OZNANILA ZA MESEC MAREC 2017

BESEDA JE DAR - DRUGI JE DAR

»Sveti oče Frančišek za letošnji postni čas piše:
»Postni čas je nov začetek, pot, ki vodi h gotovemu cilju:  k velikonočnemu vstajenju, h Kristusovi zmagi nad smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. Kristjan naj se ne zadovolji s povprečnostjo, temveč raste v prijateljstvu z Gospodom. Jezus je zvesti prijatelj, ki nas nikoli ne zapusti. Tudi ko grešimo, potrpežljivo čaka na našo vrnitev k Njemu; s tem razodeva, da nam je pripravljen odpuščati (prim. Homilija, 8. januar 2016).

Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega življenja po sredstvih posvečevanja, ki nam jih ponuja Cerkev: post, molitev in miloščina. Temelj vsega je Božja Beseda; ki smo jo v tem času povabljeni še bolj vztrajno poslušati in premišljevati.

Prilika o bogatašu in ubogem Lazarju (prim. Lk 16,19–31) nam ponuja ključ za razumevanje, kako delovati, da bi dosegli resnično srečo in večno življenje, saj nas spodbuja k iskrenemu spreobrnjenju.

Na začetku prilika predstavi oba glavna lika, le da je revež opisan podrobneje. Nahaja se v brezupnem stanju in nima moči, da bi vstal. Mož je zapuščen in ponižan. 

Pravzaprav je še bolj dramatično, če upoštevamo dejstvo, da je možu ime Lazar: njegovo ime veliko obljublja, ker v dobesednem prevodu pomeni Bog pomaga. Zato ta osebnost ni brezimna. Čeprav je za bogataša dobesedno neviden, postane za nas znan in skoraj domač, saj postane obličje in kot tak je dar, neprecenljivo bogastvo, od Boga hoteno in ljubljeno bitje, ki se ga On spominja, čeprav je zaradi svojega stanja človeški izmeček (prim. Homilija, 8. januar 2016).«

 

KRATEK POVZETEK

ZAPISNIKA 11. SEJE ŽPS,

z dne 6.2.2017

Po pozdravu in uvodni molitvi smo prebrali zapisnik 10. seje ter sprejeli pripombo, da se za predstavitev prvoobhajancev izbere primernejša nedelja in da se resno premisli o smislu branja verske statistike na novo leto.  

Sledila je osrednja tema srečanja iz Našega poslanstva: SPOŠTUJ OČETA IN MATER (NP 48, str. 40-45).

V pogovoru, ki je sledil obsežni predstavitvi teme smo izoblikovali naslednje predloge: V načrtovalnem delu iz treh predhodno obravnavanih poglavij smo izoblikovali naslednje aktivnosti:

* za birmance in ostale mladostnike naj se organizira srečanje z mlajšima zakoncema na temo teologije telesa. Srečanje naj bo namenjeno birmancem in naj se izvede v eni od prihodnjih sobot.

* Poizkusili bomo z organiziranjem župnijskega dneva.

V nadaljevanju so bili predstavljeni Nikodemovi večeri v Šmihelu —oziroma vsebina letošnjega duhovnega poglabljanja...

G. Stanislav je na kratko predstavil potek in vsebino duhovne obnove za tajnike ŽPS in predavanje ob nedelji Svetega pisma, 29. januarja 2017.

Na pobudo članice ŽPS je g. župnik podrobneje predstavil položaj in načrte nove kapele v novomeški bolnišnici. Priprave na birmo potekajo po zastavljenem načrtu.

Ob potrebni posodobitvi spletne strani naj se rubrika »tedenska oznanila« preoblikuje in preimenuje v rubriko kratkih informacij.

Posodabljanja spletne strani ni mogoče pričakovati od župnika, to delo lahko opravlja le računalniško usposobljena oseba.

Ob koncu seje je g. župnik na kratko predstavil še življenjsko pot Anie Golędzinowske, ki bo svoje pričevanje »Rešena iz pekla« predstavila na drugem srečanju Nikodemovih večerov.

                 Zapisal: Stanislav Žagar

RADISKI MISIJON

NA RADIU OGNJIŠČE

Geslo letošnjega radijskega misijona, ki bo potekal od 2. do 8. aprila 2017, se glasi: „Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim“. Misijon bodo vodili lazaristi ob 400 letnici vincencijanske karizme.

