OZNANILA ZA MAREC 2018

 

POSTNI ČAS,

ČAS ZRENJA V VERONIKIN PRT

 

Italijanski slikar, Guido Reni, je sredi 17. stol. naslikal šesto postajo Križevega pota,  sv. Veroniko s prtom,  s katerim je obrisala Jezusu obraz.

Slika je tako živa, da gledalec pred njo ostrmi. Najprej pritegne  pogled Kristusov obraz, ki se zazira v gledalca. Trpeči izraz ustnic kliče gledalca k sočutju in spreobrnjenju. Jezusove oči prodorno gledajo v našo dušo, potrebno Božje milosti in ljubezni. Njegov obraz postavlja  eno samo vprašanje: Človek, zakaj nočeš sprejeti Božjega usmiljenja, zakaj zavračaš Božjo ljubezen, zakaj preziraš začetnika in vir življenja?

Drugi obraz je Veronikin. Ta ni usmerjen v gledalca ampak je sklonjen in zazrt morda v  Jezusovo obličje še bolj verjetno pa v svojo notranjost. 

»Njena  nenavadna mirnost in utešenost nas vabita k podobni drži, da bi tudi mi dospeli do njene svetosti.

Premišljevanje pred to podobo nas kliče, naj si pustimo vtisniti v svojo notranjost podobo trpečega Božjega Sina, da bomo lahko z njim deležni tudi njegove velikonočne slave.« (Prim. br. Miran Špelič, Magnificat, marec 2018, št. 3, str 2.3) Postaje Križevega pota nam nudijo lepo priložnost za utrjevanje našega odnosa do Odrešenika in za osvetlitev smisla trpljenja.

POVZETEK ZAPISNIKA

 1. SEJE ŽPS

 

* Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo molili molitev v zahvalo za sveti krst. 

* Sledilo je branje zapisnika prejšnje seje in ugotavljanje uresničevanja sklepov. Ugotovili smo, da je zanimanje za tako dobre ponudbe, kot je božični koncert, premajhno.

Vodenje otroškega zbora je prevzela ga. prof. razrednega pouka, Tatjana Kupljenik, ki ima z vodenjem pevskih skupin že dolgoletno izkušnjo. Škoda pa je, da so vabila novim pevcem iz nižjih razredov običajno brez odmeva.

* Študijska tema: STARŠI PRVI VZGOJITELJI SVOJIH OTROK V VERI (NP 49, str. 22-25), je brez dvoma zelo aktualna. Kateheti ugotavljamo, da so mnogi starši zatajili na verskem področju in so namesto graditelji rušitelji vere svojih otrok.

* V pogovoru smo razmišljali kakšna je naša vera in kama nas vera usmerja. Ves nauk vere je usmerjen v življenje.

Krst je zakrament novega rojstva, novega življenja. Njegovo obhajanje je edinstven dogodek. To je praznik za družino, župnijo in Cerkev. Krst je začetek duhovne poti za otroka, pa tudi za njegove starše in krščansko skupnost. Z odločitvijo za krst se starši odločijo, da bodo v življenje svojega otroka povabili Boga.

Duhovniki pri pripravi na krst mnogokrat ugotavljajo, da se starši premalo zavedajo, kaj je krst in kaj krst zahteva od staršev, ki so prvi vzgojitelji in varuhi vere svojih otrok.    Obljube, ki jih pri krstu dajo starši skupaj z botri so hitro pozabljene.  Najbolj žalostno je dejstvo, če starši otroka pošiljajo k verouku, kjer skušamo graditi živi odnos z Bogom, sami pa s tem, ko zanemarjajo versko življenje, podirajo, kar kateheti gradimo. Starši, ki se zavedajo, da niso samozadostni v vzgoji za vero, se vključujejo v programe, ki jih ponuja župnija, domači župnik in njegovi sodelavci.

Razmišljali smo o novih možnostih, kako pritegniti tiste mlade starše, ki so se oddaljili od župnijske družine. Konkretni predlog so osebna povabila na razna župnijska srečanja – med drugim tudi na župnijski dan.

* V Oznanilih so nam bile ponujene razne oblike postnih vaj oziroma pobožnosti. Na Tiho nedeljo se bomo spomnili izvolitve sedanjega sv. očeta za voditelja Kristusove Cerkve. Na cvetni petek bo na razpolago tuj spovedni. Seznanili smo se z odklonilnim odgovorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine vezano na dozidavo prizidka k cerkvi. Gospodarski svet je je odločil, da se aktivnosti v to smer zaključijo. Ostaja le možnost preureditve kora, stenskih oblog in spovednice.

* Sejo smo zaključili z blagoslovom dveh novih osebnih vozil. Sledila je pogostitev.    

                                                                                                            Zapisal: Stanislav Žagar

DUHOVNA OBNOVA

ZA MINISTRANTE

 

Dekanijska postna duhovna obnova za ministrante novomeške dekanije bo 10. marca 2018 s pričetkom ob 9h in sklepom ob 14h. v Domu sv. Marjete v Šmarjeti. Voditelj bo g. Sebastjan Likar. Prijave (zaradi kosila) zbiram do vključno 4. marca 2018.

DEKANIJSKI KRIŽEV POT ZA MLADE

novomeške dekanije bo 23. marca 2018.

