MESEC JUNIJ ODPIRA VRATA IN OKNA JEZUSOVEGA IN MARIJINEGA SRCA

Na začetku meseca junija, (8. 6.) bomo praznovali praznik Srca Jezusovega, naslednji dan (9.6.) pa praznik Marijinega srca. 

Srce je simbol (znamenje) ljubezni in vsega, kar je povezano z ljubeznijo.  

Srce predstavlja sredino nečesa (srčiko), srčnost je znamenje poguma in dobrote. V svetem pismu je srce znamenje Božje ljubezni, miru in sprave, plemenitosti in krotkosti. 

Ko imamo vse te čudovite lastnosti pred očmi, lahko čutimo, da se v mesecu juniju, po duhovni ponudbi, ki nam jo nudi, resnično na široko odpirajo vrata in okna Jezusovega in Marijinega Srca.  Prva sobota nam kaže smer k spravi (spravna slovesnost v Kočevskem rogu) in narodovem in osebnem pomirjenju. Telovska procesija nas zbližuje, povezuje sadove zemlje—zemeljski kruh z nebeškim. Župnijski dan povezan s srečanjem s krajani, ki se nam ne pridružujejo pri evharistični daritvi, nas želi nagniti k medsebojnem spoštovanju in graditvi mostov prijateljstva. Škofijsko srečanje družin na Zaplazu hoče prispevati svoj delež k veselju do življenja  v osnovni skupnosti družbe.  In slovesnost mašniškega posvečenja je znamenje  Božje  ljubezni, ki pošilja nove delivce Božjih skrivnosti (delivce zakramentov).  

Pesnik je zapisal: »O, Srce Božje, slišim tvoj glas, iz hiše svete, k sebi vabiš nas«. Bomo odgovorili na Božje vabilo in sledili klicu, ki nas vabi k studencem žive vode?

VABILO

V soboto, 2. junija bo pri kapeli brezmejnega Božjega usmiljenja, ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu potekala tradicionalna in spravna slovesnost. Somaševanje ob 11h bo vodil novomeški škof, msgr. Andrej Glavan. V molitvi se bomo spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni in po njej.

Hkrati bomo Bogu izročili našo prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu, da bo spet brat podal roko bratu. 

Po maši bo sledil krajši kulturni program, ki ga pripravlja Nova slovenska zaveza.  

(spletna stran škofija Novo mesto)

 

KRATEK POVZETEK ZAPISNIKA 19. SEJE ŽPS

 

Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti smo molili molitev v zahvalo za milost sv. krsta. 

Ob branju zapisnika 18. seje smo preleteli in komentirali pretekle dogodke. Ponujene postne spodbude so bile dobro in odmevno sprejete, vprašanje pa kako so v praksi zaživele. 

Sledila je študijska tema »BOTRI spremljevalci in pričevalci (NP 49, str. 32-34). 

Cerkev je zaupala botrom posebno poslanstvo, še zlasti v primeru, ko odpovedo starši. Boter naj spremlja krščenca tudi v odraslosti in tudi če le ta trenutno njegove nasvete odklanja in tako z njim ohranja neprekinjeno duhovno povezanost. Pri pretekli birmi je bilo uvedeno srečanje za botre pred birmo. To bo odslej stalna praksa. Nikakor pa ne gre zanemariti tudi utečeno navado, da vsakega birmanca v pripravi na birmo z molitvijo spremlja tudi duhovni boter.  

Ob tej priliki je padel tudi predlog, da bi tudi birmanec molil za svojega duhovnega in botra, ki ga bo prestavil birmovalcu. 

Ugotovljeno je bilo, da je letošnji obisk šmarnične pobožnosti zelo številčno skromen. V dogodkih pred nami so bili izpostavljeni: Srečanje za bolne in ostarele . prvo sv. obhajilo, sklep veroučne šole za devetošolce, praznik SRT in sklep šmarnične pobožnosti. Telovska procesija in razdelitev veroučnih spričeval, praznovanje župnijskega dneva…

Pod točko razno je padel predlog, da se krašenje ob posebnih svečanostih prilagodi slovesnosti primerno. Vodje območij naj na to opozorijo skupino, ki je takrat na vrsti za čiščenje in krašenje.

V zvezi z morebitno preureditvijo kora, naj se skliče seja Gospodarskega sveta in ključarjev. 

Člani ŽPS so prejeli vabilo za udeležbo na  škofijskem srečanju članic in članov župnijskih ŽPS iz novomeške škofije. Srečanje bo v nedeljo 27. maja v božjepotni cerkvi na Zaplazu. Gosta srečanja bosta ljubljanski nadškof, msgr. Stanislav Zore in domači škof, msgr. Andrej Glavan. 

V oktobru bo škofijsko romanje na Madžarsko. Prijavnice in vsebina romanja so obešena pod zvonikom.

ŠKOFIJSKO ROMANJE  IN SREČANJE DRUŽIN NA ZAPLAZU

Po zaključku šolskega leta bo v soboto,23. junija 2018, srečanje družin pri Materi Božji na Zaplazu. Program se bo pričel že ob 9. uri. Nato bo g. škof, msgr. Andrej Glavan ob 10. uri daroval sv. mašo. Po maši bo kratko okrepčilo iz popotne torbe. Sledil bo poseben program za zakonce in starše; pod vodstvom animatorjev bo tudi program za otroke. Iz raznih smeri bo tudi možnost peš-romanja.  Lepo vabljeni!

(SSŠ 2018, št 5, str. 92)

UKINITEV 

ŽUPNIJSKE SPLETNE STRANI?!

