OZNANILA ZA MESEC MAJ 2016

 

MESEC MAJ

V SVETLOBI BOŽJEGA USMILJENJA

 

V svetem letu usmiljenja, ki ga povezujemo z zakramentom spovedi, so v februarju v Rim prinesli posmrtne ostanke dveh velikih spovednikov: sv. p. Leopolda Mandića in sv. p. Pija. O slednjem je papež Frančišek dejal, da je bil »služabnik usmiljenja«. Zato je življenjepis o p. Piju z naslovom Pater, ki je videl Jezusa,v letošnjem letu še kako primerno šmarnično čtivo.

Sveti pater Pij (1887–1968) je eden največjih sodobnih pričevalcev o Božjem usmiljenju. Papež Frančišek ga imenuje »služabnik usmiljenja«. Svoje pričevanje je uresničeval sicer tudi s čudeži in stigmami (ranami na rokah), ampak najbolj vredno spoštovanja in čudenja je njegovo pričevanje v spovednici, kjer je neštetim ljudem pomagal spet ugledati tisto Luč, ki razsvetljuje vsako temo.

Avtor besedila je znani duhovnik, g. Aco Jerant. Vsebina je razumljiva tako otrokom kot odraslim. Ob 31 premišljevanjih bomo spoznavali Božje usmiljenje, ki se je razodevalo po sv. patru Piju, in se tudi sami učili usmiljenja drug do drugega in tudi do sebe. Naj ne gre ta duhovna ponudba mimo nas, ne da bi se nas v Marijinem mesecu maju vsaj kdaj dotaknila.

 

KRATKO POROČILO S SEJE ŽPS

Po pozdravu in molitvi papeža Frančiška za družino, smo prebrali zapisnik 5. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, pač pa nekaj pojasnil k posameznim točkam.

Ugotavljali smo, da je bilo dekanijsko romanje v stolnico skozi sveta vrata dobro obiskano. Nekaj naših župljanov je romalo peš. Ugotavljali smo, da je ta pobožnost nudila izkušnjo lepega doživetja.

Obredi velikega tedna so bili relativno dobro obiskani, prav tako vstajenjska procesija.

Za študijsko temo je bil izbran naslov: Družina živo občestvo (NP 51-53).

Sledil je pogovor o malih občestvih in skupinah, ki delujejo v naši župniji. Ugotovili smo, da trenutno obstajajo naslednje skupine: biblična skupina, molitvena skupina, karitativna skupina, v nastajanju je nova zakonska skupina, ministranti, mladinska skupina, trije pevski zbori; MePZ, mladinski PZ, otroški PZ, pritrkovalska skupina, veroučne skupine, skupina bralcev beril ... Na voljo je kar nekaj možnosti, potrebno jih je le izkoristiti in se vključiti.

Najbolj šibka je naša župnija na področju katehistov in katehistinj. Vsakoletni informativni dan ne vzbudi zanimanja za pastoralno teološko šolo. Vrzel nastane, če je v času verouka pogreb ali kakšna druga župnikova obveznost.

V presojo je bil dan predlog, da bi na veliko soboto ministranti morda namesto gobe delili svečke, ki bi jih prižigali ob velikonočnem ognju, ki bi ga nosili v večji svetilki. Predlog je med drugim temeljil na dejstvu, da mnoga gospodinjstva danes nimajo več klasičnih štedilnikov oziroma kurišč.

Po razpravi je bilo sklenjeno, da ostanemo pri starem običaju. Preneseni ogenj lahko dogori tudi v kaminu, peči centralne kurjave ali v primerni posodici.

Blagoslov obnovljenega oltarja na G. Kamencah bo v jeseni. Pred nami je šmarnična pobožnost. Brale se bodo šmarnice, ki so primerne tako za otroke kot odrasle. Otroci, ki se bodo šmarnic udeleževali bodo imeli na koncu krajši izlet. Predlagani so bili naslednji kraji: šentjernejski Lurd, Slinovce, Leničev dom, Šmarjeta.

V ponedeljek, 25. 4. bo po maši v župnišču dana možnost ogleda filma ob 10-letnici škofije.

Pogled v prihodnost se je ustavil na sklepni slovesnosti praznovanja 10-letnice škofije, ki bo v soboto, 11. junija 2016, v dvorani Leona Štuklja. Slovesnosti se bo udeležila večina slovenskih škofov, program bo široko zasnovan, da bo lahko nagovoril vsakega dobromislečega človeka. Na slovesnosti bo sodelovalo več zborov in policijski orkester. Prav tako bo na slovesnosti prisoten kip fatimske Marije iz Portugalske.

