OZNANILA ZA MESEC OKTOBER  2016

SVETA MATI TEREZIJA IZ KALKUTE NAM GOVORI:

Življenje je priložnost, izkoristijo. Življenje je lepota, občuduj jo.

Življenje je blaženost, okusijo jo.

Življenje sosanje, spremeni jih v resničnost.

Življenje je izziv, spoprimi se z njim. Življenje je dolžnost, izvršijo.

Življenje je igra, zaigraj jo.

Življenje je bogastvo, ohrani ga.

Življenje je ljubezen, obvaruj jo.

Življenje je dragoceno, skrbi zanj.

Življenje je skrivnost, odkrij jo.

Življenje je obljuba, izpolnijo.

                       Življenje je bolečina, premagaj jo.

                        Življenje je borba, sprejmi jo.

Življenje je hvalnica, zapoj jo.

                      Življenje je sreča, pripoveduj onjej.

                          Življenje je življenje, brani ga.

 

Neki časnikar je vprašal mater Terezijo:

»Kaj bi se po vašem mnenju moralo spremeniti v Cerkvi?«

Odgovor je bil kratek resničen in jedrnat:

»Vi in jaz!«

Sveta mati Terezija, prosi za nas.

 

       BOGOSLUŽNI SODELAVCI

Ne moremo si predstavljati lepega bogoslužja, bogoslužja, ki je Bogu v čast nam pa v veselje, brez številnih sodelavcev. Bogoslužje brez ministrantov in pevcev je osiromašeno. Zato v naši cerkvi že nekaj časa (zaman) odmeva vabilo za sodelovanje v ministrantskih vrstah in v vrstah pevcev. Otroški zbor je močno zdesetkam odkar so zbor zapustili nekdanji birmanci, novi pa se ne vključujejo. Če ni pripravljenosti na sodelovanje v župniji, v naši skupni družini, je vsa priprava na delitev zakramenta birme le orehova lupina brez jedra.

Zato od birmancev pričakujemo dejavno vključitev v pevski zbor, liturgično-karitativni krožek ali med ministrante.

Bodočim birmancem pa je pri njihovi pripravi na birmo potrebno tudi sodelovanje odraslih. Zato vabim vse, ki so pripravljeni prevzeti vlogo duhovnega botra, da vzamejo poslanstvo molivca za konkretnega birmanca-ko.

 

DAN ČEŠČENJA SRT

Molitveno srečanje z Jezusom v SRT bomo pričeli s sveto mašo in litanijami Jezusove krvi ob 8.00

Po sveti maši pa ste vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim po naslednjem razporedu:

9h-10h: Gor. Kam., D. Vrh in Hudo

10h–11h:Potočna vas

11h–12h: župnik in otroci

12h–13h: Molitvena skupina

13h–14h: Markljeva in Turkova ul.

14h-15h: Dolenje Kamence

15h-16h: Muhaber

16h-17h: Ljubljanska c. in V.Buč.v.

Dan češčenja bomo sklenili s petimi litanijami SJ in sv. mašo, ki jo bo vodil novomašnik Simon Virant.

 

ZAHVALA

Vsem staršem in drugim dobrotnikom, ki ste darovali prostovoljne prispevke za ogrevanje učilnic, oziroma za stroške poučevanja verouka, se prisrčno zahvalim.

Število veroučencev se je v letu 2016/17 zaradi prihoda iz sosednjih župnij povečalo za pet. Verouk obiskuje v našem župnišču 135 otrok

 

SREČANJE MLADIH V STIČNI

V soboto, 17. septembra 2016, je bilo v Stični srečanje mladine iz vseh šestih škofij. Srečanja se je udeležilo okrog 8000 mladih iz vrst študentov, dijakov in višjih razredov osnovne šole. Tudi naša župnija je bila lepo zastopana. Tema srečanja se je glasila:

»Sem orodje Božjega usmiljenja«

Brez usmiljenja si ni mogoče zamisliti mirnega in srečnega življenja. Jezus pravi: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7).

Ena od možnosti za oblikovanje usmiljenja do sebe in do drugih so mladinska srečanja, ki naj bi jih v tekočem šolskem letu pripravljali mladi sami.

