MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 22.9. 2019 DO 29.9. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

22. 9.  2019

25. MED LETOM Slomškova

Mavricij, mučenec  

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ DUŠAN IN STARŠI VASIČ

PONEDELJEK

 

23. 9.  2019

P. pij iz , redovnik, spovednik

D.:  PO NAMENU

TOREK

 

24. 9.  2019

Anton Martin Slomšek, škof

D.: PO NAMENU

SREDA

 

25. 9.  2019

Firmin, škof in mučenec

D.:  PO NAMENU

ČETRTEK

 

26. 9.  2019

Kozma in Damijan, mučenca

19.00 + IVANKA MOŽE, kot 8. dan

PETEK

 

27. 9.  2019

Vincencij Pavelski, duhovnik

19.00:  ALOJZ IN STTARŠI PETERLE

SOBOTA

 

28. 9.  2019

Venčeslav (Vaclav), mučenec

19.00.:  + LADISLAV OSOLNIK

NEDELJA

29. 9.  2019

26. MED LETOM Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: ++ STARŠI LJUBI (iz Jagodnika)