OBVESTILO

Vse starše, katerih otroci niso prišli po spričevala, obveščem, da je možno spričevala dvigniti samo še v tednu od 12.8. do 19.8.2018. Če v tem času ne bodo prišli po spričevala, bo za morebitno nadaljevanje verouka potreben ponoven vpis.

Prav tako imajo zadnjo možnost v tednu od 12.8. do 19. 8.. 2018 otroci, ki spričevala niso dobili, ker so manjkali več kot polovico veroučnih ur in niso pisali kontrolnih, da prinesejo izdelane vse naloge ter pišejo kontrolno nalogo. V nasprotnem primeru lahko iščejo možnost nadaljevanja verouka v drugih župnijah.

"V slogi majhno raste v veliko, v neslogi, pa tudi veliko razpade" (Salustus)

Miro, Virant, žpk.