MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 12.8. DO 19.8. 2018

 

 

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

 

 

 

NEDELJA

 

12. 8.  2018

19. MED LETOM

Ivana Šantalska, vdova, redovnica

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  +IGOR IN ++ KOČIJAŽ

PONEDELJEK

 

13. 8. 2018

Poncijan. papež in Hipolit, duhovnik, mučenca

19.00: + MARIJA ŠETINA, kot 8. dan

TOREK

 

14. 8. 2018

Maksimilijan kolbe, duhovnik, mučenec

19.00: + RENATA PAVLIČ, kot 8. dan

SREDA

 

15. 8. 2018

MARIJINO VNEBOVZETJE;

Tarzicij, mučenec

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: JANEZ IN STARŠI JANEŽIČ

ČETRTEK

 

16. 8. 2018

Rok, romar, spokornik

7.30: PO NAMENI (A.P.)

PETEK

 

17. 8. 2018

Evzebij, papež, mučenec

7.30:  PO NAMENU (M.D.)

SOBOTA

 

18. 8. 2018

Helena, cesarica

7.30:  ++ STARŠI IN SIN LOJZE POTOČAR

NEDELJA

 

19. 8.  2018

20. MED LETOM

Janez Eudes, duhovnik

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  ++ STARŠI IN ++ ZAGORC