VEROUČNA SPRIČEVALA

Kar petnajst  otrok ni prišlo po veroučna spričevala.

To je znamenje kako malo starši cenijo prizadevanje katehistinje in kateheta

pri verski vzgoji njihovega otroka.

 V atmosveri je resen pomislek ali ima smisel, da ti otroci še obiskujejo verouk v naši veroučni šoli.

Morda bi  se odnos do verouka spremenil, če bi hodili k verouku drugam.

Kdor more rtazumeti tovrsto bolečino naj razume!

 

Miro, župnik in katehet