OZNANILA ZA MESEC APRIL 2018

Velikonočno voščilo

 

Velika noč je rojstni dan veselja.

Imamo vse razloge za veselje,

kajti  Jezus Kristus je zares vstal

in življenje ima spet smisel.

Kdor verjame v vstajenje,

lahko zmeraj začne znova,

najde po najbolj črni noči svetlo jutro.

Ko si mrtev za sleherno veselje,

ko ne moreš več verjeti ne vase ne v ljudi,

takrat se obrni na Boga.

Mrtva srca zmore obuditi v življenje.

Naj odtali tvoje otrplo srce

in ga napolni s toplino svoje ljubezni.

Tako bo postalo dovzetno

za njegov čudoviti velikonočni dar:

za veselje.  (P.Bosmans)

 BLAGOSLOVLJENE IN VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

 

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, aleluja!«

Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje življenje?

Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.

   Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu ... V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.

Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!

                                            Vaši škofje

Tem lepim mislim in dobrim željam se pridružujem tudi jaz in nad vse farane, posebej nad bolne in oslabele, kličem milost in blagoslov poveličanega Jezusa Kristusa.

                                                                                                                                           Miroslav Virant, vaš župnik

POUDARKI ZAPISNIKA 18. SEJE ŽPS

Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo skupno molili  molitev za vero.

Sledilo je branje zapisnika 17. seje  ŽPS. Ob branju smo se v mislih sprehodili po preteklih dogodkih in ugotovili:  Postni nameni križevega pota za različne skupine so dobro sprejeti. (Na žalost se le maloštevilni, ki jim je molitev KP namenjena, pobožnosti tudi udeležijo. Vprašujem se, ali se v mesecu in pol, kolikor traja postni čas, res ni mogoče vsaj enkrat za pol ure udeležiti skupne molitve zase, za svoje najbližje, za bolne in ostarele, za trdnost v zakonu...).   Enako spodbude za vsak teden. Ob zaključku maše naj tedenske spodbude ostanejo dalj časa na monitorju. Na papeško nedeljo naj se uvodna pesem in projekcija prilagodi temu praznovanju.

     Študijska tema tokratnega srečanja je bila: IZZIVI ODRAŠČANJA, MLADOSTI IN OSEBNE ODLOČITVE ZA VERO. (NP 49, str. 26-28). Po preletu vsebine zapisa v gradivu, smo v pogovoru skušali ugotoviti, kako lahko v župniji staršem pomagamo pri zavedanju, da je za rast njihovih otrok v veri najpomembnejši njihov lastni zgled! In kakšne možnosti rasti v veri in dejavne vključenosti naša župnija nudi mladim po prejemu zakramenta svete birme? Ponudbe je kar nekaj, odziv pa je slab. Ob pogledu v prihodnje dogodke smo ugotovili, da nam ti nudijo kar nekaj novih izzivov za naše duhovno napredovanje.  Posebej bogat bo teden med tiho in cvetno nedeljo. Sovpadala bosta tedna za družino in misijon na radiu Ognjišče.  Na voljo bodo zgibanke za zakonce, ki bodo spodbujale h konkretnim dejanjem utrjevanja medsebojnih zakonskih vezi. Za ministrante je na dekanijski ravni predvidena nekajurna duhovna obnova.  V soboto, 17. 3., bo  občni zbor škofijske Karitas. Dekanijski Križev pot za mladino (na Trško goro) bo na cvetni petek, 23.3. Na cvetni petek bo faranom na voljo za velikonočna spoved od 18.30 dalje tuji spovednik. Začeli smo z zbiranjem predlogov in pobud za župnijski dan, ki bo v nedeljo, 10. 6., v Bezgavcu. Prostor je že rezerviran.

ŽPS ugotavlja, da skrb za čiščenje in krašenje župnijske cerkve po skupinah in območjih deluje zgledno po urniku.  Vodje skupin smo seznanili z možnostjo, da lahko zaprosijo za pomoč pri krašenju dijakinjo cvetličarske šole, ki je pripravljena priskočiti na pomoč ob večjih dogodkih. Seveda pa o tem odloča skupina, oziroma vodja skupine, ki je na vrsti  za čiščenje in krašenje. 

                                                                                                                                        zapisal: Stanislav Žagar

 

 

IZZIVI ODRAŠČANJA, MLADOSTI IN OSEBNE ODLOČITVE ZA VERO

       

V obdobju odraščanja se mnogi mladi od Cerkve oddaljijo. Otroci pri tem pogosto posnemajo držo svojih staršev, zato je pomembno, da je župnija kraj, kjer se vsi družinski člani od najnežnejših let čutijo sprejete.

Na številnih področjih imamo izkušnjo, da tega, česar sami nimamo, tudi drugim ne moremo dati.

Nekateri starši v svoji rodni družini sami niso dobili izkušnje družinske molitve ali verske vzgoje. Kljub temu, da svoje otroke želijo versko vzgajati, potrebujejo več pomoči pri svoji osebni rasti v veri in tudi pri verski vzgoji svojih otrok. Pri tem je dobrodošla pomoč botrov, katehistov, župnije.

Od staršev se pričakuje doslednost pri vzgoji. Če starši niso dosledni, otroci nimajo zgleda, ki naj ga posnemajo.

Posebno vlogo pri vzgoji ima v družini oče. Še tako »goreča vera« ne more nadomestiti odsotnega in neizprosnega očeta. V tem primeru odnos starša do otroka temu ne sporoča, da je slednji zgled, ki ga je vredno posnemati, prav nasprotno. Prakticiranje vere je za otroka v takem primeru izraz dvoličnosti."                  (prim. NP 49, str. 27)

NAPOVEDNI KOLEDAR za mesec april

 

  1. marec. Ob 9h v stolnici krizmena sv. maša, doma pa slovesna sv. maša velikega četrtka ob 19h.

Po sv. maši ste lepo vabljeni k molitveni uri pod naslovom: Z Jezusom na oljski gori.

  1. marec. Veliki petek. Ta dan je strogi post. Kratek križev pot bo ob 15h, obredi velikega petka pa ob 19h.
  2. marec. Velika sobota. Blagoslov ognja bo ob 7h, blagoslov velikonočnih jedil kot običajno: ob 11h, 16h in 17h v farni cerkvi ter ob 15h na Gor. Kamencah. Obredi ob 19h. K obredom prinesite sveče.
  3. april. VELIKA NOČ. Vstajenjska sv. maša se bo pričela ob 7.30 z vstajenjsko Alelujo in velikonočno procesijo.
  4. april. Velikonočni ponedeljek. Sv. maša bo ob 8h.
  5. in 7. april. Prvi petek in prva sobota v aprilu. Lepo vabljeni k izpolnjevanju posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
  6. april. 2. velikonočna - bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Ob 10h bo slovesno krščevanje.

Med 22. in 29. aprilom bo teden molitve za nove duhovne poklice. Poslušali bomo kratka razmišljanja in pri prošnjah ljudstva prosili za nove duhovniške in redovniške poklice.

  1. april. 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega pastirja in molitve za nove duhovne poklice.
  2. april. 5. velikonočna nedelja. V župnijski cerkvi bosta sv. maši ob 8h in 10h, ob 11h pa bo pomladansko žegnanje na Gor. Kamencah.

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

24.03.—30.03.  3. skupina iz 2. območja

 31.03.– 06.04.  4. skupina iz 2. območja

07.04. – 13.04.  5. skupina iz 2. območja

14.04. – 20.04  1. skupina iz 3. območja

21.04.– 27..04  2. skupina iz 3. območja

28.04.– 04..05  23. skupina iz 3. območja