MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 10. 2. 2019 DO 17.2.2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

10.2.  2019

5. MED LETOM  Sholastika, devica, redovnica; Alojzij Stepinac, škof, mučenec

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + STANISLAV MUHIČ

PONEDELJEK

 

11.2.  2019

Lurška Mati Božja,   svetovni dan bolnikov

18.00: + IGOR URŠIČ

TOREK

 

12.2.  2019

Feliks, opat

18.00 Gor. Kam.:++ FRANAC IN MARIJA KIC

SREDA

 

13.2.  2019

Kristina Spoletska, vdova

18.00: PO NAMENU

ČETRTEK

 

14.2.  2019

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec

18.00 + KRISTINA MURN

PETEK

 

15.2.  2019

Klavdij, redovnik

18.00:  ++ STARŠI KASTREVC IN MURGELJ

SOBOTA

 

16.2.  2019

Julijana Koprska, mučenka

18.00:  + IVAN ZAGORC, 30. dan

NEDELJA

17.2.  2019

6. MED LETOM 

Sedem ustanoviteljev reda servitov

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ BLAŽIČ IN KOŠAK