MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 24. 2. 2019 DO 3.3.2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

24.2.  2019

7. MED LETOM 

Matija, apostol

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ MARIJA IN FRANC DERGANC

PONEDELJEK

 

25.2.  2019

Nestor, škof. mučenec

18.00: ++ LJUDMILA IN STANKO PAVLIN

TOREK

 

26.2.  2019

Aleksander  (Branko), škof

18.00 Gor. Kam.:+ FRANC KUMER

SREDA

 

27.2.  2019

Gabrijel ŽMB, redovnik

18.00: + ANTON TRČEK

ČETRTEK

 

28.2.  2019

Roman, opat

18.00 + MARIJA KOPRIVNIK

PETEK

 

1.3.  2019

Albin, škof

PRVI PETEK

18.00:  + ALOJZ POTOČAR

SOBOTA

 

2. 3.  2019

Neža (Agnes) Praška, opatinja

18.00:  ++ FRANC NOVAK IN STARŠI GORENC

NEDELJA

3..3.  2019

8. MED LETOM 

Marin in Asterij, mučenca

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ TATJANA IN ANTON VIDIC