MESEČNA OZNANILA ZA MESEC SEPTEMBER 2017

Novo mesto, 27. 08. 2017                                           9            leto XXII

 

NEKDANJI MOČNI HRAST

»Nekoč je stalo mogočno drevo. Kot nekakšna stavba je zaznamovalo pokrajino.

Ob njemso se srečevali rodovi dijakov. Nihče si ni mogel niti predstavljati šolskega dvorišča brez mogočnega hrasta, ki je s svojo senco osrečeval učence. Zdelo se je, da bo večno del pokrajine. Dokler ...

Dokler ni nekega dne strašno počilo in hrast je zgrmel na tla. Ko je ležal na tleh, so lahko vsi, ki so žalostni šli mimo, videli tisto, česar prej niti slutili niso: v notranjosti mogočnega debla je bila razjeda, ki se je mesec za mesecem, leto za letom večala. Prav zato, ker je bila tiha in počasna, se ni nihče predstavljal, da je tako usodna«.   (B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini)

Hrast je simbol moči in neupogljivosti a tudi simbol zlomljivosti.

Ko človek premišljuje, kaj se je zgodilo z zakonom, ki je bil navzven trden in skoraj idealen, pa se je sesul, ali kaj se je zgodilo s človekom, ki je veljal za vzor, pa se je zapil ali zašel na pot kriminala, ali kaj se je zgodilo z duhovnikom, redovnikom, ki je izžareval navdušenje nad svojo poklicanostjo, pa je vse to zavrgel, se ponuja podoba hrasta, ki je začel razpadati in gniti v svoji notranjosti. Vsak od nas nosi nekaj ranljivosti. To je človeško. Biti zadovoljen s to ranljivostjo je satansko. Boriti se za zdravje duha pa je božansko. Novo pastoralno in veroučno leto je pred nami s ponudbo duhovne hrane in duhovnih zdravil. Kakšen bo naš odziv?

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

Vpisovanje otrokv 1. r. veroučne šole bo v ponedeljek, 4. septembra, od 8h do 9h in od 16h do 18h. Starši k vpisu prinesite izpolnjeno Družinsko prijavnico, ki jo lahko dobite v predalu pod zvonikom.

URNIK VEROUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedeljek 15.15 7. razred
  16.00 8. razred
 

16.45

9. razred
torek 15.00 5. razred
  16.00 1. razred
 

16.45

2. razred
četrtek 15.15 6. razred
  16.00 4. razred
  16.45 3. razred
petek 16.00 otroški zbor

Pri verouku bomo uporabljali predpisane učbenike, priporočam pa tudi Mavrico, ki dopolnjuje učbenike nižjih razredov.

Učbenike lahko kupite v knjigarni Kapitelj, lahko pa jih dobite tudi pri verouku.

Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 11. septembra, in sicer s sveto spovedjo otrok od 4. do vključno 9. razreda, prvi trije razredi pa bodo imeli verouk po zgoraj napisanem urniku.

 

Cenik učbenikov v letu 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg učbenikov bodo vsi otroci imeli tudi liturgične zvezke (2,8€) v katere bodo lepili nalepke za posamezno nedeljo.

Bodoči birmanci—učenci 7. in 8. razreda bodo poleg učbenika Pridi sveti Duh (morda ga že imajo od starejšega otroka), uporabljali poseben delavni zvezek z naslovom ZA TVOJO DUHOVNO RAST. Birmansko snov bomo začeli obravnavati že na začetku letošnjega šolskega leta, čeprav bo birma šele v letu 2019.

Kakor prejšnja leta, se tudi letos obračam na vas s prošnjo za prostovoljne prispevke za kurilno olje. Darujte po svojih močeh in presoji. Že v naprej se vsem lepo zahvalim za prispevek, posebno še tistim, ki v ta namen darujete kljub temu, da nimate več šoloobveznih otrok. Nezamarljiva pa je ugotovitev, da nekateri starši otrok, ki živijo v dobrem gmotnem stanju, nikoli ne prispevajo za stroške ogrevanja in poučevanja.

NOVO DEKANIJSKO VODSTVO

Gospod škof, msgr. Andrej Glavan, je po preteku 5. mandata (po 25-letih) dosedanjega dekana Miroslava Viranta, imenoval za dobo petih let novega dekana dekanije Novo mesto, g. Dr. Silvestra Fabijana, župnika stolne župnije, za njegovega namestnika ali prodekana pa p. Krizostoma Komarja, župnika župnije N.m. Sv. Lenart.

Novemu dekanu in prodekanu iskreno čestitam in želim obilje Božjega blagoslova.

 

ROMANJE NA BREZJE

V nedeljo, 22. oktobra (popoldne), bomo imeli tradicionalno romanje mestnih župnij na Brezje. Običajno smo romali na drugo oktobrsko nedeljo. Letos bomo izjemoma (zaradi drugih obveznosti župnije N.m. sv Lenart—klošter) romali na misijonsko nedeljo. Podobno, kot pred dvema letoma, se bomo pridružili osrednji misijonski slovesnosti.

