MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 7.10. DO 14.10. 2018

 

 

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

7.10.  2018

27. MED LETOM

ROŽENVENSKA,

Justina, devica in mučenka

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ NADU

PONEDELJEK

 

8.10.  2018

Tajda, spokornica

18.00: + TONI JURŠIČ

TOREK

 

9.10.  2018

Abraham, sp. očak; Sara, sp. žena

18.00 Gor. Kamence: + ANTON PAPEŽ

SREDA

 

10.10.  2018

Danijel, mučenec

18.00: +DANIJEL REDEK

ČETRTEK

 

11.10.  2018

Janez XXIII. papež

18.00: +SLAVKO HOČEVAR IN ++ SAJE

PETEK

 

12.10.  2018

Maksimilijan Celjski, škof, mučenec

18.00:  +LADISLAV OSOLNIK

SOBOTA

 

13.10.  2018

Gerald, vitez

18.00:  ++ KUMER IN ALOJZ ZORAN

NEDELJA

14.10.  2018

28. MED LETOM

Kalist I. papež, mučenec

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: +ANA KORAČIN