MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 1.9. 2019 DO 8.9. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

1. 9.  2019

22. MED LETOM   Egidij (Tilen), opat

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ TURK

PONEDELJEK

 

2. 9.  2019

Marjeta, devica, mučenka.

19.00:  + BINE PLANINŠEK

TOREK

 

3. 9.  2019

Gregor Veliki, papež in c učitelj

7.30:  ++ MARIJA IN ALOJZ ŠIRCELJ

SREDA

 

4. 9.  2019

Rozalija Sicilska, devica, spokornica

19.00:  + FRANC KORAČIN

ČETRTEK

 

5. 9.  2019

Mati Terezija redovna ustanoviteljica

19.00:  MOLITVENA URA IN SV. MŠA ZA DUHOVNIŠKE IN RED. POKLICE TER SVETOST DUHOVNIKOV

PETEK

 

6. 9.  2019

Zaharija, prerok;

PRVI PETEK

19.00:  + JANEZ LJUBI, 30. dan

SOBOTA

 

7. 9.  2019

Regina, devica, mučenka

7.30.:  PO NAMENU (T.M.)

NEDELJA

8. 9.  2019

23. MED LETOM   Marijino rojstvo

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  ZA ZDRAVJE