MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 8.9. 2019 DO 15.9. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

8. 9.  2019

23. MED LETOM   Marijino rojstvo

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00:  ZA ZDRAVJE

PONEDELJEK

 

9. 9.  2019

Peter Klaver, jezuit, misijonar

19.00:  + JOŽE TURK, 30. dan

TOREK

 

10. 9.  2019

Nikolaj Toletinski, spokornik

19.00:  ++ FRANC IN ++ GRUBAR IN ČUK

SREDA

 

11. 9.  2019

Port in Hiacint, mučenca

19.00:  + JOŽE ZUPANČIČ, 30. dan

ČETRTEK

 

12. 9.  2019

Marijino ime, ; Tacijan, mučenec

19.00 ++ POGČAJEN IN AVGUSTINČIČ

PETEK

 

13. 9.  2019

Janez Zlatousti, škof in c. učitelj

19.00  Gor. Kam.: + FRANC KUMER, obl.

SOBOTA

 

14. 9.  2019

Povišanje sv. Križa

19.00.:  PO NAMENU PREBIVALCEV POTOČNE VASI

NEDELJA

15. 9.  2019

24. MED LETOM   Žalostna Mati Božja

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: Gor. Kam.  ZA VSE DOBROTNIKE CERKVE