Gospod škof je že ob vseh romanjih skozi sveta vrata vabil k čim večji udeležbi.

V soboto, 25. junija bo v stolnici mašniško posvečenje.

Mašniško posvečenje je poseben dogodek, ki nagovori tako starejše kot mlade. Zato vsi lepo vabljeni.

Vprašanj in pobud članov ŽPS ni bilo.

Pod točko razno je bilo dogovorjeno, da se Božji grob pospravi v ponedeljek , 25.4., zimske preproge pa v soboto, 30.4. Naslednja seja bo predvidoma 6.6.2016.

                     Zapisal: Stanislav Žagar

 

VABILO I


Otroke in odrasle lepo vabim k šmarnični pobožnosti,

ki se bo pričela 1. maja ob 8h, IN 10h in se bo nadaljevala  pri večernih sv. mašah,

ki bodo ob 19h

 

VABILO II

Zakonske jubilante,

ki letos praznujete okrogle obletnice zakonskega življenja,

vabim k župnijskemu slavju,

ki bo v nedeljo, 8. maja 2016, pri župnijski sv. maši.

Prijave sprejemam do torka, 3. maja 2016.

 

ZAKAJ JE SPOVED TAKO POMEMBNA?

To je vprašanje, ki ga je novinar zastavil svetemu očetu Frančišku. In papež odgovarja: »Jezus je rekel svojim apostolom: katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,19-23) S tem so apostoli in njihovi nasledniki postali orodje Božjega usmiljenja. To je čudovito in zelo pomenljivo, ker smo družabna bitja. Moje klečanje pred duhovnikom, ki je tisti hip srednik, po katerem Božja milost prihaja k meni in me ozdravlja, je neko resnično dejanje. V izročilu vzhodnih cerkva - kjer spovednik skesancu položi štolo na glavo in roko čez rame, kot bi ga objel – me je to dejanje vedno ganilo. To je nazorno znamenje sprejemanja in usmiljenja. Zavedajmo se, da pri spovedi nismo predvsem zaradi sodbe, čeprav je tudi ta njen del. Gre za veliko več. Stojimo pred osebo, po kateri deluje Kristus, da bi nas ozdravil in nam odpustil. Gre za srečanje z usmiljenjem.

(Prim. PP. Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 31-32)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec maj

1. maj. Jožef Delavec in začetek šmarnične pobožnosti. Sv. maši bosta kot ob nedeljah. Med sv. mašo ob 10h bo slovesno krščevanje.

2. maj. Začetek prošnjih dni, po sv. maši litanije vseh svetnikov, nato v župnišču srečanje biblične skupine.

4. maj. V župnišču bo seja dekanijskih duhovnikov. Po sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.

5. maj. VNEBOHOD. Sv. maši bosta ob 8h in ob 17h; druga je namenjena srečanju bolnih in ostarelih z župnijsko družino. Lepo vabljeni zdravi in bolni.

6. maj. Prvi petek in obisk bolnikov na domu.

8. maj. 7. velikonočna. Sv. maši bosta kot običajno, ob 8h bo slovesnost zakonskih jubilejev.

9. maj. Spoved prvoobhajancev.

15. maj. BINKOŠTI. Sv. maši bosta kot običajno, ob 10h bo slovesnost prvega sv. obhajila.

22. maj. Sv maše ob 8h in 10h. Pri obeh mašah bo nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov.

26. maj. Zapovedani praznik SV. REŠNJEGA TELESA. Sv. maši bosta ob 8h in 19h.

29. maj. 9. nedelja med letom. Prva sv. maša bo že ob 7.30 – po njej procesija SRT. Ob 10h pa bo sklep osnovnošolskega verouka za 9. razred

 

»Poceni krščanstvo ne obstaja.

Če želimo slediti Jezusu,

moramo plavati proti toku

in se odpovedovati zlu ter sebičnosti.«             

                                     pp.Frančišek


Skrb za župnijsko cerkev:

30.04.-06.05:   2. skupina iz 5. območja

07.05.-13.05:  3. skupina iz 5. območja

14.05.-20.05:   4. skupina iz 5. območja

21.05.-27.05:   5. skupina iz 5. območja

28.05. -03.06: 1. skupina iz 1. območja