OZNANILA                                   št.                9                              Novo mesto, 25. 8. 2019

 

 

NOVO VEROUČNO LETO -

NOVA PRILOŽNOST

 

»Pa smo zopet na začetku nove poti. Na eni strani nas to navdihuje z veseljem, kajti pred nami so novi izzivi, nova spoznanja, nova priložnost, da nekaj naredimo zase in naš jutri. Po drugi strani, pa vsak začetek prinaša tudi nove skrbi, nove odločitve , izbire, stroške…

Starši in veroučenci na verouk gledajo zelo različno: za ene je to velika vrednota, nekaj lepega, koristnega, za druge nujno zlo ali pa celo breme. Birmanci so mi na srečanju postavili kar nekaj vprašanj o smiselnosti verouka. Ponovil bom to, kar sem dejal njim: »Zame je verouk v prvi vrsti priložnost, ne breme!« Zakaj? Za cilj ima, da nas pripravi na življenje jutri, govori nam o smislu našega življenja, o Božji ljubezni in našem odgovoru na to povabilo. V tem se tudi razlikuje od šole. Ta ima za cilj, da nam posreduje znanje, vedenje. Verouk pa nam želi pomagati, da najdemo pot k Bogu, da zaživimo prijateljstvo z njim. S tem pa spoznavamo sebe, svoje darove in svoje poslanstvo. Cilj je torej, da uresničimo sebe in darove, ki jih je Bog položil v vsakega od nas. Šola in verouk se tako lepo dopolnjujeta…… Za cilj kateheze si moramo postaviti izkustvo vere. Takšna kateheza pa potrebuje pričevalcev in spremljevalcev v veri« Tako je zapisal mariborski nadškof, msgr. Alojzij Cvikl, leta 2018.

 Brez zgleda krščanskega življenja v družini in pri verouku, bo novo veroučno leto izgubljeno, z oprijemljivim zgledom pa bo obogateno z bogastvom, ki ga ne razjedata rja in molj.

 

 

VPIS V VEROUČNO ŠOLO

 

Vpisovanje otrok v 1. r. veroučne šole bo v ponedeljek, 2. septembra, od 8h do 9h in od 16h do 18h. Starši k vpisu prinesite (če otrok ni krščen v naši župniji) Družinsko knjižico ali izpisek iz krstne knjige župnije, kjer je bil otrok krščen.

PONOVNO je potrebno vpisati k verouku tudi otroke ostalih razredov, če otroci niso prišli po spričevalo in spričevalo nima podpisa staršev. Vpis za te otroke bo prav tako v ponedeljek 2. sept. ob isti uri, kot vpis v prvi razred. (od 8h do 9h in od 16h do 18h.) .

 

 

URNIK VEROUKA JE OBJAVLJEN V POSEBNI RUBRIKI - URNIKI

 

 

Pri verouku bomo uporabljali predpisane učbenike, priporočam pa tudi Mavrico, ki dopolnjuje učbenike nižjih razredov in je čudovito sredstvo za odvračanje od virtualne zasvojenosti s pametnimi telefoni in računalniki.

Z veroukom bomo pričeli v tednu po 8. septembru, in sicer s sveto spovedjo otrok od 4. do vključno 9. razreda, prvi trije razredi pa bodo imeli verouk po zgoraj napisanem urniku.

7. in 8. razred bosta začela z birmansko snovjo zato potrebujeta učbenik Pridi Sveti Duh in zvezek velikosti A4 .

Poleg učbenikov bodo vsi otroci imeli tudi liturgične zvezke (2,8 €) v katere bodo lepili nalepke za posamezno nedeljo. To dejanje je smiselno, če  se o ST tekstu pogovarja vsa družina. 

 

 

 

CENIK UČBENIKOV:

1.R. = 10€                  

2.R.=  10€

3.R. = 10€

4.R.   knj. 8,50€ - zv. 5,50€

5 R.    knj 8,50€ - zv.  5,50€

6.R.   knj. 8,50€ - zv 5,50€

7. in 8. R  Pridi Sv. Duh  10€

 

 

 

ROMANJE NA BREZJE

 

 

V nedeljo, 15. septembra (popoldne), bomo imeli tradicionalno romanje naše župnije na Brezje.

