OZNANILA ZA MESEC APRIL 2016

Gospod,

v tvojem trpečem obrazu prepoznavam bolečine, razočaranja, stiske in obup

množice trpečih, bolnih, onemoglih,

pa tudi svojo tesnobo in duhovne rane.

V oko, ki se zliva s tvojim, Gospod,

pa mi sijejo žarki svetlobe prebujajočega velikonočnega jutra,

polnega življenja in radosti.

S teboj, vstali Gospod,

postaja vse novo, lepo, smiselno ….

 

V letu,

ko smo zazrti v obličje usmiljenega Očeta

in v njem zremo smisel našega verovanja, upanja in ljubezni,

vam želim blagoslovljene velikonočne praznike

                                                            ter obilo doživetij Božjega in človeškega usmiljenja.

 

                                                           Miroslav Virant, žpk.

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

SLOVENSKIH ŠKOFOV 2016

 

Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je uresničitev sanj o večnem življenju, ki se pojavljajo v vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri nas sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi Kristusove smrti in vstajenja.

Velika noč je praznik nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi pokazalo močnejše od človeških volkov, Božja luč močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, svetost božjega Sina in sina človekovega močnejša kot vsi grehi sveta, življenje se je izkazalo za močnejše od smrti, ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je močnejša od vsake laži in zunanje moči.

Velikonočne praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, kot razodetje neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in strahopetnosti apostolov.

Tudi nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so edina nova odprta sveta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost življenja, notranji mir in veselje.

Slovenski škofje želimo velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, še posebej pa vsem bolnim in preizkušenim.

                                               Vaši škofje

ZAPISNIK 5. SEJE ŽPS

(povzetek)

 

Po uvodnem pozdravu smo molili molitev sv. Frančiška: Hvalnico stvarstvu.

Vsi člani ŽPS smo prejeli izvod nove št. Jagod naše pastorale, ki je v pretežni meri namenjena letu usmiljenja in romanju skozi sveta vrata ter možnosti prejema popolnega odpustka.

Sledila je podrobna predstavitev romanja novomeške dekanije v stolnico, 5. marca ob 9.30 ter način sodelovanja pri procesiji, molitvi križevega pota in sveti maši. Naša župnija je zadolžena za branje 7. postaje križevega pota. Padel je tudi predlog za peš romanje, za tiste ki to zmorejo. V duhu svetega leta, posebej v duhu usmiljenja so posvečena tudi Farna oznanila, ki jim je dodan spovedni obrazec z eno od oblik izpraševanja vesti.

Študijska tema, ki jo je pripravil p. Branko Cestnik, je obravnavala »Poslanstvo in poklicanost v družini«. Vsebina se nanaša na prve strani Svetega pisma, kjer je govor o stvarjenju človeka. Človek je podoben Bogu po svobodi, po duhu, po dostojanstvu in končnem cilju, ki je gledanje Boga. Človeka je Bog ustvaril kot moža in ženo.

Pogovor je odkrival, kakšno je naše vedenje in znanje o temeljih naše poklicanosti na osebni ravni, ravni družine in ravni župnije.

Obrnili smo se v prihodnost ter slišali spodbude za čas, ki je pred nami. Te spodbude se nanašajo na velikonočno spoved za otroke in odrasle, na obrede velikega tedna, na pripravo bogoslužnega prostora za velikonočno praznovanje, izbrali smo predstavnika župnije, ki bo župnijo zastopal pri umivanju nog v stolnici…  Predstavitev prvoobhajancev, ki je izpadla na praznik sv. Družine, bo v nedeljo, 10. aprila ob 10h.

Vprašanj in pobud članov ŽPS ni bilo. Naslednja seja bo 11.4. ob 20. uri.

                           Zapisal: Stanislav Žagar

 

VABILO

 Starši otrok 3. razreda – prvoobhajancev – lepo vabljeni na roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 6. aprila 2016, ob 17h v župnišču.

 

ROJSTVO

NOVE ZAKONSKE SKUPINE

Na predlog mladih zakoncev bomo v župniji ponovno oživili zakonsko skupino.

Prvo, uvodno in informativno srečanje nove zakonske skupine bo v nedeljo, 10 aprila, ob 20h.

Mladi zakonci, lepo vabljeni!

 

ZAKAJ SO LJUDJE DANES POTREBNI USMILJENJA?

Papež Frančišek odgovarja: »Zato, ker je človeštvo ranjeno. Ljudje nosijo globoke rane in ne vedo kako bi jih zdravili. Že papež Pij XII. je pred pol stoletja dejal, da je največja tragedija našega časa izguba čuta za greh. To dramo dandanes otežuje še prepričanje, da so naše slabosti neozdravljive, naši grehi neodpustljivi.

Vprašati se moramo, zakaj se toliko ljudi vseh družbenih plasti zateka k magom in vedeževalcem. Angleški pisatelj Gilbert Keith Chesterton je zapisal: »Ne drži, da tisti, ki ne veruje v Boga, ne veruje v nič. Začne namreč verovati v vse«. Nekoč sem slišal tele besede: »V času moje babice je zadostoval spovednik, zdaj pa se mnogi raje zatekajo k jasnovidcem in zdravilcem. Iščejo rešitev, kakor vedo in znajo«. (Prim. PP. Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 25-26)

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

za mesec marec in april

21. marec. Ob 9h postavljanje božjega groba. Priporočam se za pomoč.

23. marec. Obisk bolnikov na domu.

24. marec. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 18h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori.

25. marec. VELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 18h.

26. marec. VELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 18h.

27. marec.   VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

23. marec. Velikonočni ponedeljek. Sv. maša bo ob 8.00.

3. april. 2. velikonočna - bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Sv. maši bosta kot običajno.

4. april. Po sv. maši srečanje biblične skupine

10. april. 3. velikonočna nedelja in začetek tedna molitve za duhovne poklice. Ob 20h informativno srečanje zakonske skupine.

11. april. Ob 20. uri seja ŽPS.

17. april. 4. velikonočna nedelja . Nedelja Dobrega pastirja. Sv maši bosta kot običajno.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

19.03.-25.03:  3. skupina iz 3. območja

26.03.-01.04:   4. skupina iz 3. območja

02.04.-08.04:   1. skupina iz 4. območja

09.04. -15.04:    2. skupina iz 4. območja

15.04.-22.04:   3. skupina iz 4. območja

23.04.-29.04:   1. skupina iz 5. območja

30.04.-06.05:   2. skupina iz 5. območja