MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 26.8. DO 2.9. 2018

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

26. 8.  2018

21. MED LETOM

Zeferin, papež

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  + ANDREJ JEROVŠEK

PONEDELJEK

27. 8. 2018

Monika, mati sv. Avguština

19.00: + LUDVIK IN STARŠI ANŽLOVAR

TOREK

28. 8. 2018

Avguštin, škof in c. učitelj

19.00:  +STARŠI JEVŠEK

SREDA

29. 8. 2018

Mučeništvo Janeza Krstnika¸Sabina, mučenka

19.00: ++ DUŠAN VASIČ TER STANISLAV VENE

ČETRTEK

30. 8. 2018

Feliks (Srečko), mučenec

19.00: ZA SREČNO ZADNJO URO (T.Š)

PETEK

31. 8. 2018

Nikodem, Jezusov učenec; Pavlin, škof

22.00:  ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

SOBOTA

1. 9. 2018

Egidij (Tilen) opat;

Brezjanska MB

19.00:  PO NAMENU PREBIVALCEV POTOČNE VASI

NEDELJA

2. 9.  2018

22. MED LETOM - angelska

Marjeta, devica in mučenka

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  ++ ŠTUKELJ IN VRHOVSKI