 

Po zaslugi evropskih predpisov, zaradi varstva osebnih podatkov, naj ne bi več na spletnih straneh objavljali imena in priimke živih ali pokojnih oseb. To pomeni, da naj se na spletni strani več ne objavljajo ne mašni nameni, ne razni  razporedi bralcev in ministrantov, ne besedila z imeni aktivnih sodelavcev župnije. Kaj potem še ostne?

Na misel mi prihaja neka razstava mladih v Kočevju, ki je vsebovala na krožnik nametane kurje kosti. In naslov razstave: Da se vidi, da se neki dela!

 

 

UGOTOVITVE OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA

 

V preteklem letu je verouk obiskovalo 134 otrok. Od tega jih je redno prihajalo k verouku 98%, neredno pa le 2% .

K sveti maši jih je več kot polovico nedelj prišlo  80,5%, manj kot polovico krat pa 19,5%, Najslabši je bil po obisku sv. maš 9. razred, sledita pa mu  4. razred. Najboljša sta bi po obisku sv. maš 6. in 3. razred. 

Zadnje čase je opaziti pri nekaterih učencih veliko malomarnost pri izdelavi nalog. Deveti r. je bil nalog oproščen. Med birmanci 8 razreda so 4, ki imajo manj od polovice zahtevanih nalog, v 7. razredu pa 3. Najslabši glede izdelave nalog je bil 4. r. (5 otrok) za njim pa  5. r. z dvema otrokoma. Otroci, ki mi ne bodo dostavili zvezkov z nalogami, ne bodo prejeli spričeval. Prav tako ne otroci, ki se bodo izognili kontrolnim ali pa ne bodo v določenem roku popravili negativne ocene. Ob danih podatkih se zastavlja vprašanje: Kaj ste starši storili, da bi bilo veroučno leto otroku v korist, nam vsem pa v veselje?

BOTRI SPREMLEJVALCI IN PRIČEVALCI

 

»Že v prvih stoletjih je Cerkev krščanskim laikom zaupala poslanstvo botra oz. botre otroka ter naglašala njegovo vlogo, dolžnost in odgovornost. 

In kakšne so naloge botra ali botre? 

 

Boter postajaš. Nihče se kot boter ne rodi. Potrebno se je spraševati, iskati, preizkušati, iskati nasvet. 

Duhovno očetovstvo in materinstvo. Boter in botra, napolnjena s posebno mi­lostjo, podpirata duhovno rast svojega krščenca in zanj redno molita. 

Pričevanje materinskosti Cerkve. Boter, ki so ga izbrali starši in potrdil duhovnik, deluje v imenu Cerkvein izpričuje njeno materinsko vlogo. Zato sta veličina njegovega poslanstva in njegova odgovornost vez s Cerkvijo. 

Sodelovanje s starši. Prva odgovornostza versko vzgojo otroka pripada nje­govim staršem. Vloga botra je, da očeta in mamo podpira, spodbuja, jima svetuje. Boter izvaja svojo vzgojno nalogo v soglasju s starši. 

Učitelj in vzgojitelj. Ko otrok odrašča, se krepi vez botra s svojim krščencem (mu svetuje, ga spodbuja, vabi in usmerja.«

(prim. NP 49, str. 30)

NAPOVEDNI KOLEDAR

za mesec junij

  1. majZAPOVEDANI PRAZNIK SV. RAŠNJEGA TELESA IN REŠNJE KRVI. Sv. maši bosta ob 8h in 19h. 
  2. 1. junij. Prvi petek 
  3. junij.9. nedelja med letom. Sv. maši bosta ob 7.30 in ob 10h.Po župnijski sv. maši bo telovska procesija za blagoslov polja in posvetitev vsega našega dela. Lepo vabljeni.

Po obeh sv. mašah bo delitev veroučnih spričeval otrokom, ki bodo izpolnili pogoje. 

  1. junij.Praznik Srca Jezusovega. 
  2. junij. 10. NEDELJA MED LETOM. Sv maši bosta ob 8h in 10h. Ker je ta dan posebej posvečen župniji, bi bilo prav, da se v čim večjem številu udeležite svetih maš.Od 11.30 dalje bo druženje župnijske družine in drugih krajanov v Bezgavcu.
  3. junij. 11. nedelja med letom. Sv. maši bosta kot običajno. Ta dan naj otroci vrnejo podpisana spričevala.
  4. junij.12. nedelja med letom inpraznik rojstva Janeza Krstnika, zadnjega preroka stare zaveze. Sv. maši bosta kot običajno—ob 8h in 10h.
  5. junijSREČANJE DRUŽIN (običajno je bilo v kmetijski šoli) bo letos na Zaplazu.Srečanje se bo pričelo ob 9h, ob 10h pa bo slovesna škofova sv. maša. Družine, naredite kaj za blagoslov in trdnost vašega ognjišča in se udeležite slovesnosti.
  6. junij. Dan državnosti. Sv. maša bo ob 7,30h. Ob 10h pa bo v novomeški stolnici mašniško posvečenje g. Branka Jurejevčiča. Lepo vabljeni na Kapitelj.
  7. junij.V Trebnjem bo slovesna sv. maša ob rojstnem dnevu škofa Baraga in molitev za beatifikacijo. 

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

 

02.06. —08.09.  1. skupina iz 5. območja

09.06.  – 15.06.  2. skupina iz 5. območja

16.06.  – 22.06.  3. skupina iz 5. območja

23.06.  – 29.06   4. skupina iz 5. območja

30.06. –  06.07   5. skupina iz 5. območja