MESEČNA OZNANILA ZA JULIJ IN AVGUST 2017

DOPUST

»Z delovnega mesta, kjer si ves živčen in je poln hrupa,

na plažo, kjer se tare ljudi in je polno hrupa,

spet na cesto, kjer se tare vozil in je polno hrupa

ter nazaj na delovno mesto, kjer je polno hrupa…..

 

Sprostitev, oddih, daljava, mir:

pravega dopusta ne merimo s prevoženimi kilometri,

marveč z urami tišine.

Dopustniška sreča je pravzaprav veselje, ki ga doživiš.

Na sončni livadi in v gozdu, skozi katerega lijejo prameni svetlobe,

je lahko mnogo lepše, kot na Azorih!«     (P.Bosmans)

Lepe in vesele počitnice!

 

ZAHVALA

Vsem, ki ste se s hvaležnostjo in darom spomnili mojega katehetskega dela bodisi ob birmi, prvem obhajilu, sklepu osnovnošolskega verouka ali po vrnitvi spričeval, se prisrčno zahvalim.

Iskrena hvala tudi katehistinji ga. Elizabeti Kos, ki je zavzeto in nazorno približevala otrokom lepoto vere in skupnosti, ki ji po krstu pripadamo—Cerkve.

Kratek povzetek

zapisnika 14. seje ŽPS

Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo sejo začeli z uvodno molitvijo.

Ob branju zapisnika 13. seje smo ugotavljali v kolikšni meri so bili uresničeni sklepi in ugotovili, da na zapisnik ni pripomb.

Tokratna študijska teme je imela naslov: VSI SMO NA POTI (NP 48, str. 70-74.) V razmišljanje nas je popeljalo premišljevanje o cestninarju Mateju.

Sledile so ugotovitve: Cerkev ni skupnost popolnih. Jezus nikogar ne izključuje. Božja Beseda in evharistija – sta zdravili Božjega zdravnika.

Ob besedah apostolske spodbude radost ljubezni, nas Papež vzgaja za iskreno usmiljenje.

 

Pogled v prihodnost se je dotaknil naslednjih spodbud in načrtov:

- Vabilo k Telovski procesiji— tako odraslim kot otrokom. Vabilo k sv. maši za domovino na Trški gori, v soboto, 24. junija 2017 ob 19h.

Potek romanja kipa fatimske Marije po družinah naše župnij od 22. do 30. julija. Kip bo sprejela od ga. Grešakove gospa Fani Brudar, ki bo tudi naredila razpored potovanja po družinah. 1. julija bo že tradicionalno peš romanje na Zaplaz.

Ob jubilejnem letu 300 letnice kronanja svetogorske Marije bo v soboto, 1. julija 2017, župnijsko romanje na Sveto goro pri Gorici. Izlet pevskega zbora bo, kot po ustaljeni navadi, proti koncu počitnic in dopustov.

Arhitekt Jože Kastelic bo v torek, 13.6., v župnišču predstavil svoje predloge za preureditev notranjosti župnijske cerkve.

Za sklep seje je g. župnik s slikami in besedo predstavil vtise z dekanijskega romanja v Đakovo, Vukovar in Beograd. Predstavitev bo ponujena tudi širši javnosti.

ŽPS bo s svojim delom nadaljeval v jeseni.                                                                                                                

                                                                                                                                                                               Zapisal: Stanislav Žagar

 

Kratek zapisnik srečanja GS z arhitektom gospodom Jožetom Kastelcem

Srečanje je potekalo v torek, 13. junija 2017, v prostorih učilnice. G. Jože je predstavil dve varianti obnove naše župnijske cerkve.

Po prvi, A varianti, bi v cerkvi poglobili tlak, zabetonirali kor, preuredili spovednico in na novo uredili dostop do kora.

Varianta B pa predvideva širitev cerkve na severni strani. Ta varianta pride v poštev z ozirom, da ni videti skorajšnje možnosti za novogradnjo župnijske cerkve. Tako bi vsaj za nekaj let rešili prostorski problem.

Za to varianto bi bilo potrebno na zgornji strani cerkve prekopati prvo vrsto grobov in jih preseliti na novo pokopališče. (Prekop bi šel seveda na stroške župnije) Zunanji zid cerkve bi bil postavljen pred grobovi, toda potrebna je steza za dostop do drugih grobov. Arhitekt je dejal: »Povejte svojcem pokopanih, da bi bili pokojni prav gotovo za to, da se cerkev širi in ne bi nasprotovali prekopu«. O tem bo potreben pogovor s svojci pokojnih.

Ob širitvi cerkve, bi namestili tudi talno ogrevanje.

