OZNANILA ZA APRIL 2017

 

VSTAL JE KRISTUS, VSTALI BOMO TUDI MI

»Gospod, Gospod, kaj pomeni biti človek?

Trpeti brez konca. Od novorojenčkovega joka do zadnjega stoka umirajočega: trpeti vsakdanji grenki kruh, ki ga nikoli ne manjka na družinski mizi.

Tisoč bolezni, tisoč in eno nerazumevanje, notranji boji, pobitost in obsedenost, zamere in zavisti, otožnosti in žalosti, kazni, mučenja. Kaj storiti s tem neskončnim gozdom mrtvega lesa?« (prim. I. Larrananga)

Ta temna plat človeškega življenja je odeta v pregrinjalo velikega petka—trpljenja in smrti našega Gospoda Jezusa Kristusa.

To temno zagrinjalo je pretrgala velika noč. Na vsakršno temino našega življenja so posvetili žarki neminljivega Življenja. Vstali Gospod nam oznanja, da ni izgubljena niti ena iskrica dobrote, lepote, resnice, darovanega trpljenja.

Vstali Gospod spreminja temo v svetlobo, življenjske boje v zmago, žalost v veselje, kazen v nagrado, mučeništvo v herojstvo. Mrtve veje našega življenja poganjajo liste večnega zelenja.

Vstal je Kristus, vstali bomo tudi mi. Aleluja, veselimo se!

Blagoslovljene in vesele velikonočne praznike vam želi Miro Virant, žpk.

 

KRATEK POVZETEK ZAPISNIKA

12. SEJE žps

Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo prebrali zapisnik 11. seje. In ugotavljali, v kolikšni meri so bili uresničeni sklepi prejšnje seje. Zaradi prenatrpanosti dejavnosti pred birmo, bo srečanje z mlajšima zakoncema za birmance in mladostnike prestavljeno v čas po birmi.

Osrednja tema srečanja je imela naslov LUČ V SVETILNIKU PRISTANIŠČA (NP 48, str. 48-54).

V pogovoru smo se dotaknili načel, ki so nam lahko v pomoč pri razločevanju in usmiljenem presojanju različnih zakonskih stanjih ali situacijah.

Iskali smo tudi odgovore na vprašanje, kako kot kristjani in župljani presojamo ljudi, ki jim je razpadel zakon? V župniji NM sv. Lenart je aktivna skupina »SRCE« namenjena razporočenim. Priporočimo jo našim znancem, ki so se znašli v težki situaciji.

V točki, ki je usmerila naš pogled v bližnje dogodke je tekla beseda o tednu družine. V okviru praznovanja praznika sv. Jožefa in tedna za družino je bila dana pobuda, da se tudi v našižupniji organizira srečanje ali romanje za može. Za materinski dan bo otroški zbor pripravil kratek program.

Cvetni petek je namenjen spovedovanju. V stolnici in pri frančiškanih bo priložnost za sv. spoved ves dan, v naši župniji pa bo na razpolago tuji spovednik od 18.30 dalje.

7. aprila bomo pričeli z devetdnevnico pred birmo. Vsi smo lepo vabljeni k obredom velikega tedna in k velikonočni procesiji.

Srečanje birmancev z birmovalcem bo 12. aprila ob 18h.Predlagano je bilo, da velikonočna okrasitev cerkve ostane tudi za birmo.

Praznovanje zakonskih jubilejev bo prvo nedeljo v maju.Letošnji zastopnik naše župnije pri umivanju nog v stolnici bo g. Matjaž Podvinski.  

                                                                                                                                           Zapisal: Stanislav Žagar

 

OLJČNE VEJICE

Tudi letos boste imeli na razpolago oljčne vejice za cvetno nedeljo. Prostovoljni prispevki zanje so namenjeni revnejšim župnijam na primorskem. Oljčne vejice bodo predvidoma na razpolago na tiho nedeljo.

 

ČIŠČENJE CERKVE PRED

VELIKONOČNIMI PRAZNIKI

IN BIRMO

V torek, 4. aprila po 15. uri, bomo našo cerkev pripravili s čiščenjem na praznovanje velike noči in birmanske slovesnosti. K čiščenju še posebej lepo vabim starše letošnjih birmank in birmancev.

 

BRANJE PASIJONA—POROČILA O TRPLJENJU NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA

Na cvetno nedeljo in na veliki petek Cerkev bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti na križu—PASIJON.

Na cvetno nedeljo naj bi brali pasijon bralci beril, na veliki petek pa skupina birmancev in birmank.

 

SREČANJE BIRMOVALCA Z BIRMANCI IN NJIHOVIMI STARŠI.