Menim, da je romanje v septembru primernejše od oktobra. Dan je daljši in tudi temperature so prijetnejše.

Cena romanja je 10€. Prijave za avtobus bom sprejemal do zapolnitve sedežnih mest.

 

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE IN ŠKOFIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV

 

 

»Škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice in škofijsko srečanje ministrantov bo 14. septembra 2019 na Zaplazu.

Ob deveti uri bo v cerkvi molitvena ura, ki jo bo predvidoma vodil animator za duhovne poklice dekanije Kočevje. Ministranti bodo v tem času imeli zanimivo katehezo in delavnico o sodelovanju pri liturgiji.

Ob 10. uri bo sveta maša, ki se je vsi udeležijo v liturgičnih oblekah, (obleke prinesejo s seboj).

Po sveti maši bo srečanje ministrantov z g. škofom. 

Lepo vabljeni tudi ministranti iz naše župnije.

 

 

SPOMINSKA SLOVESNOST V TEHARJAH

v nedeljo 6. oktobra 2019

 

 

Na spravno slovesnost bo peljal avtobus in sicer po naslednje voznem redu: Šmarjeta 7.40, NM Qlandija 7.50, NM Muhaber. 8.00, Šranga 8.10, …Informacije in prijava sprejema g. Stanislav na: 031 294 835

 

 

SPOZNAVAJMO VZORNIKE NAŠEGA NARODA

 

Pod tem naslovom bomo v letošnjem pastoralnem letu odkrivali duhovno moč naših svetnikov in svetniških kandidatov.

»Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo slavo« (Sir 44,15)

ALOJZIJ GROZDE, mučenec

Rojstvo: 27. maj 1923, Zgornje Vodale

Smrt: 1. januar 1943, Mirna

God: 27. maj

Beatifikacija: 13. junij 2010

Cerkev je postavila nam vsem, posebej še njegovim vrstnikom, Grozdeta za zgled zvestobe v veri in krščanskega poguma. Mlademu Lojzetu zvestoba in pogum nista kar padla v naročje, ampak si ju je izprosil z zvestim in vztrajnim krščanskim duhovnim življenjem, z molitvijo in posebej še s češčenjem in prejemanjem svetega Rešnjega telesa. V spomin smo si vtisnili njegov izrek o evharistiji kot soncu njegovega življenja .

Letos pa je bil posnet o njem tudi zanimiv dokumentarni film pod naslovom njegove pesmi SRCE SE NE BOJI.

Blaženi Alojzij Grozde prosi za nas, še posebej za našo mladino.

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

  1. sept. 22. nedelja med letom.

  1. sept. Vpis otrok prvega razreda k verouku: od 8h—9h in od 16h –18h.

  1. sept. Prvi petek v mesecu. Pred Jezovim srcem prosimo za blagoslov v novem veroučnem in pastoralnem letu.

  1. sept. V župnijski cerkvi bo sv. maša ob 7.30. Na Trški gori pa kot običajno, ob 19h. Slovesnost bo vodil g. škof Glavan

  1. sept. Praznik Marijinega rojstva. Sv. maši bosta kot običajno na nedelje.

      9. sept. Začetek veroučnega leta 2019/20.

  1. sept. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Na Zaplazu bo ob 9h molitvena ura, ob 10h slovesna škofova sv. maša. Po maši bo srečanje g. škofa z ministranti.

  1. sept. 24. nedelja med letom. V župnijski cerkvi bo sv. maša le ob 8h, ob 10h pa bo žegnanje na Gor. Kamencah.

  1. sept. Tradicionalno srečanje mladine v Stični.

  1. sept. 25. nedelja med letom—Slomškova. Sv. maši bosta kot običajno. Nabirka bo za versko izobraževanje duhovnikov in laikov.

  1. sept. 26. navadna nedelja med letom. Sv. maši kot običajno

SKRB ZA BOŽJO HIŠO

31.08. – 06.09.   3. skupina iz 4. območja

07.09.— 13.09. 1. skupina iz 5. območja

14.09. – 20.09.  2. skupina iz 5. območja

21.09. – 27.09.  3. skupina iz 5. območja

28.09. – 04.10. 4. skupina iz 5. območja

05.10.—11.10.   5. skupina iz 5. območja