Prisotni smo bili navdušeni nad varianto B. Če nam bodo dali svoje soglasje sorodniki pokojnih, ki bi jih morali prekopati, bomo naročili načrte in sprožili postopek za gradbeno dovoljenje. Sama izvedba bi bila možna v letu 2018. Potrebno pa je še mnenje škofije in Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine.

 

PRAZNOVALI SMO

Na pobudo člana ŽPS, g. Jerneja Fabijana in na vse splošno podporo predlogu, smo v nedeljo, 11. junija 2017 pripravili prvi župnijski dan.

Po 10. sv. maši se je ob Žagarjevem mlinu v Bezgavcu zbralo cca 190 odraslih in otrok. Za hrano je skrbelo podjetje Stančin iz Šentjerneja. Hrana je bila izredno okusna in količinsko obilna. Vzdušje je bilo prijetno. Čutiti je bilo, da ljudje potrebujemo družabnih srečanj, pri katerih si izmenjamo mnenja, se nasmejim, zapojemo in se veselimo drug drugega. Pogosto je bila izražena želja, da bi srečanje postalo vsakoletno. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k poteku srečanja in družabnosti, prisrčna hvala.

 

LJUBEZEN SE VESELI

RESNICE

Papež v apostolski spodbudi omenja dva obraza veselja. En obraz je »strupena drža tistega, ki se veseli, da se komu godi krivica«. Drugi, pozitivni obraz veselja pa je veselje zaradi blagra drugega, ko priznamo njegovo dostojanstvo, ko cenimo njegove sposobnosti in njegova dobra dela. Tega ni zmožen tisti, ki se mora vedno primerjati in tekmovati, celo z lastnim zakoncem, celo tako zelo, da se skrivaj veseli njegovega neuspeha.

Naš Gospod posebno ceni tistega, ki se veseli sreče drugega. Če ne gojimo lastne sposobnosti veseliti se nad dobroto drugega in se osredotočamo predvsem na svoje lastne potrebe, se obsojamo na življenje z manj veselja, kajti - kot je rekel Jezus — »večja sreča je dajati kakor prejemati« (Apd 20,35).

Družina mora biti kraj, kjer tisti, ki je dosegel nekaj dobrega v življenju, ve, da se bodo zaradi tega tudi drugi z njim veselili«.

(Prim. AL 109-110)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

za meseca julij in avgust

1. julij. Župnijsko romanje na Sveto goro pri Gorici ter ogled grobnice zadnjega francoskega kralja na Kostanjevici pri Gorici. Kondicijsko krepki pa se lahko pridružijo peš romanju na Zaplaz. Odhod izpred stolnice bo ob 2h zjutraj, cca. ob 3h iz Kamenc (Pri Brezovarjevih).

5. julij. God slovanskih apostolov Cirila in Metoda, sozavetnikov Evrope.

2. julij. 13. nedelja med letom in nedelja Slovencev po svetu. Na to nedeljo se duhovno povežimo s sorodniki in znanci širom sveta.

7. julij. Prvi petek—priložnost za poglobitev ljubezni do Jezusovega Srca.
Od 9. do 19. julija bo čas za župnikov osebni oddih.

Od 22. do 30. julija bo po župniji (po družinah) romal kip fatimske Marije.

23. julij. 16 nedelja med letom – Krištofova. Po 10. sv. maši, cca ob 10.45, bo pred cerkvijo blagoslov prevoznih sredstev. Darovi ob blagoslovu so namenjeni nakupu prevoznih sredstev za naše misijonarje.

4. in 5. avgust. Prvi petek in prva sobota – priložnost za osebno duhovno poglobitev in molitev za skupno dobro.

15. avgust. Zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja– veliki šmaren. Sv. maši bosta, kot ob nedeljah, ob 8. in ob 10. uri.

16. avgust. God sv. Roka, sozavetnika naše župnije.

23. avgust. Dan spomina na žrtve vseh treh totalitarnih režimov.

26. avgust. Predviden je izlet MePZ.

 

Skrb za župnijsko cerkev:  

01.07.-07.07.       4. skupina     iz   3. območja

08.07.-14.07:     1.   skupina     iz   4. območja

15.07.-21.07:       2. skupina   iz 4 območja  

22.07.-28.07:     3.. skupina     iz 4. območja    

29.07.-04.08:     1. skupina       iz 5. območja

05.08.-11.08:     2. skupina       iz 5. območja    

12.08-18.08 :       3. skupina       iz 5. območja    

19.08-25.08 :       4. skupina       iz 5. območja     

06.08-01.09 :       5. skupina       iz 5. območja