Zbiranje pri dijaškem domu na Sevnem (Bajnof) ob 20h in od tam z baklami in križem ob molitvi Križevega pota do Marijine cerkve na Trški gori.  Križev poto bodo sooblikovali mladi iz vseh župnij z branjem posameznih postaj.

MLADI, LEPO VABLJENI!

 POSTNE SPODBUDE

 1. Postna: (Otroci) : ta teden bodi še posebej pozoren do ljudi, ki jih srečaš, in se jim prijazno nasmehni

(Mladina): ta teden bodi posebej pozoren do  svojih staršev in jih s čim razveseli.

(ODrasli): ta teden bodi posebej pozoren do svoje žene, do svojega moža , brata, sestre in  mu z nasmehom polepšaj dan.

 1. Postna: (O): ta teden moli za mir v srcu, v domovini in v svetu.

(M): ta teden se trudi za strpnost v besedah in dejanjih do vseh, ki jih boš srečal(la)

(OD): ta teden posebej umirjeno deluj na svoje otroke in pokaži veliko potrpežljivosti, tudi ko ga  kaj polomijo.

 1. Postna: (O): ta teden se lepo pripravljaj na sveto spoved.

(M) in (OD): ta teden poslušaj radijski misijon na radiu Ognjišče in poskrbi za dobro izpraševanje vesti ter dobro sveto spoved.

 1. Postna: (O): ta teden se odpovej računalniškim igricam in brskanju po mobitelu.

(M): ta teden se odpovej povezavi z ljudmi, ki jih srečuješ na spletnih straneh in se posveti ljudem, ki so ob tebi.

(OD): ta teden poživi odnos do obredov velikega tedna.

STARI STARŠI IN NJIHOVA

VLOGA PRI VERSKI VZGOJI

 

»Uvajanje v vero pomeni razvijati verski čut, ki je prisoten v majhnih otrocih.

Po majhnih korakih lahko stari starši:

* svojim vnukom posredujejo vero s kretnjami in vsakodnevnimi družinskimi obredi kot so: blagoslov z znamenjem križa ali pozdrav Jezusu in Mariji pred odhodom v posteljo;

* vnuke opozorijo na vse lepo, kar nas obdaja, in jih naučijo to ceniti in okušati, se za vse zahvaliti;

* naučijo vnuke ceniti dobro hrano, ki jo jemo, čeprav je povsem običajna: sadež, sladoled, slaščico….

 * jih navajajo na opazovanje, čudenje, zahvaljevanje, hvalnico Gospodu, ki skrbi za nas in nas obdaja z lepimi in dobrimi stvarmi;

* povabijo vnuke, da sami oblikujejo in vodijo molitev pred jedjo in po jedi ter jih tako navajajo k zahvaljevanju;

* vnukom povedo, da je Bog tisti, ki nas ima rad, ki si nas je zamislil, ki nas obda­ja z darovi in ljubečimi osebami;

* vnukom podarijo in berejo knjige, ki govorijo o Bogu, Mariji in svetnikih ….(npr. SP, življenjepis svetnikov….)

                                                                                                                                                            (prim. NP 49, str. 30)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec marec

 1. in 3 . marec. Prvi petek in prva sobota. Lepo vabljeni k zakramentom.
 2. marec. 3. POSTNA NEDELJA. Sv. maši kot običajno. Ob 14h Križev pot za zakonce.
 3. marec. Ob 19h seja ŽPS.
 4. marec. 4. postna nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Ob 14h Križev pot za vse župnijske sodelavce.
 5. marec. 5. postna - tiha in papeška nedelja. Sv. maši bosta kot običajno. Nabirka te nedelje je namenjena semenišču – vzdrževanju naših bogoslovcev.  Ob 14.00 bo molitev križevega pota za bolne in kakorkoli telesno ali duhovno ranjene.

Od 18. do 23. marca: MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE in priložnost za sveto spoved. Otroci bodo imeli spoved namesto verouka, odrasli pa boste imeli posebno priložnost (tujega spovednika) v petek, 23. marca, pred in med večerno sv. mašo.

 1. marec. Jožef, Jezusov rednik: Sv maša bo ob 18h. Ob 19h bo v župnišču srečanje svetopisemske skupine.
 2. marec. Liturgična praznovanje Gospodovega oznanjenja. Sv. maša bo ob 18h.
 3. marec. 6. postna - cvetna nedelja. Ob 7.50 bo pred cerkvijo blagoslov zelenja, nato slovesni vhod v cerkev.
 4. marec. Obisk bolnikov na domu.
 5. marec. Veliki četrtek. V stolnici bo ob 9h krizmena sv. maša, doma pa bodo obredi ob 19h.
 6. marec. Veliki petek. Ta dan je strogi post. Obredi vel petka bodo ob 19h.
 7. marec. Velika sobota. Blagoslov ognja bo ob 7h, blagoslov velikonočnih jedil kot običajno. Obredi ob 19h.
 8. marec. VELIKA NOČ.

Skrb za župnijsko cerkev:

24.02.-02.03:      4.    skupina    iz   1. območja 

03.03.-09.03:      5.   skupina     iz   1. območja

10.03.-16.03:       1.  skupina     iz  2. območja  

17.03.-23.03:       2.  skupina     iz 2. območja    

24.03.-30.03:      3.  skupina     iz 2. območja