SREČANJE ZA BOTRE BIRMANCEV

 

Za birmanske botre bo srečanje v ponedeljek, 11. februarja 2019ob 19h v učilnici  župnišča.

Na srečanje so vabljeni vsi botri, ki jim to omogoča razdalja in čas.

Botri, ki so se morebiti udeležili srečanja za botre v januarju, v Šmihelu,

so izvzeti od našega župnijskega srečanja.

 

"Veselje v Gospodu, je vaša moč"

(Neh 8,10)