OZNANILA ZA SEPTEMBER 2016

Novo mesto, 21. 08. 2016                                                        9       leto XXI

UJETI V PAJČEVINO

 

Učitelj je želel pri učencih preizkusiti sposob­nost opazovanja. Naročil jim jej naj napišejo od­govor na vprašanje: »Kaj bi si mislil, če bi prišel v sobo ter bi v njej našel pajčevine, ki visijo s sten in stropa?«

Vsak učenec je napisal drugačen odgovor, čeprav so skoraj vsi mislili podobno: »Čistilka sobe že dlje časa ni čistila.« »Lastnik ne skrbi za čistočo.« »Stanovalci so leni in umazani.« »Sobe že dolgo nihče ni rabil.«

Samo eden od učencev je napisal: »Očitno je bil v sobi pajek« (B. Rustja, Zgodbo ti povem).

Na začetku novega veroučnega in pastoralnega leta je prav, da pogledamo tudi mi v skrito sobico našega srca in skušamo ugotoviti, kakšno je stanje v njej. Pajčevine opuščenih nedeljskih maš, opuščene molitve, opuščenega truda za rast vere upanja in ljubezni, nam govorijo, da se je v naš odnos do boga naselil pajek in spletel mrežo, ki nam zakriva lepoto Boga in sočloveka.

Pred nami je nova možnost, da odstranimo nadležne niti mlačnosti, malomarnosti, povprečja, samozadostnosti …

PAPEŽ FRANČIŠEK JE ZA NOVO PASTORALNO LETO

PRIŽGAL NOVO LUČ

 

Svetilka, ki nas bo spremljala v novem pastoralnem in veroučnem letu ima naslov "Amoris Laetitia." Kar v prevodu pomeni Veselje ljubezni. Apostolska spodbuda je nastala po dveh zasedanjih sinode o družini, zakonskem življenju, vzgoji….

Papež Frančišek v spodbudi pravi: »Mnogi ljudje čutijo, da sporočilo Cerkve o zakonu in družini ne odseva jasno pridig in drž Jezusa, ki je postavil zahteven ideal, a nikoli ni spodletel v tem, da bi pokazal usmiljenje in bližino krhkosti posameznika, kot je bila Samarijanka ali ženska, ki so jo ujeli v prešuštvovanju.« (AL 38)

Družina je osnovni življenjski prostor zakonske in družinske ljubezni in prav življenje v družini usodno vpliva na osebno duhovno rast posameznika in na zdravje družbe.

Papež nas želi s pomočjo Apostolske spodbude navdušiti za temeljitejše razmišljanje tako o lepoti zakonskega in družinskega življenja, kot o stiskah in težavah, katerim je družina podvržena v našem času.

O Apostolski spodbudi »Veselja ljubezni« bo tekla beseda na Pastoralnem tečaju, na dekanijskih sejah, na sejah ŽPS in tudi na srečanjih zakonskih skupin.

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

 

Vpisovanje otrok v 1. r. veroučne šole bo v ponedeljek, 5. septembra, od 10h do 12h in od 16h do 18h. Starši k vpisu prinesite izpolnjeno Družinsko prijavnico, ki jo lahko dobite v predalu pod zvonikom.

 

URNIK VEROUKA

Z letošnjim letom bo tudi naša župnija dobila katehistinjo, g. Elizabeto Kos, ki bo v župnijo prihajala ob torkih.

Zaradi te spremembe je potrebno spremeniti dolgoletni urnik verouka. Prosim za razumevanje.

ponedeljek 15.15 7. razred
  16.00 8. razred
  16.45 9. razred
torek 15.00 5. razred
  16.00 1. razred
  16.45 2. razred
četrtek 15.15 6. razred
  16.00 4. razred
  16.45 3. razred
petek 16.00 otroški zbor
sobota po maši mladina

 

Pri verouku bomo uporabljali predpisane učbenike, priporočam pa tudi Mavrico (37€), ki dopolnjuje učbenike nižjih razredov. Učbenike lahko kupite v knjigarni Kapitelj, lahko pa jih dobite tudi pri verouku.

Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 12. Septembra, in sicer s sveto spovedjo otrok od 4. do vključno 9. razreda, prvi trije razredi pa bodo imeli verouk.

 

Cenik učbenikov v letu 2015/16

razred knjiga zvezek skupaj
1. r. * 8,00€ 8,00€
2. r. * 8,00€ 8,00€
3. r. * 10,00 € 10,00€
4. r. 8,00€ 4,00 € 12,00€
5. r. 8,00€ 4,00 € 12,00€
6. r. 8,00€ 4,00 € 12,00€
7. r. 8,00€ 4,00 € 12,00€

 

Poleg učbenikov bodo vsi otroci imeli tudi liturgične zvezke (2,8 €) v katere bodo lepili nalepke za posamezno nedeljo.

