OZNANILA ZA MESEC  NOVEMBER 2017

ZAHVALNA NEDELJA

 

Kaj nas najtesneje povezuje z Bogom in med seboj? To je ljubezen in iz nje rojevajoča se dobrota. Dobrota je tista, ki jo prejemamo iz Božjega naročja v skodelicah zakramentov, steklenicah Božje modrosti in v božjo podobo zavitih ljudeh. Dobrota je tudi vez, ki med seboj povezuje plemenita srca, ljudi, ki znajo gledati tudi z notranjimi očmi to, kar je telesnim očem prikrito in človeškemu napuhu nedostopno. Kakorkoli se ozremo, kamorkoli stopimo, kamorkoli naslonimo svoje uho, povsod stopimo na dar ali ob dar, ki nam daje smisel življenja in to življenje krasi z lepoto, ki razveseljuje srce in duha.

Za vse, kar smo in kar imamo, naj v nas raste čut za hvaležnost in čut za dobroto. Ne zahvaljujemo se samo za darove, ki jih opazijo naše oči ali jih občuti naša roka. Zahvaljujmo se tudi za naše sposobnosti, da zmoremo gojiti med seboj bratstvo in sestrinstvo, da zmoremo delati, ljubiti in biti ljubljeni. Pomislimo na dar zdravja in tudi raznih preizkušenj. V hvaležnosti se spomnimo vsakovrstnih dobrin in darov, ki plemenitijo naše življenje in življenje naših bližnjih.

Ob zahvalni nedelji izrekam svojo hvaležnost vsem bogoslužnim sodelavcem, članom ŽPS, ključarjem, vsem skupinam, ki krasijo našo pastoralo, vsem, ki skrbite za lepoto cerkva in župnišča in vsem, ki kakorkoli skrbite zame in me že vrsto let potrpežljivo prenašate. Vam vsem skupaj in vsakemu posebej kličem: BOG VAM POVRNI Z VEČNIMI DAROVI

POVZETEK

ZAPISNIKA 15. SEJE ŽPS

 

* Pozdravu navzočih, ugotovitvi prisotnosti in uvodni molitvi je sledilo branje zapisnika 14. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. Ob branju je bila priložnost za ugotavljanje uresničitve predlogov prejšnje seje.

* Tematika novega pastoralnega leta in snovi za razmišljanje ter pogovor je objavljena v novem gradivu z naslovom: IZ RODA V ROD

Po predstavitvi prve teme BOG VSTOPA V DRUŽINO PO LJUBEZNI (NP 49, str. 6-8), se je pogovor vil okrog naslednjih ugotovitev:   Družina je svet kraj. Zakon in družina sta za mnoge v življenju največja priložnost za popolno samodarovanje. Osnova vsemu je iskreno medsebojno spoštovanje. Zakonci imamo privilegij, da se imamo s kom pogovoriti, mu popolnoma zaupati. Ne razglašaj, da si kristjan, če krščanstva ne uresničuješ. Skupna molitev razelektri napete medsebojne odnose. »Besede mičejo, zgledi vlečejo, pravi stara modrost. Osebna življenjska preizkušnja mnogokrat obrne našo preteklost v nov vidik stvari, ki so okoli nas, in tudi odnos do vere.

* Sledila je predstavitev dogodkov pred nami. Pričeli smo z roženvensko pobožnostjo. V ponudbi so romanja na Zaplaz, Stično, Sveto Goro in Brezje. Zakonska in Biblična skupina bosta v oktobru pričeli s svojimi srečanji. Na Kapitlju bo 15. oktobra koncert dekanijskih MePZ. Celodnevno češčenje SRT bo 28.10. Razpored češčenja po naseljih je bil že objavljen v 9. št. Oznanil. Izjema bo le ta, da so k molitveni uri ob 11h namesto duhovnikov (ti bodo v večini ta dan na diakonskem posvečenju v Podzemlju) vabljeni otroci—posebno birmanci. * * Pojasnjeni so bili razlogi za zamenjavo katehistinje za 1. in 2. razred. Otroški PZ ima kadrovske težave (manjka novih pevcev in organist). Pri ministrantih sta dva nova člana. Bodoči birmanci so pričeli z dvoletno pripravo.

* Ideja o prizidku cerkve je v postopku obravnave na pristojni škofijski komisiji. Če bo mnenje pozitivno, bomo nadaljevali s pridobivanjem potrebne dokumentacije in soglasij za prekop potrebnega števila grbov.

* Bliža se 40-letnica župnije. Povabljeni k razmišljanju o načinu obeležitve dogodka (zbornik, bilten,…).

                       Zapisal: Stanislav Žagar

MESEC NOVEMBER, MESEC
POSEBNE POZORNOSTI DO RAJNIH

V mesecu novembru oživijo naša pokopališča. Krasi jih cvetje in na grobovih plapolajo ali utripajo neštete sveče. Živi svojci in prijatelji se ustavljajo ob bolj ali manj urejenih grobovih in strmijo v zemljo, pesek ali kamen, pod katerega je čas zakril nje, ki so nam bili blizu. Naj se ne kaže naš spomin na mrtve samo s tem, da bomo uredili grobove naših dragih in jih lepo okrasili. Zaustavimo se pri grobovih in tam zanje tudi molimo in jih priporočimo Božjemu usmiljenju. Ljubezen do pokojnih nas vodi še naprej. Vabi nas, da se pridružimo molitvi rožnega venca za pokojne bodisi v cerkvi, bodisi doma. Vrhunec bogastva, ki ga lahko podarimo rajnim pa sta najsvetejša daritev in darovani popolni odpustek.

