MAŠNI NAMENI ZA OBDOBJE OD 27.10. 2019 DO 3.11. 2019

DAN IN DATUM

GODOVI

MAŠNI NAMENI

NEDELJA

27. 10.  2019

30. MED LETOM žegnanjska;

Sabina Avilska, mučenka

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + ANA KORAČIN

PONEDELJEK

 

28. 10.  2019

Simon in Juda Tadej, apostola: DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA

  8.00: + FRANC SENIČAR IN STARŠI HITI

17.00: V ZAHVALO ZA SVETO EVHARISTIJO

TOREK

 

29. 10.  2019

Mihael Rua, duhovnik, redovnik

18.00 Gor. Kam.: + ANAMARIJA ZAJC r. MURGELJ, kot 8. dan

SREDA

 

30. 10.  2019

Marcel, mučenec

18.00: ++ JAKLIČ IN BAZNIK

ČETRTEK

 

31. 10.  2019

Alfonz Rodriguez, redovnik, mistik

7.30:  ZA ZDRAVJE

PETEK

 

1. 11.  2019

VSI SVETI

8.00:  ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00 Gor. Kam.: ++ MURGELJ IN MAJDE

SOBOTA

 

2. 11.  2019

Spomin vseh vernih rajnih

7.30:  PO PAPEŽEVEM NAMENU

17.00 Gor. Kam.: ZA DUŠE VICAH (n.m Očenašev)

18.00: ++ SORODNIKI IN ZNANCI

NEDELJA

3. 11.  2019

31. MED LETOM zahvalna;

Viktorin Ptujski, škof, mučenec

8.00: ZA ŽIVE IN ++ FARANE

10.00: + + STARŠI KORBAR

11.00 Gor. Kam: ++STARŠI IN ŠTEFKA MOŽE