Kakor prejšnja leta, se tudi letos obračam na vas s prošnjo za prostovoljne prispevke za kurilno olje. Darujte po svojih močeh in presoji. Že v naprej se vsem lepo zahvalim za prispevek, posebno še tistim, ki v ta namen darujete kljub temu, da nimate več šoloobveznih otrok.

ZAKAJ V NAŠIH OZNANILIH NISO OBJAVLJENI MAŠNI NAMENI?

 

S tem vprašanjem se je v mesecu juliju obrnil bralec Oznanil na tajnika in zapisnikarja sej ŽPS, g Stanislava Žagarja.

Odgovor je preprost in jasen: Pri nas Oznanila izhajajo enkrat mesečno in so namenjena raznim informacijam. Ker je nemogoče za več kot mesec dni v naprej predvideti ali bo določena maša lahko opravljena na določen datum ali ne, mašni nameni niso objavljeni v tiskanih Farnih oznanilih. Nemogoče je namreč predvideti, kdaj bo kdo umrl, kakšne obveznosti in zadržke bo imel duhovnik in ker je proti vsem liturgičnim pravilom, da duhovnik mašuje (razen na dan pogreba in na praznik) dvakrat ali celo trikrat. Poleg tega so pri nas mašni nameni oznanjeni ustno, na oglasni deski in na internetni strani pod naslovom Župnija Novo mesto sv. Janez.

 

ROMANJE NA BREZJE

V nedeljo, 9. oktobra, bomo imeli tradicionalno romanje mestnih župnij na Brezje. Letos je organizacija molitvene ure in svete maše zaupana župniji Nm - Sv. Lenart. Cena prevoza romanja 10€.

 

ALI JE USMILJENJE BREZ PRIZNANJA GREHOV MOGOČE?

»Usmiljenje nam je vedno na voljo, če ga hočemo sprejeti. Če pa ne priznamo svoje grešnosti, to pomeni, da usmiljenja ne želimo sprejeti in da ne čutimo potrebo po njem.

Nekateri morda ne razumejo, kaj se z njimi dogaja, ali pa obupujejo nad seboj in mislijo, da se ni več mogoče pobrati.

Če vztrajamo v svoji zagrenjenosti in obupamo nad možnostjo odpuščanja, bomo ostali izgubljeni in si bomo vedno lizali rane, ki se ne bodo nikoli zacelile.

Kako pa je s ponavljanjem pri spovedi enih in istih grehov?

Kdor pri spovedi ponavlja iste obrazce, je na sveto spoved slabo pripravljen. Morda si ne zna izprašati vesti, ali pa se ne zaveda nekaterih grehov. Naštevanje grehov na pamet, iz navade, je znamenje, da ne napredujemo v spoznavanju sebe in Gospoda… (Prim. PP. Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 59-60)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za meseca september

2. sept. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom.

3. sept. Ob 7h molitvena ura in sv. maša za nove duhovniške in redovniške poklice.

5. sept. Vpis otrok prvega razreda k verouku.

 

8. sept. Praznik Marijinega rojstva. Sv. maši bosta ob 8h in 19h.

10. sept. Na Zaplazu bo molitveno srečanje za nove duhovniške in redovniške poklice. Ob 9h bo molitvena ura, ob 10h pa slovesna škofova sv. maša ob somaševanju številnih duhovnikov. Vsi lepo vabljeni, posebej pa molivci za duhovne poklice ter ministranti novomeške dekanije.

Na Trški gori se bo ob običajni uri začela sv. maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar.

14. sept. Povišanje sv. križa in godovni dan podružnične cerkve.

17. sept. Vseslovensko srečanje mladine v Stični.

18. sept. V župnijski cerkvi bo sv. maša le ob 8h, ob 10h pa bo žegnanje in blagoslov oltarja na Gor. Kamencah. Slovesnost bo vodil g. škof, msgr. Andrej Glavan. Nabirka je namenjena obnovi oltarja.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

20.08.-26.08:   3. skupina iz 3. območja

27.08.-02.09:   4. skupina iz 3. območja

03.09.-09.09: 1. skupina iz 4. območja

10.09.-16.09:   2. skupina iz 4. območja

17.09.-23.09:   3. skupina iz 4. območja

24.09. -30.09:   1. skupina iz 5. območja