi družinskimi ognjišči. Starejša generacija se še močno spominja lepih družinskih obredov na tri božične večere, ob velikonočnem praznovanju, ob praznovanju godov, raznih obletnic družinskih članov itd. Žal so se ti bogati družinski obredi marsikje in v marsičem izgubili zaradi slabega prenosa na mlajšo generacijo in tudi zaradi spremenjenega načina življenja sodobne družine.

   Pogled v prihodnost nam je nakazal, kje so novi izzivi za poživitev osebne vere in okrepitev župnijske družine. Molitev za edinost kristjanov nam daje priložnost, da se vključimo v prizadevanje vesoljne Cerke za edinost med kristjani. Nedelja svetega pisma nas spodbuja k pogostejšemu branju Božje besede in k razmisleku ali ne bi bilo vsaj kdaj dobro pogledati v Božjo besedo skozi okno biblične skupine. Svečnica nas s svojim simbolom luči močno nagovarja, naj svoj dom obogatimo z blagoslovljeno svečo, ta pa naj nas neprestano opominja na Luč od Luči, na Jezusa Kristusa in daje tudi nam naloženo poslanstvo luči (krščanskega zgleda). Lepa duhovna poslastica čaka vse, ki si bodo ogledali opero Krst pri Savici. Slovo od jaslic bo na pragu postnega časa, v soboto 30. januarja.

   Gospa Marija Pugelj je poročala o srečanju članov tajništva ŽPS iz naše škofije, ki je bilo v soboto, 16. Januarja 2016. Srečanje je obsegalo svetoletno pobožnost skozi sveta vrata ob molitvi litanij Božjega usmiljenja, pete hvalnice, sveto mašo s krajšo pridigo ter srečanje v škofijski dvorani s predavanjem o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Predavanje je imel g. Sebastjan Likar, župnik v Šmartnem pod Šmarno goro. Predavatelj je močno priporočal krščansko pokončnost, budnost, spoštljivost ter pripravljenost za fizično ali duhovno pomoč bližnjemu.

    Stolni župnik g. Silvester Fabijan je predstavil svetoletne dogodke, ki bodo bogatili naše versko življenje in nas pripravljali na praznovanje desete obletnice ustanovitve škofije. Prihodnja številka Jagod naše pastorale bo postregla z bogato informiranostjo o dogodkih in z nekaterimi pobožnostmi svetega leta usmiljenja.

   Na svetoletno romanje skozi sveta vrata so posebej vabljeni tudi mežnarji (ce), ključarji in krasilke. Romanje bo v soboto, 6. februarja 2015, ob 8:30 iz škofijskega dvorišča. V postnem času bo vsako soboto romanje ene od šestih dekanij naše škofije. Dekanija Novo mesto bo romala v soboto, 5. marca 2016. ŽPS je predlagal, da bi, glede na bližino, tisti farani, ki to zmorejo, peš romali iz župnije, drugi pa bi se pridružili na škofijskem dvorišču.

     Za sklep seje nam je g. župnik v nekaj besedah predstavil korenine in zgodovino svetih let, pomen popolnega odpustka, ki ga lahko prejmemo zase ali darujemo za pokojne ter razlago logotipa svetega leta.

Naslednja seja bo 29.02.2016

                               Zapisal: Stanislav Žagar

 

NAMENI MOLITVE KRIŽEVEGA POTA V LETU USMILJENJA

NED. NAMEN
1. postna Za duhovno moč svetega leta v naši župniji
2. postna Za blagoslov v družinah naše župnije
3. postna Za mir in spravo med nami in v naši družbi
4. postna V zahvalo za SRT in za znamenja Božje ljubezni
5. postna Za bolne in ostarele
6. postna Za vse ki se pripravljajo na prejem zakramentov

Pri križevem potu bodo z branjem uvodov sodelovali bodoči birmanci in birmanke.

V letu usmiljenja si vsaj eno nedeljo

vzemimo čas in se udeležimo pobožnosti, ki nas usmerja v Jezusovo obličje, ki je obličje Božjega usmiljenja.