Duhovnik bo na srečanjih s svojo prisotnostjo na razpolago za morebiten pogovor ali za pojasnila, kako gleda Cerkev na določeno aktualno vprašanje mladih.

Vsi mladi, ki želijo rasti v veri in milosti, lepo vabljeni.

 

             ZAKONSKA SKUPINA

Kakšen je namen zakonske skupine? Drug ob drugem in drug z drugim odkrivati lepoto krščanskega življenja in odkrivati duhovne moči za premagovanje ovir, ki so v vsakem zakonu neizbežne. Na srečanjih bomo tudi v bodoče obravnavali tematiko knjige »Dvorjenje po poroki«. Vsako tretje srečanje pa bo namenjeno papeževi apostolski spodbudi »Veselje ljubezni«, ki se loteva aktualne zakonske problematike in daje tudi zelo praktične nasvete za življenje v družini. Srečanja bodo potekala načelno vsako drugo nedeljo v mesecu ob 18h, pod naslovom: Blagor nama. Zaradi romanja na Brezje, ki bo drugo nedeljo v oktobru, bo prvo srečanje na prvo nedeljo v oktobru ob 18h.

Lepo vabljeni.

 

RAZLIKA MED GREHOM IN POKVARJENOSTJO

»Greh se sprevrže v pokvarjenost, kadar ga - namesto, da bi se ga kesali in bi nas napravil ponižne – poveličujemo, se nanj navadimo in postane naš življenjski slog. Ne ču­timo več potrebe po odpuščanju in usmiljenju, ampak opravičujemo sebe in svoje ravnanje. Jezus pravi učen­cem: tudi če tvoj brat sedemkrat na dan greši proti tebi in te sedemkrat prosi odpuščanja, mu odpusti. Skesani grešnik, ki zaradi svoje slabosti vedno znova pada v greh, vsakič najde odpuščanje, če prizna, da je potreben usmi­ljenja. Pokvarjenec pa greši in se ne kesa. Pri tem se pre­tvarja, da je kristjan, in s svojim dvoličnim življenjem pohujšuje druge…

Pokvarjenost ne pozna ponižnosti in ne priznava potrebe po pomoči. Pokvarjen človek se naveliča prositi za odpuščanje in nazadnje verjame, da mu zanj ni treba več prositi…

Bolj ko se bomo sramovali in ponižali, hitreje in močneje nas bo objelo Božje usmiljenje«. (Prim. PP. Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 73-76)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec oktober

26. sep.   Ob 20h seja ŽPS.

1. okt. Začetek meseca roženvenske pobožnosti (ob 19h).

Od 3. oktobra dalje bodo večerne sv. maše ob 18h.

2. okt.    27. ned. med letom – roženvenska in god angelov varuhov. Med sv. mašo ob 10h je predvideno slovesno krščevanje. Ob 18h pa bo v župnišču srečanje zakonske skupine.

3. okt. Ob 19h srečanje biblične skupine.

7. okt. Prvi petek. Ob 18.00 molitev RV in sveta maša. Priložnost za prejem zakramentov

8. okt. Prva sobota. Nudi se nam lepa priložnost, da s pobožnostjo prvih sobot prosimo za mir na svetu in v naših dušah.

9. okt. 28. ned. med letom. Doma bosta sv. maši kot običajno, popoldne pa bomo romali na Brezje.

23. okt. 30. navadna – misijonska nedelja. Pri obeh sv. mašah bo nabirka za misijone.

28. okt. Dan češčenja SRT. To je najpomembnejši župnijski praznik. Praznovanje bomo pričeli s sv. mašo ob 8h in ga sklenili ob 17h z litanijami SJ in sklepno sv. mašo, ki jo bo vodil novomašnik Simon Virant in pri njej podelil tudi novomašnik blagoslov.

Udeležba pri molitveni uri in sklepu češčenja SRT, bo pokazatelj koliko zmoremo ljubezni do Jezusa navzočega v kruhu večnega življenja.

Skrb za župnijsko cerkev:

 

24.09. -30.09:   1. skupina iz 5. območja

01.10.-07.10:    2. skupina iz 5. območja

08.10.-14.10:   3. skupina iz 5. območja

15.10.-21.10:   4. skupina iz 5. območja

22.10.-28.10:   5. skupina iz 5. območja