OPOMNIK ZA ČAS MED 26. 3. IN 2. 4. 2017

tOREK, 28. 3. 2017 OB 19.00  V SPODNJI UČILNICI RODITELJSKI SESTANEK ZA SRŠE BIRMANCEV.

PETEK,, 31. 3. 2017 OB 17.00 PRIPRAVA STTARŠEV NA KRST OTROK

PETEK, 31. 3. 2017 OB  20.00 KRIŽEV POT MLADINE NOVOMEŠKE DEKANIJE OD MAROFA DO TRŠKE GORE.