POSTNI ČAS V LETU USMILJENJA

 

Ko slišimo besedo post, nam navadno misel preskoči na nekaj, čemur se moram odpovedati, v prvi vrsti na odpoved hrane, pijače, življenjskih razvad.

Prav je, da imamo vse to pred očmi. Toda nič manj ni pomemben tudi pozitiven vidik postnega časa. Ta pa se čudovito odraža v delih usmiljenja. V letošnjem postnem času naj nam bodo pogosto pred očmi prav ta dela.

TELSNA DELA USMILJENJA: Lačne hraniti, žejne napajati, nage oblačiti, popotnike sprejemati, jetnike reševati, bolnike obiskovati, mrtve pokopavati.

DUHOVNA DELA USMILJENJA: Grešnike svariti, nevedne učiti, žalostne tolažiti, dvomljivcem prav svetovati, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.

Skozi ti dvojni očesi glejmo na letošnji postni čas in gradimo v sebi podobo usmiljenja.

 

USMILJENI KAKOR OČE

Sveti oče Frančišek je v buli z naslovom MISERICORDIAE VULTUS (OBLIČJE USMILJENJA) zapisal:

»Usmiljeni kakor Oče, je geslo svetega leta. V usmiljenju imamo dokaz za to, kako nas Bog ljubi. Daje se vsega, za vedno, zastonj, in ne da bi kaj zahteval v zameno. Pride na pomoč, ko ga pokličemo. Lepo je da se vsakodnevna molitev Cerkve (brevir) začne z besedami: »O Bog, ozri se name in me poslušaj. Gospod, pridi in mi pomagaj«. (Ps 70,2). Pomoč, ki jo pokličemo, je že prvi korak Božjega usmiljenja do nas. On nas prihaja rešit iz slabotnosti, v kateri živimo. Njegova pomoč pa je v tem, da dojamemo njegovo navzočnost in njegovo bližino. Ko se nas dan za danem dotika njegovo sočutje, lahko tudi mi postajamo sočutni do vseh«.

                                          (OU 14, 3)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec februar

31. jan. 4. Nedelja med letom in nedelja svetega pisma. Pri obeh mašah bomo poslušali prvi del pastirskega pisma naših škofov za letošnji post.

1. feb. Po sv. maši bo srečanje biblične skupine. Tema: Lk 19, 1-10

2. feb. Jezusovo darovanje v templju – SVEČNICA. Sv. maši bosta ob 8h in 18h. Pri obeh mašah bo blagoslov sveč in tekočega voska.

3. feb. god sv. Blaža, škofa in mučenca. Med sv. mašo bo Blažev blagoslov zoper bolezni grla in drugega zla.

5. feb. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom.

6. feb. Cerkovniki, ključarji in krasilci - ke cerkva vabljeni k pobožnosti vstopa skozi sveta vrata. Začetek pobožnosti je ob 8.30 na dvorišču škofije. Potrebne so predhodne prijave v župnišču.

7. feb. 6. Nedelja med letom. Pri obeh mašah bomo poslušali drugi del Pastirskega pisma.

10. feb. Pepelnica in začetek postnega časa. Ta dan je strogi post. Med sv. mašo, ki bo ob 18h bo obred pepelenja.

11. feb. Lurška Mati Božja in svetovni dan bolnikov.

14. feb. 1. Postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Popoldne ob 14h pa ste lepo vabljeni k molitvi Križevega pota.

21. feb. 2. Postna nedelja. Pri obeh mašah bo nabirka za izobraževanje duhovnikov in laikov. Ob 14h bo Križev pot.

28. feb. 3. Postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno, ob 8h in 10h. Popoldne ob 14h pa križev pot.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

23.01.-29.01:   5. skupina iz 1. območja

30.01.-05.02:   1. skupina iz 2. območja

06.02.-12.02:  2. skupina iz 2. območja

13.02.-19.02:   3. skupina iz 2. območja

20.02.-26.02:   4. skupina iz 2. območja

27.02.-04.03:   5. skupina iz 2. območja