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 21. in 23. uro. Misijonski govor bo tudi od ponedeljka do petka med sveto mašo ob 19.00. V času radijskega misijona je petek, 7. aprila, načrtovan kot SPOVEDNI DAN.

V vsaki dekaniji (v novomeški bo v kloštru in na Kapitlju) priložnost za sveto spoved ves dan. V naši župniji pa bo tuji spovednik na razpolago na cvetni petek, 7. 4. od 17.30 dalje.

Postna postava v letu 2017

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti.

Strogi post je na pepelnično sredo (letos 1. marca) in na veliki petek (letos 14. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.       Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ... ), post in zdržek odpadeta.

 

OB TEDNU DRUŽINE

»Marija, je bilo tebi kaj lažje, ko se ti ni bilo potrebno ubadati s čas-jemajočimi in možgane-uničujočimi elektronskimi napravami? Ko ni bilo skrbi za popoldansko logistiko? Ko vama z Jožefom niso dopovedovali, da vajin sin morda ni fant? Čeprav ... iti v devetem mesecu nosečnosti na osličku v več 10 km oddaljeni kraj? Tri dni iskati dvanajstletnika ? Gledati sina na križu?

Vsak čas ima svoje radosti in težave materinstva.

Moja naloga je vsak trenutek znova, četudi se zdi, da je do prepada le še en korak, izreči svoj »zgodi se«. A v tej nalogi mi ni potrebno biti sama; brez čudovitega moža ne bi (z)mogla biti mama!« (Marija Burnik—MAGN. 2017, ŠT 3).

 

RADOST LJUBEZNI

LJUBEZEN JE DOBROTLJIVA

Ap. Pavel pojasnjuje, da potrpežljivost, ki jo omenja kot prvo lastnost prave ljubezni, ni povsem nedejavna drža, temveč gre z roko v roki z dejavnostjo, z ustvarjalnim odzivanjem v odnosu do drugih. Pomeni, da je ljubezen drugim v korist in jim pomaga.

Ap. Pavel želi poudariti, da ljubezen ni samo občutje, ampak nekaj več. Besedo moramo razumeti v tistem pomenu, ki ga ima hebrejski glagol ljubiti in pomeni delati dobro. Sveti Ignacij Lojolski je dejal: »Ljubezen se mora uveljaviti bolj v dejanjih, kot pa v besedah«. Tako lahko ljubezen pokaže vso svojo rodovitnost in nam omogoča izkusiti srečo, ki je v dejanju; plemenitost in veličino samopodaritve, ne da bi tehtali in pričakovali plačilo, izključno samo zaradi dajanja in služenja.«

(prim. AL 93, 94)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec marec

1. marec. PEPELNICA — začetek postnega časa. Med sv. mašo bo obred pepeljenja.

2. marec. Tretji Nikodemov večer. Tema: Družina med poklicanostjo in resničnostjo.

3. marec. Četrti in zadnji Nikodemov večer. Tema: Kje so naši sinovi in hčere? Ta dan je tudi PRVI PETEK.

5. marec. 1. postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Popoldne ob 14h pa ste lepo vabljeni k molitvi Križevega pota za birmance in prvoobhajance. Ob tej priliki se bodo birmancem predstavili duhovni botri. Molili bomo evharistični KP.

6. marec. Ob 19h seja ŽPS.

12. marec. 2. postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Ob 14h bo molitev KP, namenjen družinam v naši župniji. Ob 18h bo srečanje zakonske skupine.

18. marec. Liturgično praznovanje godu sv. Jožefa, moža Device Marije in začetek tedna za družino. Sv. maša bo ob 18h .

19. marec. 3. postna nedelja. Sv. maši kot običajno. Pri obeh mašah bo nabirka za semenišče. Ob 14h križev pot namenjen medsebojni spravi in miru.

20. marec. Po sv. Maši bo srečanje biblične skupine.

25. marec. Gospodovo oznanjenje. Sv. maša bo ob 8h. Ta dan praznujemo praznik materinstva in sklepamo teden družine.

26. marec. 4. postna nedelja. K.P. te nedelje bomo namenili mladini naše župnije.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

25.02.-02.03:     1.   skupina   iz   5. območja

03.03.-09.03:     2.   skupina     iz   5. območja

10.03.-16.03:   3. skupina   iz 5. območja  

17.03.-23.03:   4. skupina iz 5. območja    

24.03.-30.03:   5. skupina iz 5. območja

            

                        

.