 

ALI POTREBUJEMO DUHOVNIKE?

V Koprski škofiji so začeli združevati manjše župnije v eno veliko. Glavni razlog je pomanjkanje duhovnikov. To kar se je začelo v koprski škofiji, bo prej ali slej doletelo tudi ostale škofije na Slovenskem. V družini lahko beremo nezadovoljstvo ob takih potezah škofa in njegovih svetovalcev. Pri tem se lepo kaže miselnost sedanjega časa. Radi bi ohranili vse bonitete. Vedno manj pa je ljudi, ki so pripravljeni v ta namen molit, darovati za sv. maše (edini redni dohodek duhovnika, ki se ni spremenil že 20 let), pomagati duhovniku pri delih, ki niso strogo duhovniška itd.

Generacija, ki prihaja na življenjsko prizorišče, duhovnika smatra le kot brezplačnega serviserja za neka zunanja obredja, namenjena zunanjemu blišču.

Takšna miselnost, okrepljena z medijsko   gonjo proti duhovnikom, ustvarja pogoje za versko brezbrižnost. »Otroke bomo poslali k verouku, da bodo »opravili obhajilo in birmo«, ne pa da bodo rasli v duhovnosti in v zrele kristjane.

 

LJUBEZEN VSE

PRENAŠA IN OPRAVIČI

Poudarek je na besedi vse. Ta beseda vključuje, »da zadržimo sodbo in brzdamo nagnjenje, da bi izustili trdo in neizprosno obsodbo: 'Ne obsojajte in ne boste sojeni' /Lk 6,37b)…. Namerno škodovati podobi drugega, pomeni, da uveljavljamo lastno podobo, se znebimo zamer in zavisti, ne da bi nas skrbela škoda, ki jo povzročamo. Pogosto pozabljamo, da je obrekovanje (širjenje resničnih napah bližnjega) lahko velik greh, resna žalitev Boga.

Zakonca, ki se ljubita in si pripadata, dobro govorita drug o drugem in skušata pokazati dobre strani zakonca onkraj njegovih šibkosti in napak. Vsekakor molčita, da bi ne škodila njegovi podobi.

Zakonec, ki ljubi svojega zakonca ve, da pomanjkljivosti in napake tvorijo le del in ne celoto bistva drugega. Drugi ni le to, kar me na njem moti. Je veliko več kot to. ...Njegova ljubezen je resnična, a je omejena in zemeljska. Zato mi bo, če preveč zahtevam od njega, to tako ali drugače dal vedeti«.

(Prim. AL 111-113)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

1. sept. Prvi petek. Lepo vabljeni k zakramentom. Ob 16.30—priprava staršev na krst otroka.

Od 21h do 22h molitvena ura za duhovne poklice

3. sept. 22. nedelja med letom. Med sv. mašo ob 10h bo slovesno krščevanje.

4. sept. Vpis otrok prvega razreda k verouku: od 8h—9h in od 16h –18h.

8. sept. Praznik Marijinega rojstva. Sv. maši bosta ob 8h in 19h.

9. sept. Na Zaplazu bo molitveno srečanje za nove duhovniške in redovniške poklice. Ob 9h bo molitvena ura, ob 10h pa slovesna škofova sv. maša ob somaševanju številnih duhovnikov. Naša dekanija ima ta dan romanje na Zaplaz ob 100 letnici posvetitve cerkve. Na Trški gori bo sv. maša kot običajno (ob 19h), vodil pa jo bo novomeški škof, msgr. Andrej Glavan. V nedeljo, 10. sept. ob 10h, pa bo imel ponovitev zlate maše nekdanji novomeški prošt, prelat Jožef Lap.

14. sept. Povišanje sv. križa in godovni dan podružnične cerkve.

16. sept. Tradicionalno srečanje mladine v Stični.

17. sept. V župnijski cerkvi bo sv. maša le ob 8h, ob 10h pa bo žegnanje na Gor. Kamencah.

 

Skrb za župnijsko cerkev:

26.08.-01.09:     5.   skupina   iz   5. območja

02.09.-08.09:     1.   skupina     iz   1 območja

09.09.-15.09:       2. skupina   iz 1. območja  

16.09.-22.09:       3. skupina     iz 1. območja    

23.09.-29.09:       4. skupina       iz 1. območja  

30.09.-06.10:       5. skupina       iz 1. območja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razred knjiga zvezek skupaj
       
1   9 9
2   9 9
3   10 10
4 8€ 4,5 12,5€
5 8€ 4,5 12,5€
6 8€ 4,5 12,5€
7 in 8 8€ 12 20€
9 osebni zvezek 0€