OZNANILA ZA MESEC NOVEMBER 2016

SVEČE

IN GOREČA

MOLITEV

 

Za praznik vseh svetih in na dan spomina vernih duš, pa tudi sicer v mesecu novembru pogosto zahajamo na poko­pališča in tam prižigamo sveče. Slovenci smo menda pri tem dejavnejši kot drugi narodi. Vedno bolj pa nas opominjajo, naj bomo pri tem pozorni tudi na okolje, saj so nedogorele sveče in njihova plastična embalaža, še bolj pa baterijski vložki električnih svetilk, breme za okolje.

Na pokopališče prinesimo sveče, ki so »pripravlje­ne« in »pomnožene« z blagoslovom, to je z molitvijo, ki jo sveče sploh ponazarjajo. Sveča je namreč podoba človeka, ki želi prek nje v molitvi stati na tistem mestu, tudi ko od tam telesno že odide. Zato je prav, da sveče, še preden jih prižgemo na pokopališču, spoštljivo vzamemo v roke, in jih blagoslovimo z molitvijo:

»Molimo.

Bog, Oče luči in gospodar življenja. Ti si nas poklical na svet in nam prižgal luč življenja, ki nikoli ne ugasne. Prosimo te, blagoslovi + te sveče, ki jih bomo prižgali na grobovih naših dragih, da nas bodo spominjale, da si ti naša luč, da ne pustiš, da bi nas premagala smrt. Naj ob teh svečah raste naša vera v večno življenje in ljubezen do pokojnih, ki morda še potrebujejo našo podporo. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je vstal od mrtvih in nam odprl pot v nebeško kraljestvo, kjer živi in kraljuje vekomaj. Amen«. (Magnificat 2015, Letnik 2, št.11, str. 17-19)

 

POVZETEK ZAPISNIKA 8. SEJE ŽPS

 

Po pozdravu navzočih in molitvi »Čisto blizu si nam« smo prebrali zapisnik 7. seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. Ob branju zapisnika smo ugotavljali v kolikšni meri so bili uresničeni sklepi 7. seje ŽPS.

Osrednje dejanje seje je potekalo ob naslovu VESELJE IN LEPOTA ZAKONSKE LJUBEZNI. Poudarki so bili na pravilnem razumevanju vsebine in pomena svetopisemskih besedil. Priporočeno je bilo, da si doma preberemo pripravljeno gradivo, skušamo najti svojo mesto v prebrani vsebini in razmislimo, kaj bi lahko naredili, da bi napredovali v odnosu do sebe, partnerja in sočloveka.

V nadaljevanju nam je bila predstavljena bogata ponudba dogodkov, ki se bodo odvijali v mesecu oktobru (roženvenska pobožnost, romanje na Brezje, srečanje zakonske skupine, srečanje biblične skupine in predlog za branje SP od začetka do konca, misijonska nedelja, celodnevno češčenje …).

Posebnih pobud in vprašanj s strani članov ŽPS ni bilo.

Ugotovljeno je bilo, da je vsem ključarjem potekel 5 letni mandat.

Na predlog g. župnika smo bili enotnega mnenja, da se za vse ključarje zaprosi škofijski ordinariat v Novem mestu za podaljšanje (naslednjih 5 let). Gospa Betka Kos, katehetinja, je pričela s poučevanjem verouka v treh razredih (1.,2. in 5. r). Odziv učencev in staršev je dober. Še vedno ni večjega zanimanja za otroški zbor in ministriranje. Za birmanke in birmance, ki niso vključeni v ministrantsko skupino ali otroški zbor, bo ustanovljena posebna skupina, ki jo bo vodil g. župnik. Na nedeljo Kristusa Kralja se bodo župniji predstavili birmanski kandidati in oddali svojo prijavnico. Farani bodo zopet imeli priložnost, da mladim pomagajo na poti duhovnosti z duhovnim botrstvom. Birmanska slovesnost bo predvidoma na velikonočni ponedeljek, 17. aprila 2017.

V cerkvi sta nameščena klima in TV ekran za predvajanje besedil pesmi ali drugih tekstov. Ustanovljena je bila delovna skupina, (Matjaž, Jože, Stanislav in g. župnik), ki bo poskrbela, da se do 28. oktobra preuredi prezbiterij, kor in še kakšen manjši poseg iz seznama načrtovanih preureditev.