UTRINKI

OB SKLEPU STOLETNICE MARIJINIH PRIKAZOVANJ V FATIMI IN OB
SLOVENSKOHRVAŠKEM SREČANJU.

 

Nadškof Zore je povabil k slišanju Marijinega klica iz Fatime tudi danes. „Če namreč ljudje pozabimo na Boga, na strahoten način doživljamo izgnanost iz raja. Kakor je prvi greh Adama in Evo obrnil drugega proti drugemu, tako smo se tudi mi danes sposobni spopasti med seboj, ko naš pogled ni več uprt v našega Boga in njegovo ljubezen. Če s svojimi očmi ne sledimo Bogu in njegovemu delovanju, pozabimo, da Bog vedno skrbi za nas in nam daje dovolj vsega, kar potrebujemo za življenje. Ta pozaba povzroči, da začnemo doživljati ogroženost in v bližnjem začnemo gledati nekoga, zaradi katerega bomo imeli mi manj, če bo on imel več. Brez Boga postanemo sebični in sebičnost nas zapre same vase….Postajamo ujetniki svojega strahu in prostor naše svobode je toliko ožji, kolikor bolj svojo prihodnost gradimo na imeti, pozabljamo pa biti, pozabljamo živeti.“

»To, da se nas je toliko zbralo, ni naše delo, to je Njeno delo«, je dejal varaždinski škof Mrzljak. „Sporočilo iz Fatime je bilo pomembno takrat in je danes. Ali ni danes strah pred vojno prav tako aktualen kot pred sto leti?« se je vprašal škof in dejal: „Največje orožje proti zlu je rožni venec, ki uniči vsako zlo. Zlo v človeku in v narodu lahko odpravimo le z iskreno in predano molitvijo«.

LJUBEZEN VSE UPA

 

»Ljubezen ne obupa pred prihodnostjo. Nenehno upa, da je mogoče zorenje, presenetljiv razcvet lepote, da bodo nekega dne vzklili najbolj skriti potenciali njegovega bistva. To ne pomeni, da se bo vse v tem življenju spremenilo. Gre za to, da sprejmemo, da se nekatere stvari ne zgodijo, kot bi želeli, temveč da Bog po krivih črtah drugega človeka piše naravnost in more potegniti nekaj dobrega iz pomanjkljivosti, ki mu jih ne uspe premagati na tej zemlji.

Upanje se pokaže v svojem polnem pomenu, ker vključuje gotovost o življenju onstran smrti. Ta človek je z vsemi svojimi šibkostmi poklican k polnosti nebes. Tam - ko se bo po Kristusovem vstajenju popolnoma preobrazil - njegovih šibkosti, temnih plati in bolezni ne bo več. Tam bo sijalo resnično bistvo tega človeka z vso njegovo sposobnostjo za dobro in lepo. To nam tudi omogoča, da sredi zemeljskih nadlog gledamo tega človeka z nadnaravnim pogledom - v luči upanja - in pričakujemo to polnost, ki jo bo nekega dne deležen v nebeškem kraljestvu, čeprav je zdaj nevidna.« (AL 116-117)

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

1. nov. VSI SVETI. Sv. maši bosta ob 8.00 v farni cerkvi, ob 10.00 na Gor. Kamencah. Po obeh sv. mašah bodo molitve za rajne. Ob 16.00 bo v farni cerkvi, ob 18.00 pa v podružnični, za rajne molitev rožnega venca.

2. nov. Spomin vernih duš. Ta dan je posvečen spominu vseh vernih rajnih. Sv. maši bosta ob 7.30 in ob 18h v farni cerkvi ter ob 17h na Gor. Kamencah.

3. nov. Prvi petek. Ob 16.30 bo priprava na krst. Ob 18h pa ste lepo vabljeni k zakramentom in k popolnemu odpustku za rajne pod znanimi pogoji.

5. nov. 31. navadna – ZAHVALNA nedelja. Sv. maše bodo ob 8.00 in ob 10.00 v farni cerkvi ter ob 11.00 na Gor. Kamencah.

12. nov. 32. navadna nedelja. Sv. maši kot običajno. Med sv. mašo ob 10h bo slovesno krščevanje.

13. do 15. nov. Duhovniški dnevi v Strunjanu.

18. nov. Ob 9h dekanijsko srečanje ŽPS novomeške dekanije.

20. nov. Ob 19h srečanje biblične skupine.

22. nov. Na ta dan goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe, pevcev, pevovodij in organistov. Spomnimo se jih v molitvi in prosimo za nove sodelavce.

26. nov. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA. To je zadnja nedelja v cerkvenem letu. Sv. maši bosta kot običajno.

27. nov. Ob 19h v župnišču seja ŽPS.

28. nov. Po sv. maši bo srečanje Karitas.

30. nov. god Sv. Andreja. V molitvi se spomnimo našega g. škofa Andreja Glavana in drugih Andrejev ter Andrej v župniji.

Skrb za župnijsko cerkev:

28.10.-03.11:       4. skupina       iz 2. območja

04.11.-10.11:     5.   skupina   iz   2. območja

11.11.-17.11:     1.   skupina     iz   3. območja

18.11.-24.11:       2. skupina   iz 3. območja  

25.11.-01.12:       3. skupina     iz 3. območja