V sredo, 12. aprila ob 18h, bomo sprejeli letošnjega birmovalca, prelata in generalnega vikarja, g. Božidarja Metelka. Srečanje naj bi potekalo v prijetnem pogovoru o pripravah naših birmancev na prejem zakramenta sv. birme, pa tudi o raznih življenjskih in verskih vprašanjih, ki so predmet zanimanja birmancev. Ob 19h bo sv. maša v okviru devetdnevnice. Med sv. mašo bo birmovalec na razpolago za sveto spoved, posebej za starše in botre, ki tega zakramenta, kljub pogojem, niso prejeli pred tem srečanjem.

Naj bo vse v večjo božjo čast.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK

DAN BIRMANSKE SLOVENOSTI

Letošnja velika noč bo imela svojevrsten podaljšek. Na velikonočni ponedeljek ob 10h bo slovesno podeljevanje zakramenta sv. birme, ki ga bo predvidoma prejelo 31 birmank in birmancev.

Birmanski kandidati se bodo zbrali skupaj s svojim botri ob 9.45 pred župniščem. Nato bomo odšli v sprevodu v cerkev. V cerkvi bodo za birmance in botre rezervirani stoli, kar pomeni, da bo ostalo le malo sedežev za starše in sorodnike. Ker bosta na koru prepevala mladinski in MePZ, tudi tam ne bo mesta za druge obiskovalce bogoslužja. Bogoslužje bo mogoče spremljati le preko ozvočenja. Tudi tovrstno nevšečnost lahko unovčimo v duhovno korist mladih, ki so po zakramentu sv. birme poslani v svet za Kristusove priče.

 

LJUBEZEN NE IŠČE SVOJEGA

Če hočemo ljubiti druge. Moramo najprej ljubiti sebe. Kdor je sam sebi sovražen, komu bo potem dober?

Pa vendar Sv. Tomaž Akvinski zatrjuje, da je ljubezni bolj lastno, da hoče ljubiti, kakor da bi bila ljubljena, in da »si matere, ki dejansko najbolj ljubijo, bolj prizadevajo za to, da bi ljubile, kakor, da bi bile ljubljene«.

Zato lahko ljubezen sega onkraj pravičnosti in se zastonjsko razdaja, »ne da bi za to kaj pričakovala« (Lk 6,35), dokler ne pride do največje ljubezni, da lastno »življenje da za druge« (prim Jn 15,13).

Toda, ali je ta velikodušna odpoved, ki dopušča, da dajemo zastonj in do konca, mogoča? Gotovo je mogoča, saj je to tisto, kar zahteva evangelij: »Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)                                 (prim. AL 101, 102)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec april

2. april. 5. POSTNA-TIHA NEDELJA. Ob 14h bomo molili križev pot za bolne in kakorkoli trpeče.

7. april. Od 18.30 bo tuji spovednik na razpolago za velikonočno sv. spoved.

9. april. CVETNA NEDELJA. Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja.

12. april.Obisk bolnikov na domu. Ob 18h pa v cerkvi srečanje birmancev in staršev z birmovalcem.

13. april. VELIKI ČETRTEK. Ob 9h bo v stolnici krizmena sv. maša, v naši cerkvi pa se bo bogoslužje velikega četrtka začelo ob 19h. Po sv. maši bo molitvena ura z Jezusom na Oljski gori.

14. april. VELIKI PETEK. Ta dan je strogi post. Ob 15h bo v cerkvi preprosti križev pot, obredi velikega petka pa se bodo pričeli ob 19h.

15. april. VELIKA SOBOTA. To je dan, ko imamo priložnost, da se z molitvijo pred Najsvetejšim pri božjem grobu zahvalimo za odrešenje. Blagoslovi jedil bodo kot običajno; ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h v podružnični na Gor. Kamencah. Obredi velike sobote se bodo pričeli ob 19h.

16. april.   VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 s procesijo.

17. april. Velikonočni ponedeljek. Ob 10hboslovesnost delitve zakramenta sv. birme.

23. april. 2. velikonočna - bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja.

13. april. Ob 20hbo šezadnja seja starega ŽPS.

30. april. 3. velikonočna nedelja in začetek tedna molitve za duhovne poklice. Na Gor. Kamencah bo ob 11h pomladansko žegnanje.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

24.03.-31.03:       5. skupina       iz 5. območja

01.04.-07.04:     1.   skupina   iz   1. območja

08.04.-14.04:     2.   skupina     iz   1. območja

15.04.-21.04:       3. skupina     iz 1. območja  

22.04.-28.04:       4. skupina       iz 1. območja    

29.04.-05.05:       5. skupina       iz 1. območja