Z zaključno molitvijo smo sejo končali ob 21.35 uri.

                           Zapisal: Stanislav Žagar

»Kristusa in Cerkve ne moremo ločevati. Po milosti krsta nam je dano veselje, da sledimo Kristusu v Cerkvi in prek nje.«

                                 Papež Frančišek

 

ZAHVALNA NEDELJA

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 6. novembra.

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom.

Pri mašah na zahvalno nedeljo se verniki, duhovniki in škofje s hvaležno držo zahvaljujejo drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega

 

IMENOVANJA KLJUČARJEV

Škofijski ordinariat Novo mesto je 30. 9. 2016 za dobo petih let ponovno imenoval za ključarja župnijske cerkve g. Andreja Redka in g. Mitja Koprivnika.

Za podružnično cerkev sta ponovno imenovana g. Jože Miklič in g. Janez Junc.

Na novo pa je 30. 9. 2016 za tretjega ključarja župnijske cerkve imenovan še g. Matjaž Podvinski. Dosedanjim ključarjem bodo dekreti izročeni osebno, g. Matjažu pa na seji ŽPS.

 

USMILJENJE JE BOŽJE IME

»Usmiljenje je vedno večje od vsakega greha. Nihče ne more postaviti meje odpuščajoči Božji ljubezni. Če le dvignemo svoj pogled k Njemu in se vsaj za špranjo odpremo delovanju milosti, Jezus iz naših grehov, iz tega kar smo, iz našega niča, iz naše bede naredi čudeže.

V Kani Galilejski Gospod ni naredil čudeža iz niča, ampak iz umazane vode, s katero so »umivali« svojo duhovno nečistost. Čudeže dela iz stvari, ki se nam zdijo nečiste. Spremeni jih in s tem potrdi besede apostola Pavla, ki pravi: »Ker se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost.« (Rim 5, 20)

Sv. Ambrož pa pravi: »Krivda nam je bolj koristila kot škodovala, ker je omogočila Božjemu usmiljenju, da nas je odrešilo.« In drugje pravi: Bogu je bilo ljubše imeti več ljudi, katerim je odpustil grehe, kot da bi imel samo enega Adama brez greha.« (Prim. PP. Frančišek, Božje ime je usmiljenje, str. 76 – 77)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec november

1. nov. VSI SVETI. Sv. maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Gor. Kamencah. Po obeh sv. mašah bodo molitve za rajne. Ob 16.00 bo v farni cerkvi, ob 18.00 pa v podružnični, za rajne molitev rožnega venca.

2. nov. Spomin vernih duš. Ta dan je posvečen spominu vseh vernih rajnih. Sv. maši bosta ob 7.30 in ob 18h v farni cerkvi ter ob 17h na Gor. Kamencah.

4. nov. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom (spovedi in obhajilu), ki jih lahko namenite v blagor duš v vicah.

6. nov. 32. navadna – ZAHVALNA nedelja. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 v farni cerkvi ter ob 11.00 na Gor. Kamencah.

13. nov. 33. navadna nedelja. Sv. maši kot običajno.

20. nov. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. Sv. maši bosta kot običajno. Med sv. mašo ob 10h se nam bodo predstavili kandidati za birmo. Popoldne ob 14.00 bo v Baragovem zavodu srečanje članov ŽPS iz naše dekanije.

21. nov. Po sv. maši bo srečanje Karitas.

22. nov. Na ta dan goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, pevcev, pevovodij in organistov. Spomnimo se jih v molitvi.

27. nov. 1. adventna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Pri obeh mašah bo nabirka za Karitas.

30. nov. god Sv. Andreja. V molitvi se spomnimo našega g. škofa Andreja Glavana in drugih Andrejev ter Andrej.

 

SKRB ZA ŽUPNIJSKO CERKEV

Skrb za župnijsko cerkev:

29.10.-04.11:     1. skupina iz 1. območja

05.11. -11.11:   2. skupina iz 1. območja

12.11.-18.11:     3. skupina iz 1. območja

19.11.-25.11:     4. skupina iz 1. območja

26.11.-02.12:     5. skupina iz 1. območja